BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CBeebies - BBC Bob y Bildar

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Bob y Bildar
Tweenies
Fimbles
Bobinogi
Bowns

cartref

cbeebiesYmateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 

clustiau cwningen i Beebie

Mae angen:
  • Cerdyn tenau lliwgar neu phapur
  • Bocs cardfwrdd trwchus
  • Gwlân neu ffwr ffug
  • Glud
  • Hen sanau (tights) neu lastic
  • Sisyrnau diogelwch
  • Paent
pen Beebie
Argraffu:clustiau cwningen

siapiau clustiau pinc

Os bydd angen, gofynnwch i oedolyn i'ch helpu.
clustiau beebie

1. Argraffwch lun o'r Clustiau Cwningen a'i gludo ar gerdyn trwchus

Gan ddefnyddio siswrn diogelwch - torrwch allan y ddau siâp clust.

Image of ear being curled 2. Plygwch y siapau clust i'w gwneud yn llipa, fel clustiau Beebie. Yna, un ai eu peintio, neu eu gorchuddio â chardfwrdd lliwgar.
Image of pink ear shapes being glued to ears 3. Argraffwch y Clustiau Pinc ac yna eu gludo gludo ar gerdyn lliw pinc, papur, neu fe allwch eu lliwio gyda phensiliau pinc.
Gan ddefnyddio siswrn diogelwch, torrwch allan y siapau, a'u gludo oddi mewn i'r clustiau.
Image of finished headband 4.Mae dwy ffordd o wneud band pen:
a) Plygwch gylch o gerdyn o amgylch eich pen ac yna ei gludo
neu
b) Cymrwch stribyn o gardfwrdd yr un maint a'ch talcen, yna gwnewch dwll bob ochr iddo. Yna, defnyddiwch lastig neu goes sanau (tights). Rhowch y lastig drwy'r tyllau sydd yn y cardfwrdd a'u clymu pob pen yn dynn gyda chwlwm. Mae hyn yn gwneud i'r band pen ymestyn.
Image of final Beebie headband 5. Gludiwch y clustiau ar flaen y band pen.
Ceisiwch ei addurno gan ddefnyddio gwlân, neu ffwr sy'n edrych yn debyg i wallt Beebie.


Beth am wneud clystiau i Bracken gan ddefnyddio cerdyn brown?

Picture of CBeebies Presenters wearing bunny ears Picture of CBeebies Presenters wearing bunny ears

Wear your ears on Beebies birthday
Plant
  Balamory   Bobinogi   Bob y Bildar  
  Bowns   Fimbles   Tweenies  
  Tikkabilla   Un Tro   Chwedlau  


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy