BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tafliad Carreg
Direidi'n troi'n drychineb
 • Adolygiad Glyn Evans o Tafliad Carreg. Theatr Arad Goch. Theatr Elwy, Llanelwy. Chwefror 8, 2006


 • Ail agor hen gŵys mae Theatr Arad Goch gyda'i gynhyrchiad cyntaf ar gyfer 2006.
  Perfformiwyd Tafliad Carreg gyntaf gan y cwmni theatr mewn addysg hwn bum mlynedd yn ôl a chystal y derbyniad a gafodd y ddrama fer ond ysgytiol hon nid yw'n syndod i'r cwmni ddychwelyd ati.

  Trosiad o Stones gan Tom Lycos a Stefo Nantsou ydi Tafliad Carreg ac wedi ei sylfaenu ar stori wir o Awstralia yn ymwneud â helynt dau fachgen 15 ac 13 oed (Owain Llŷr Edwards ac Iwan Charles) sy'n cael eu dwyn gerbron llys wedi eu cyhuddo o ladd modurwr trwy daflu carreg at ei gar oddi ar bont dros ffordd brysur.

  Y sbardun i'r awduron oedd pennawd ymfflamychol mewn papur newydd yn Awstralia lle bu'r digwyddiad, "Boys on Death Charge".

  Cefndir Cymreig
  Ar gyfer cynhyrchiad Arad Goch addaswyd y stori ar gyfer amgylchiadau yng Nghymru - Jones a Roberts yw'r ddau blismon er enghraifft ac y mae cyfeiriadau at bethau fel 'profiad gwaith' ac yn y blaen.

  GolygfaYn nodweddiadol o Arad Goch mae'r sgript wedi ei theilwrio ar gyfer disgyblion ysgol - cyfoedion y ddau fachgen yn y stori - ac i fod yn sbardun i drafodaeth ymhlith y disgyblion wedi'r perfformiad.

  Yn anffodus, gan mor brin y gynulleidfa mewn perfformiad gyda'r nos yn Theatr Elwy, Llanelwy, cafodd yr elfen honno o drafodaeth ei hepgor ac yr oedd hynny yn golled amlwg gan fod cymaint o bethau yn yr awr hon o ddrama y gellid dal pen rheswm ynglŷn â hwy.

  Egniol
  Ymhlith yr elfennau yr oedd y syniad o gyfiawnder, natur anystywallt pobl ifanc, eu perthynas â'i gilydd, eu hagweddau ac agweddau pobl tuag atyn nhw.

  . Yn naturiol, ac yntau ond yn parhau am awr, mae hwn yn gynhyrchiad egniol gyda digon o fynd a chyffro ynddo.

  A chyda dim ond dau actor yn cymryd rhan mae'r gofynion yn fawr arnyn nhw nid yn unig yn gorfod chwarae rhan y ddau fachgen ond hefyd gymeriadau eraill a throi, o bryd i'w gilydd, yn 'storïwyr' hefyd.

  Dygymod yn iawn
  Mae'n deg dweud i Iwan Charles ac Owain Llŷr Edwards ddygymod yn foddhaol a'r gofynion hyn a'r alwad ychwanegol arnyn nhw i feimio a chreu eu heffeithiau sain eu hunain - sŵn ceir yn pasio ac yn y blaen ac yr oedd hyn yn llawer mwy effeithiol nag a fyddai rhywun yn ei dybio o ddarllen am y peth fan hyn.

  Gwnaed defnydd helaeth o ychydig iawn o bropiau hefyd.

  Er mai cyfyngiadau cwmni bychan ar daith sy'n gorfodi teilwrio o'r fath daeth y cyfan at ei gilydd yn daclus ac effeithiol iawn ac er yn ddrama drist a thrasig yn ei hanfod y mae pethau i oglais cynulleidfa hefyd.

  Mae'r portread o'r berthynas rhwng y ddau fachgen yn un craff iawn - yr hynaf yn cymell a'r ieuengaf eisiau plesio ac yn gorfodi ei hun i wneud rhai pethau rhag cael ei ystyried yn gachgi.

  Perthynas sy'n gymysgedd od o gyfeillgarwch a gormes yw hon - un o annifyrrwch a brawdgarwch mewn antur.

  Diweddarwyd rhywfaint ar iaith a chyfeiriadaeth y cynhyrchiad gwreiddiol ar gyfer 2006 ond yn y gwraidd yr un cynhyrchiad â'r gwreiddiol yw hwn hyd y gallaf gofio.

  Yn 2000 daeth y dramodwyr o Awstralia i Gymru i gynhyrchu ond y tro hwn Sêra Moore Williams sy'n cynhyrchu.

  Canmolodd Iwan Charles y ddrama am fod mor berthnasol i fywydau pobl ifainc heddiw gyda'i chymysgedd o "angst a hiwmor".

  Dechreuodd y daith yng Nghasnewydd ar Chwefror 6, 2006.

  Manylion taith 2006
  Chwefror
  6- Riverfront, Casnewydd, 1.30pm & 7.30pm, Swyddfa Docynnau 01633 656757
  7 - Ysgol Bryntawe, Abertawe, Menter Iaith Abertawe 01792 460906
  8 - Theatr Elwy, Ysgol Glan Clwyd, John Evans 01745 582611
  9 - Neuadd Dwyfor Pwllheli, 1.30pm & 7.30pm, Swyddfa Docynnau 01758 704088
  13 - Galeri, Caernarfon , Swyddfa Docynnau 01286 685222
  14 - Muni, Pontypridd, 1pm, Swyddfa Docynnau 01443 485934
  15 - Ysgol Bro Morgannwg, Menter Bro Morgannwg 01446 720600
  17 - Neuadd Bronwydd, Iwan Evans, Menter Taf Myrddin 01994 241222
  21 - Chapter, Caerdydd, 8pm, Swyddfa Docynnau 02920 304400
  23 - Neuadd Pantycelyn, Aberystwyth, 6.30pm 01970 617998
  27 - Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre, (English Performance), Box Office 01970 623232
  28 - Theatr Llwyn, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Dux 07817175305
  Mawrth
  1 - Neuadd Dinas Mawddwy, Clwb Ffermwyr Ifanc Dinas, Gwawr 01650 511946
  2 - Canolfan Gymunedol Penmaenmawr, Menter Conwy, 01492 642357
  3 - Theatr Gwynedd, Bangor 01248 351708
  6 - Ysgol Gyfun Ystalafera, Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot 01792 864949
  7 - Ysgol y Cymer, Menter Rhondda, 01685 882299
  8 - Theatr Ardudwy, Harlech 01766 780667
  9 - Ysgol Uwchradd Caergybi/ Holyhead High School, Cyngor Sir Ynys Môn, 01248 752939 (English Performance)
  10 - Ysgol Bro Ddyfi, Nicola Dunkley, Gwasanaeth Ieuenctid Powys, 01654 703514

  Cysylltiadau Perthnasol
  Gwefan Arad Goch
  Adolygiad o'r cynhyrchiad cyntaf

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy