BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Owain ArwynSundance
Yn y tawelwch
 • Adolygiad Dr Diarmait Mac Giolla Chríost o gynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o Sundance gan Aled Jones Williams. Neuadd San Pedr, Caerfyrddin, Mawrth 22 2006.


 • Beth yw arwyddocâd tawelwch?
  The world of our fathers resides within us. Ten thousand generations and more. A form without history has no power to perpetuate itself. What has no past can have no future. At the core of our life is the history of which it is composed and in that core there are no idioms but only the act of knowing and it is this we share in dreams and out. Before the first man spoke and after the last is silenced forever. Yet in the end he did speak....(Cormac MacCarthy).

  Uchelgais y ddrama Sundance yw gofyn y cwestiynau mwyaf hanfodol ynglŷn ag iaith, ac er ei gwendidau fel gwaith celfyddydol mae'n llwyddo i archwilio mewn modd pwrpasol rai o'r themâu pwysicaf yn hyn o beth.

  Yr her
  Mae natur yr her sydd yn wynebu iaith, yn ôl Sundance, yn driphlyg sef ystyr, erydu a cholled; ac o'r rhain colled yw'r mwyaf.

  Mae'r ddrama yn agor gyda golygfeydd o'r ffilm High Plains Drifter wedi'u taflunio ar y set. Ac yna, yn nes ymlaen yn y perfformiad y mae golygfeydd tyngedfennol o High Noon yn ymddangos ar y llwyfan yn yr un modd.

  Yr hyn sydd yn awgrymog yn y berthynas rhwng y ddrama a'r ffilmiau yw'r tawelwch, sef absenoldeb iaith, sydd yn diffinio'r ddwy ffilm a'r cymeriadau eiconaidd a chwaraewyd gan Clint Eastwood a Gary Cooper.

  Er pŵer a nerth y ddwy ffilm hyn fel datganiadau celfyddydol o arwyddocâd iaith y mae Sundance yn cynnig persbectif ar iaith sydd yn groes i'r gweithiau hyn.

  Geiria sy'n 'nal i hefo'i gilydd...fel seffdi pins...naci, fel lasdig bands...Am 'y mod i'n medru deud petha dwi'n gwbod mod i yma... y mae Owen Arwyn, unig chwaraewr y ddrama, yn ei gynnig inni mewn perfformiad grymus.

  Hynny yw, oherwydd iaith y mae'r bod dynol wedi'i ryddhau o dawelwch anferthol y byd materyddol a thrwy iaith y mae'r bod dynol yn mynnu bodolaeth unigryw ac unig ymhlith holl greadigaethau'r byd byw.

  Nifer o oblygiadau
  Ond os ydym am gymryd y gosodiadau hyn, mewn perthynas â thawelwch ac iaith, o ddifri a chymryd eu bod nhw wedi'u bwriadu gan y dramodydd, yna mae nifer o oblygiadau i'r ddrama.

 • Yn gyntaf, mae modd dehongli tawelwch fel rhesymeg derfynol iaith yn ei chyflwr puraf, mwyaf ystyrlon oherwydd ar ôl perffeithrwydd beth arall sydd i'w ddweud?
 • Yn ail, mae tawelwch yn profi bod gwerth y weithred yn fwy na gwerth y gosodiad geiriol.
  Nid yw siarad am y byd yn ei newid ond, yn hytrach, dim ond trwy weithredu bydd hynny yn digwydd.
 • Yn drydydd, tawelwch yw canlyniad dibrisio a dad-ddyneiddio iaith yn sgîl y ganrif ddiwethaf.
  Nid oes yna farddoniaeth ar ôl Auschwitz medd Adorno.

  Yn hyn o beth, felly, mae'r Gymraeg a'r diwylliant y mae hi'n gynnyrch ohono ar drothwy'r ffin hon rhwng iaith a thawelwch, a hynny ar sawl lefel.

  Nid yn unig y mae'r tensiwn hwn yn adlewyrchu'r rhwyg creadigol a dinistriol sydd rhwng theatr y testunol a'r perfformiadol o fewn diwylliannau llai yn gyffredinol ond y mae, yn ogystal, yn emblematig o gyflwr y Gymraeg yn benodol o safbwynt ieithyddol a chymdeithasegol.

  Mae'r iaith, i aralleirio Steiner, yn wynebu Apollyn ac mae'r newid yn un ieithyddol a chymunedol.

  Dwy ffordd ymlaen
  Ac yn ôl Steiner nid oes ond dwy ffordd ymlaen: To a writer who feels that the condition of language is in question, two essential courses are available: he may seek to render how own idiom representative of the general crisis, to convey through it the precariousness and vulnerability of the communicative act; or he may choose the suicidal rhetoric of silence.

  Yn Sundance mae'r dramodydd yn ymladd â'r ddwy ond, erbyn y diwedd, mae'r dewis wedi'i wneud.

  Wrth i'r Gymraeg ddod gartref, ys dywed yr ôl-fodernwyr, ai tawelwch felly yw'r unig opsiwn?

  Nid o reidrwydd.

  Fel y mae Nuala Ní Dhomhnaill yn awgrymu yn wyneb yr un distryw, mae gobaith:
  Cuirim mo dhóchas ar snámh i mbáidín teangan.....féachaint n'fheadaraís cá dtabharfaidh an sruth é, féachaint, dala Mhaoise, an bhfóirfidh iníon Fhorainn? . . . I place my hope on the water in this little boat of the language.....only to have it borne hither and thither, not knowing where it might end up; in the lap, perhaps, of some Pharaoh's daughter.

 • Mae'r Dr Diarmait Mac Giolla Chríost yn ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd ac yn awdur Language, Identity and Conflict(Routledge, 2003) ac The Irish language in Ireland from goídel to globalisation (Routledge, 2005).

 • Cysylltiadau Perthnasol
  Mwy am y cynhyrchiad
  Theatr Genedlaethol Cymru
  Prifardd nad yw'n un o'r gang (sain)


  cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy