BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Ffion DafisSiwan ar daith
Gwedd gyfoes i gynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru
Un o ddramâu enwocaf Saunders Lewis fydd cynhyrchiad nesaf Theatr Genedlaethol Cymru.

Drama sy'n ymwneud â chyfnod rhyfeddol yn hanes Cymru gyda phreswâd yn cael ei ddwyn ar Frenin Lloegr i roi caniatâd i'w ferch briodi Tywysog o Gymro.

Pan ddigwyddodd hyn yn Rhagfyr 1203. yr oedd yn siŵr o fod yn gamp ddiplomyddol gyda'r fwyaf nodedig yn ein hanes.

Y Tywysog oedd Llywelyn ab Iorwerth neu Llywelyn Fawr - tywysog dros y rhan fwyaf o dir Cymru ar y pryd.

John oedd brenin Lloegr a Siwan yn ferch 15 oed iddo.

Esgorodd yr uniad ar ddegawd o ysbaid yn y rhyfela rhwng yr ymosodwyr Normanaidd a'r Cymry oedd yn eu cael eu hunain fwyfwy dan warchae.

Ond deilliodd y briodas hefyd ar sgandal frenhinol wrth i Siwan gael ei dal ym mreichiau carcharor Normanaidd, Gwilym Brewys - degfed Barwn Y Fenni.

O ganlyniad crogwyd Brewys a charcharwyd Siwan yn ei chartref am flwyddyn nes i'w gŵr faddau iddi am ei chamwedd.

Yn gyfoes
Ond gwisg gyfoes fydd i'r stori ganol oesol hon am gariad, chwant a maddeuant yng nghynhyrchiad y theatr genedlaethol meddai Elwyn Williams y rheolwr marchnata.

"Mae'n gynhyrchiad cyfoes o ddrama hanesyddol enwocaf Saunders Lewis," meddai.

Ffion Dafis fydd yn chwarae rhan Siwan gyda Dyfan Roberts fel Llywelyn, Rhys ap Hywel fel Gwilym Brewys a Lisa Jên Brown fel y forwyn gefnogol, Alys.

Y cyfarwyddwr yw Dirprwy Gyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru, Judith Roberts.

Wedi'i lleoli yn ystod Pasg 1230 yng Ngarth Celyn, llys Llywelyn Fawr ger Abergwyngregyn yng Ngwynedd ac fe'i cynhyrchwyd am y tro cyntaf yn 1956.

Ymddangosodd cyfieithiad Saesneg bedair blynedd yn ddiweddarach.

Marw Siwan
Bu farw Siwan yn 1237 a sefydlodd ei gŵr fynachlog i Urdd Sant Ffransis yn Llanfaes, Ynys Môn, er cof amdani a symudwyd ei beddrod oddi i Eglwys Biwmares lle mae i'w weld heddiw.

Y daith
Bydd y daith yn cychwyn yn Theatr Gwynedd, Bangor (01248 351798), ar nosweithiau Mercher, Iau, Gwener a Sadwrn, 7-10 Mai, 2008, cyn mynd ymlaen i:

 • Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth (01970 623232) ar nosweithiau Iau a Gwener, 15-16 Mai, 2008;
 • Theatr Sherman, Caerdydd (029 2064 6900), ar nosweithiau Mawrth, Mercher, Iau a Gwener, 20-23 Mai, 2008;
 • Riverside Studios, Hammersmith, Llundain (020 8237 1111), ar nosweithiau Mawrth a Mercher, 27-28 Mai, 2008;
 • Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug (0845 330 3565), ar nos Sadwrn, 31 Mai, a nos Lun 2 Mehefin, 2008;
 • Canolfan Gelfyddydau Taliesin, Abertawe (01792 60 20 60), ar nosweithiau Iau a Gwener, 5-6 Mehefin, 2008;
 • Theatr Lyric, Caerfyrddin (0845 226 3509/8), ar nosweithiau Llun a Mawrth, 9-10 Mehefin, 2008; a
 • Theatr Mwldan, Aberteifi (01239 621200), ar nosweithiau Iau, Gwener a Sadwrn, 12-14 o Fehefin, 2008.

  Bydd pob perfformiad yn dechrau am 7.30 o'r gloch a dilynir un perfformiad ym mhob theatr gan drafodaeth yng nghwmni'r cyfarwyddwr a rhai o aelodau cast Siwan.

  Hefyd, bydd gweithdai ar dechnegau'r actio ar gyfer disgyblion sy'n astudio'r ddrama ar gyrsiau lefel A a gellir cael rhagor o wybodaeth o'r theatrau unigol.

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Adolygiad Vaughan Hughes

 • Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o Esther


 • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy