BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
BBC Wales whatsinanameBBC Wales - Features

BBC Homepage
Cymru'r Byd

› Beth sy' mewn enw?

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Arwydd Turkey Shore Road, Caergybybi

Eich straeon

Mae gan y Cymry ddiddrodeb cyffredinol mewn enwau lleoedd. Darllenwch rai o'r erthyglau ar wasanaeth Lleol i Mi.

Enwau Llŷn

Gwilym Jones yn trafod cof gwlad Pen Llŷn am enwau lleol.

Llanbed neu Llambed?

Pobl yr ardal yn lleisio eu barn ar enw'r dref.

Ffynnon Gwenffrewi

Y chwedl a roddodd yr enw Treffynnon i ni.

Dadl dros enw Rhos

Bu cryn drafod am sawl 'n' sydd yn Rhosllannerchrugog.

Caergybi a'r twrci

Ken Griffiths ar darddiad enw'r dref a Lôn y Twrci.

Enwau bro Y Clawdd

Rhai o enwau difyr y gogledd orllewin.

Enwau Môn

Esboniadau am rai o enwau difyr yr ynys.

Enwau'r de orllewin

Ychwanegwch enwau eraill at y rhestr.

Eich sylwadau

"Wrth Aberhonddu gwelais le o'r enw 'Lloegr'. Mae'r Saeson ym mhob man!"

Andy o Gwmbrân

A wyddech chi?

Ystyr aber yw man lle mae afon yn llifo i'r môr neu lle mae afon lai'n llifo i afon fwy.

Mwy am afonydd ac enwau lleoedd.

Enwau difyr


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy