BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
BBC Wales whatsinanameBBC Wales - Features

BBC Homepage
Cymru'r Byd

› Beth sy' mewn enw?

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Viking

Themau ynghlwm wrth enwau lleoedd

Gall enw lle ddatgelu gymaint am ei hanes, ei dirwedd a'i bobl. Dyma rai o'r prif ddylanwadau ar enwau lleoedd Cymru.

Beth sy'mewn enw?

Yr Athro Hywel Wyn Owen ar faint mae enw lle'n ei ddatgelu.

Afonydd

Mae llawer o drefi a phentrefi'n cymryd enw'r afon.

Creaduriaid

Mae anifieiliaid yn amlwg mewn rhai enwau lleoedd.

Crefydd a chredo

Mae crefydd wedi gadael ei ôl ar nifer o enwau yng Nghymru.

Diwydiant ac amaeth

Dylanwad byd gwaith a fferm ar enw lle.

Enwau personol

Enwyd ambell le ar ôl person am wahanol resymau.

Saesneg

Mae enwau Saesneg yn amlwg iawn mewn rhai rhannau o Gymru.

Tafarnau

Tyfai aml i dref a phentref o gwmpas tafarn.

Tirwedd

Byddai tirwedd ardal yn dylanwadu ar enw lle.

Tramor

Dylanwad Ffrangeg, Norseg, Gweddeleg a Lladin ar ein henwau.

Eich sylwadau

"Wrth Aberhonddu gwelais le o'r enw 'Lloegr'. Mae'r Saeson ym mhob man!"

Andy o Gwmbrân

A wyddech chi?

Mae 608 o enwau lleoedd yn dechrau gyda Llan.

Beth yw gwir ystyr llan?

Enwau difyr


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy