BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
SiwanO'r boddhaol i'r diflas
Delyth Evans Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes Gwynedd, yn pwyso a mesur cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o Siwan

Mi es i a dwy ffrind i Theatr Gwynedd ym Mangor i weld Siwan gan Saunders Lewis.
Roeddwn wedi clywed dipyn am y ddrama a bod rhagolygon da iawn ar ei chyfer.

Ar y dechrau nid oeddwn yn siŵr iawn sut y byddai'r ddrama yn gallu cael ei llwyfannu gan mai drama radio oedd hi'n wreiddiol ac ni allwn ddychmygu sut byddai'r actorion yn llwyddo i bortreadu'r cymeriadau yn effeithiol.

Ni allwn ddychmygu Ffion Dafis fel Siwan, na Rhys ap Hywel fel Gwilym Brewys ychwaith.

Yn gyntaf daeth Alis Lisa Jên) ar y llwyfan, yn dawnsio yn araf o gwmpas stôI ac yn dal cannwyll yng nghanol y llwyfan.

Set digon syml gyda drych mawr yn y cefndir a stôI yn y canol.

Yna, daeth Siwan (Ffion Dafis) i mewn a chredaf iddi bortreadu Siwan yn dda iawn o'r dechrau a llwyddodd y ddwy ohonynt i wneud yr olygfa gyntaf mor ddiddorol ag oeddent yn gallu.

Gwnaethant hefyd lwyddo i ddangos cyfeillgarwch Alis tuag at Siwan yn effeithiol a chlir iawn.

Cefais fy siomi ar yr ochr orau gyda pherfformiad Rhys ap Hywel fel Gwilym Bewys gan iddo actio ei ran yn dda iawn o ystyried fod y set mor syml a'i ran mor fach.

Ond eithaf siomedig oeddwn i gyda'r dienyddiad. Ni chawsom weld y digwyddiad o gwbwl dim ond clywed "Siwan" yn cael ei weiddi ar dâp.

Byddai wedi bod yn llawer gwell pe byddai'r olygfa yma wedi cael ei dangos er mwyn dod a mwy o uchafbwynt i'r ddrama.

Chwaraeodd Dyfan Roberts ran Llywelyn yn dda iawn, yn union sut yr oeddwn wedi ei ddychmygu - cymeriad cryf iawn.

Credaf mai yma roedd uchafbwynt y ddrama ac roedd y tri actor ar eu gorau gyda'i gilydd ar y llwyfan - er i Ffion Dafis orwneud wrth sgrechian, "Fy melltith arnat Llywelyn!"

Credaf mai'r act wannaf oedd act tri ac fe fyddai wedi bod yn well cael egwyl rhwng yr ail a'r drydedd act er mwyn paratoi'r gynulleidfa at hanner awr o ddiflastod.
Roedd y person a oedd yn eistedd wrth fy ymyl yn cysgu!.

Ar y cyfan roedd y ddrama yn weddol.
Credaf i act un fod yn dda iawn, dau yn foddhaol ond y drydedd act y tu hwnt o ddiflas ac yn llusgo.

Credaf mai un peth fyddai'n gallu drysu y gynulleidfa ar y dechrau yw pam mai llun Alis oedd ar y rhaglen gyda'r gair Siwan yn fawr uwch ei phen.
Delyth Evans 6(2)


Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy