BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
BBC Wales whatsinanameBBC Wales - Features

BBC Homepage
Cymru'r Byd

› Beth sy' mewn enw?

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Nia Robets a Trevor Fishlock gydag arwydd Betws Bledrws

Cymerwch ran

Darganfyddwch fwy am enwau lleoedd.

Am y prosiect

Mwy am brosiect cyffrous BBC Cymru am enwau lleoedd.

Holi'r arbenigwr

Gwrandewch ar atebion Hywel Wyn Owen.

Rhaglen radio

Gêm banel am enwau lleoedd ar Radio Cymru bob bore Sul.

Enwau difyr

Oes enwau sy'n codi gwen a chwilfrydedd? Anfonwch nhw aton ni.

Casglu enwau

Iwan Wmffre ar yr angen i gofnodi ein enwau lleoedd.

Cysylltiadau defnyddiol

Gwefannau am enwau lleoedd ar y We.

Safoni enwau

Gwaith y Tim Safoni a phwysigrydd enwau safonol Cymraeg.

Eich sylwadau

"Wrth Aberhonddu gwelais le o'r enw 'Lloegr'. Mae'r Saeson ym mhob man!"

Andy o Gwmbrân

A wyddech chi?

Mae 608 o enwau lleoedd yn dechrau gyda Llan.

Beth yw gwir ystyr llan?

Eich straeon


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy