BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MERCHER
23ain Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
BBC Wales whatsinanameBBC Wales - Features

BBC Homepage
Cymru'r Byd

Beth sy' mewn enw?

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Arwydd Turkey Shore Road, Caergybybi

Eich straeon

Mae gan y Cymry ddiddrodeb cyffredinol mewn enwau lleoedd. Darllenwch rai o'r erthyglau ar wasanaeth Lleol i Mi.

Enwau Llŷn

Gwilym Jones yn trafod cof gwlad Pen Llŷn am enwau lleol.

Llanbed neu Llambed?

Pobl yr ardal yn lleisio eu barn ar enw'r dref.

Ffynnon Gwenffrewi

Y chwedl a roddodd yr enw Treffynnon i ni.

Dadl dros enw Rhos

Bu cryn drafod am sawl 'n' sydd yn Rhosllannerchrugog.

Caergybi a'r twrci

Ken Griffiths ar darddiad enw'r dref a Lôn y Twrci.

Enwau bro Y Clawdd

Rhai o enwau difyr y gogledd orllewin.

Enwau Môn

Esboniadau am rai o enwau difyr yr ynys.

Enwau'r de orllewin

Ychwanegwch enwau eraill at y rhestr.

Eich sylwadau

"Wrth Aberhonddu gwelais le o'r enw 'Lloegr'. Mae'r Saeson ym mhob man!"

Andy o Gwmbrân

A wyddech chi?

Mae 608 o enwau lleoedd yn dechrau gyda Llan.

Beth yw gwir ystyr llan?

Enwau difyr


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy