BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dafydd DafisTŷ ar y Tywod
- y daith

Cychwyn o amgylch Cymru
Oherwydd anawsterau technegol ni fydd perfformiad o ddrama Gwenlyn Parry, Tŷ ar y Tywod, yn Theatr Clwyd nos Iau, Ebrill 21, 2005.

Hon oedd noson gyntaf taith ddiweddaraf y Cwmni Theatr Genedlaethol.

Yn awr, bydd y perfformiadau cyntaf, nos Wener a nos Sadwrn, Ebrill 22-23, 2005 am 7.30.

"Mae canslo perfformiad yn ofid ond yn amhosib ei osgoi," meddai Rheolwr Marchnata Theatr Genedlaethol Cymru, Elwyn Williams.

"Gellir ad-dalu cost tocynnau sydd wedi'u prynu'n barod neu eu defnyddio ar gyfer un o'r ddau berfformiad arall yn Yr Wyddgrug," ychwanegodd.

Fodd bynnag, bydd y sesiwn ar gyfer myfyrwyr Lefel A yn parhau fel y trefnwyd am 4.00 o'r gloch brynhawn Iau, Ebrill 21, gyda'r chyflwyniad i ddysgwyr am 6.30 nos Wener, Ebrill 22, 2005. Awgrymir ffonio 0845 3303565 I sicrhau lle yn y ddau drefniant yma.

Arwyddocâd arbennig
Bydd ymweliad Tŷ ar y Tywod â Clwyd Theatr Cymru yn Yr Wyddgrug o arwyddocâd arbennig i ddau o actorion yr ardal.

Dafydd Dafis o Rosllannerchrugog sy'n chware un o'r prif rannau yng nghynhyrchiad cwmni Theatr Genedlaethol Cymru o ddrama Gwenlyn Parry.

Yng nghynhyrchiad cyntaf y ddrama bron i ddeugain mlynedd yn ôl yr oedd rhan ganolog gan Gaynor Morgan Rees sy'n awr yn byw yn Ninbych.

"Rwy'n edrych ymlaen yn arw i weld y dehongliad diweddaraf o ddrama glasurol ac arloesol un o ddramodwyr mwyaf amryddawn a chynhyrchiol yr ugeinfed ganrif yng Nghymru," meddai Gaynor sy'n cyfrif cymryd rhan ym mherfformiad cyntaf Tŷ; ar y Tywod yn un o uchafbwyntiau ei gyrfa fel actores.

Carreg filltir
Llwyfannwyd y ddrama am y tro cyntaf yn 1968 ac fe'i hystyrir yn garreg filltir bwysig yn natblygiad y Theatr Gymraeg.

Fe'i cymharwyd â gwaith swreal ac absŵrd dramodwyr byd eang fel Harold Pinter ac Eugéne Ionesco.

"Mae'r ddrama'n canolbwyntio ar y gwrthdaro sy'n deillio pan fo hen ffordd o fyw traddodiadol, er yn prysur ddiflannu, yn cael ei fygwth gan ddatblygiadau newydd , modern a bas," meddai Dafydd Dafis, sydd hefyd yn gyfarwydd fel canwr.

Dafydd Dafis"Nid yw Tŷ ar y Tywod wedi'i chyfyngu i unrhyw amser neu leoliad penodol ac er bod 35 mlynedd ers y perfformiad cyntaf mae neges gignoeth y ddrama mor berthnasol heddiw ag y bu erioed," ychwanegodd.

Dyn y Ffair a dyn y Tŷ
Stori am ddau ddyn yw Tŷ ar y Tywod yn y bôn; un yn byw mewn cwt ar y traeth a'r llall yn berchen ffair gerllaw.

Mae Dyn Y Ffair eisiau ehangu ei ffair swnllyd a llwyddiannus ond torrir ar ei gynlluniau gan Ddyn y Tŷ sy'n benderfynol o warchod ei gartref doed a ddêl er bod hwnnw'n suddo i'r tywod.

Ar ôl llawer o wrthdaro mae'r rhod yn troi ac mae Dyn y Tŷ'n llwyddo i droi'n Ddyn y Ffair ei hun gyda'r potensial o fabwysiadu cymeriad ei ragflaenydd.

Dafydd Dafis sy'n chwarae rhan Dyn y Ffair.

Gwenlyn
Fel cynhyrchydd drama gyda BBC Cymru defnyddiodd Gwenlyn Parry, a fu farw ym 1991, ei dalentau mewn myrdd o wahanol arddulliau yn y Gymraeg ac yn Saesneg.

Cyd-ysgrifennodd y gomedi deledu fytholwyrdd, Fo a Fe, gan fynd yn ei flaen i lansio, ysgrifennu a chynhyrchu Pobol y Cwm.

Ef hefyd ysgrifennodd y gomedi deledu Grand Slam am griw yn teithio i Gêm Rygbi Ryngwladol ym Mharis.

Is-gyfarwyddwr artistig Theatr Genedlaethol Cymru, Judith Roberts, sy'n cyfarwyddo Tŷ ar y Tywod - ei chynnig cyntaf iddi ar ei phen ei hun gyda Theatr Genedlaethol Cymru er iddi weithio'n eang fel cyfarwyddwr theatr ar hyd a lled y Deyrnas Gyfunol ac Iwerddon.

Sesiwn trafod
Bydd cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o'r ddrama'n cychwyn taith chwe wythnos yn Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug, nos Wener yn awr - ac nid nos Iau - a nos Sadwrn (Ebrill 22-23, 2005).

Rhwng 4.00 a 6.00 o'r gloch brynhawn Iau, Ebrill 21 bydd sesiwn trafod pwnc, cymeriadau a themâu y ddrama gyda disgyblion sydd â thocynnau i'r perfformiad ac sy'n astudio ddrama fel rhan o'r cwrs Lefel A.

Am 6.30 o'r gloch bydd y cyfarwyddwr, Judith Roberts, hefyd ar gael yn Ystafell Haydn Jones yn Clwyd Theatr Cymru i drafod ffurf y cyflwyniad gyda'r myfyrwyr.

Awgrymir bwcio lle o flaen llaw drwy ffonio 0845 330 3565.

Bydd cyflwyniad mewn "Cymraeg syml" i ddysgwyr yn Clwyd Thetar Cymru am 6.30 o'r gloch, nos Wener, Ebrill 22, 2005.

Y daith
Dros y chwe wythnos wedyn bydd y ddrama yn ymweld â Theatr Gwynedd, Bangor (27-30 Ebrill, 2005);
Theatr y Lyric, Caerfyrddin, ddydd Mercher, 4 Mai;
Theatr Taliesin, Abertawe, 6-7 Mai;
Theatr Mwldan, Aberteifi, 13-14 Mai;
Theatr Ardudwy, Harlech, 17-18 Mai;
Theatr Sherman, Caerdydd, 26-28 Mai.
Bydd pob perfformiad yn dechrau am 7.30 o'r gloch. Cysylltiadau Perthnasol
Gwenlyn Parry
Theatr Genedlaethol Cymru
Rhagor am y daith


cyfannwch


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy