BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Alan Bennett yn Gymraeg
Addasiad newydd o dair o monolog gan y meistr Saesneg

 • Adolygiad o Tri Rhan o Dair


  Mae monologau y dramodydd Saesneg Alan Bennett yn cael eu cydnabod yn eang fel campweithiau ymhlith llenyddiaeth Saesneg.

  A pherfformiad Cymraeg o dair o'r monologau hynny yw cynhyrchiad Theatr Bara Caws, Tri Rhan o dair sy'n cychwyn ar daith yn Y Bala nos Fawrth 13 Tachwedd 2007.

  Gwau drwy'i gilydd
  Ond nid cyflwyniad syml o dair monolog fydd hwn gan i Betsan Llwyd y cyfarwyddwr a'r tri actor, Valmai Jones, Olwen Rees ac Owen Garmon benderfynu gwau'r monologau drwy'i gilydd gan symud yn ôl a blaen rhwng y cymeriadau.

  Mae hynny'n wahanol iawn i'r cyflwyniad gwreiddiol o'r myfyrion gydag actor yn syllu'n syth i gamera tra'n dweud y geiriau.

  Yn wir, dywedodd Bennett ei hun mai gyda'r lleiaf o symudiadau yr oedd ei eiriau yn gweithio orau.

  Dywedodd Betsan Llwyd wrth BBC Cymru'r Byd ei bod yn ymwybodol o'r her ac nad yn ddifeddwl y penderfynodd newid y dull o gyflwyno ar gyfer y cynhyrchiad llwyfan Cymraeg.

  "Fe wnaethon ni arbrofi cyn penderfynu ar yr hyn ydym ni yn ystyried y dewis gorau," meddai.

  Dewis yr actorion
  Rhywbeth arall sy'n gwneud y cynhyrchiad hwn yn wahanol yw mai'r actorion eu hunain gyfieithodd eu monolog eu hunain. "Fe gafodd yr actorion ddewis pa fonolog oedd pob un eisiau'i gyfieithu a nhw gyfieithodd eu monolog eu hunain felly yr oedd ganddyn nhw eu hunain lawer o 'input'," meddai Betsan Llwyd a ddywedodd hefyd i'r monologau gael eu Cymreigio ar gyfer y cynhyrchiad Cymraeg.

  O Leeds i Gymru
  Ond dywedodd nad yw'n bryderus y bydd y Cymreigio, a symud y cymeriadau gwreiddiol o gynefin Bennett yn Leeds, yn mennu ar y gwaith gan mai teimladau a syniadau'r cymeriadau yw cyfoeth y gwaith nid eu lleoliad.

  Dydi gwaith Bennett ddim yn ddieithr i BeBetsan Llwyd gan iddi hi ei hun berfformio un ohonyn nhw pan ymwelodd yr Eisteddfod Genedlaethol a'r Wyddgrug yn 1991. Dywedodd ei bod yn cofio i ddefnydd Bennett o iaith yn Talking Heads "daro tant" gyda hi pan ymddangoson nhw ar y teledu gyntaf yn 1984.

  "Mae'r sgrifennu yn ymddangos ei fod yn hawdd a ffwrdd a hi," meddai, "ond mae pob gair ac ymadrodd wedi ei ddewis yn ofalus iawn; mae yna ddewis gofalus iawn o eiriau a brawddegau," meddai.

  Y tair monolog a ddewiswyd gan yr actorion i'w perffotrmio yw:
 • A Chip in The Sugar - Chipsan yn y Siwgr gan Owen Garmon.
 • Bed Among the Lentils - Gwely Mysg y Ffa Bach Coch gan Olwen Rees.
 • A Lady of Letters - Ledi Lythrennog gan Valmai Jones. gyda Owen Garmon, Valmai Jones ac Olwen Rees

  Bydd y perfformiad cyfan yn parhau am awr a hanner.

  Dyma Alan Bennett
  Daeth Alan Bennett i amlygrwydd gyntaf Yng Ngwyl Caeredin yn 1960 pan ymddangosodd yn y sioe Beyond the Fringe gyda Dudley Moore, Peter Cooke a Jonathan Miller ond er i'r lleill hefyd wneud enw iddynt eu hunain Bennett a dyfodd fel llenor a dramodydd ac y mae ei lyfrau yn parhau ymhlith gwerthwyr gorau y farchnad lyfrau Saesneg.

  Heb os, ei gyfraniad mawr fu ei fonologau, yn cael eu perfformio nid yn unig gan actorion blaenllaw ond ganddo ef ei hun hefyd mewn llais hytrach yn undonog ond cyfareddol serch hynny.

  Pobl gyffredin yn hel meddyliau oedd ei ddeunydd gyda'i ddefnydd gofalus o iaith a'i sylwgarwch anhygoel yn troi yr hyn all ymddangos ar yr olwg gyntaf yn syniadau crwydrol yn llenyddiaeth dreiddgar.

  Ganwyd Bennett yn Armley, Leeds, 1939, yn fab i gigydd ac wedi gwasanaeth milwrol, pryd y dysgodd Rwsieg, graddiodd mewn Hanes yn Rhydychen gan aros yno am rai blynyddoedd cyn troi cefn ar ysgolheictod a dechrau llenydda.

  Y daith
 • Nos Fawrth Tachwedd l3 Neuadd Buddug, Y Bala Siop Awen Meirion (01678) 520658
 • Nos Fercher Tachwedd 14 Neaudd Talybont, Talybont, Aberystwyth, Falyri Jenkins (01970) 832560
 • Nos Iau Tachwedd l5 Theatr y Gromlech, Crymych Kevin Davies (01239) 831455
 • Nos Wener Tachwedd 16 Neuadd Llangadog, Menter Iaith Dinefwr 01558 825336
 • Nos Lun Tachwedd 19 Neuadd Dwyfor, Pwllheli Swyddfa Docynau 01758 704088
 • Nos Fawrth Tachwedd 20 Neuadd Dwyfor, Pwllheli Swyddfa Docynnau 01758 704088
 • Nos Fercher Tachwedd 21 Neuadd Dwyfor, Pwllheli Swyddfa Docynnau 01758 704088
 • Nos Iau Tachwedd 22 Pafiliwn Corwen (01490 412305)
 • Nos Wener Tachwedd 23 Theatr John Ambrose, Rhuthun Ffion Clwyd 07702048184
 • Nos Sadwrn Tachwedd 24 Theatr Twm o'r Nant, Dinbych Siop Clwyd: 01745 813431 neu 01745 812349
 • Nos Fawrth Tachwedd 27 Theatr Gwynedd, Bangor Swyddfa Docynnau: 01248 351708
 • Nos Fercher Tachwedd 28 Theatr Gwynedd, Bangor Swyddfa Docynnau: 01248 351708
 • Nos Iau Tachwedd 29 Ysgol y Moelwyn Blaenau Ffestiniog Gwen Edwards 01766 830435
 • Nos Wener Tachwedd 30 Canolfan Gymuned Llanrwst Menter Iaith Conwy 01492 642357 neu Siop Bys a Bawd
 • Nos Sadwrn Rhagfyr 1 Neuadd Oliver Jones, Glynceiriog Menter Maelor 01978 363791
 • Nos Fawrth Rhagfyr 4 Canolfan Bro Aled, Llansannan Delyth 01745 870513 neu Eilir 01745 870415
 • Nos Fercher Rhagfyr 5 Neuadd Goffa Amlwch, Amlwch Ian 076919) 205217 neu Corwas 01407 830277
 • Nos Iau Rhagfyr 6 Ysgol Gyfun Llangefni, Llangefni Gareth: 01248 421660 neu 07969456202
 • Nos Wener Rhagfyr 7 Galeri, Caernarfon Swyddfa Docynnau: 01286 685222
 • Nos Sadwrn Rhagfyr 8 Galeri, Caernarfon Swyddfa Docynnau: 01286 685222

 • Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy