Ooops ... it looks like we've slipped up!

We can't find your page.

BBC HomeExplore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CBeebies - BBC Bob y Bildar

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Bob y Bildar
Tweenies
Fimbles
Bobinogi
Bowns

cartref

cbeebiesYmateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Mae angen:
  • Siswrn diogelwch
  • Glud
  • Pensil Ffelt neu pensiliau lliw
Cam-wrth-gam

1. Argraffwch y lluniau isod a'u lliwio. (Ar gyfer y cardiau allanol a mewnol: ewch i: 'file' - 'page set up' a dewiswch yr opsiwn 'landscape' cyn argraffu.)
outside card
cerdyn allanol
inside card
cerdyn mewnol
numbers
rhifau
beebie
beebie

2. Gludiwch y cerdyn allanol i gefn y cerdyn mewnol.

3. Torrwch allan rif eich oed a'i ludo ar yr ochr chwith o'r cerdyn mewnol.

4. Torrwch allan betryal a'i blygu'n ôl ac ymlaen ar hyd y llinell doredig. Gludiwch un ochr i gefn Beebie a'r ochr arall i ganol yr ochr dde y cerdyn mewnol.

Plant
  Balamory   Bobinogi   Bob y Bildar  
  Bowns   Fimbles   Tweenies  
  Tikkabilla   Un Tro   Chwedlau  


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy