BBC HomeExplore the BBC

SUL
31ain Awst 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CBeebies - BBC Bob y Bildar

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Bob y Bildar
Tweenies
Fimbles
Bobinogi
Bowns

cartref

cbeebiesYmateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 

clustiau cwningen i Beebie

Mae angen:
  • Cerdyn tenau lliwgar neu phapur
  • Bocs cardfwrdd trwchus
  • Gwlân neu ffwr ffug
  • Glud
  • Hen sanau (tights) neu lastic
  • Sisyrnau diogelwch
  • Paent
pen Beebie
Argraffu:clustiau cwningen

siapiau clustiau pinc

Os bydd angen, gofynnwch i oedolyn i'ch helpu.
clustiau beebie

1. Argraffwch lun o'r Clustiau Cwningen a'i gludo ar gerdyn trwchus

Gan ddefnyddio siswrn diogelwch - torrwch allan y ddau siâp clust.

Image of ear being curled 2. Plygwch y siapau clust i'w gwneud yn llipa, fel clustiau Beebie. Yna, un ai eu peintio, neu eu gorchuddio â chardfwrdd lliwgar.
Image of pink ear shapes being glued to ears 3. Argraffwch y Clustiau Pinc ac yna eu gludo gludo ar gerdyn lliw pinc, papur, neu fe allwch eu lliwio gyda phensiliau pinc.
Gan ddefnyddio siswrn diogelwch, torrwch allan y siapau, a'u gludo oddi mewn i'r clustiau.
Image of finished headband 4.Mae dwy ffordd o wneud band pen:
a) Plygwch gylch o gerdyn o amgylch eich pen ac yna ei gludo
neu
b) Cymrwch stribyn o gardfwrdd yr un maint a'ch talcen, yna gwnewch dwll bob ochr iddo. Yna, defnyddiwch lastig neu goes sanau (tights). Rhowch y lastig drwy'r tyllau sydd yn y cardfwrdd a'u clymu pob pen yn dynn gyda chwlwm. Mae hyn yn gwneud i'r band pen ymestyn.
Image of final Beebie headband 5. Gludiwch y clustiau ar flaen y band pen.
Ceisiwch ei addurno gan ddefnyddio gwlân, neu ffwr sy'n edrych yn debyg i wallt Beebie.


Beth am wneud clystiau i Bracken gan ddefnyddio cerdyn brown?

Picture of CBeebies Presenters wearing bunny ears Picture of CBeebies Presenters wearing bunny ears

Wear your ears on Beebies birthday
Plant
  Balamory   Bobinogi   Bob y Bildar  
  Bowns   Fimbles   Tweenies  
  Tikkabilla   Un Tro   Chwedlau  


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy