BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Life of Ryan - and Ronnie
Rhwng dau
Adolygiad Gwyn Griffiths o gynhyrchiad Sgript Cymru o Life of Ryan . . . and Ronnie gydag Aled Pugh a Kai Owen.
Yr oedd gwylio Aled Pugh yn chwarae rhan Ryan Davies yn Life of Ryan ... and Ronnie yn ysgytwol.
Mae'r tebygrwydd rhyngddo a Ryan yn drawiadol i ddechrau .

Ychwaneger at hynny y symud a'r llais ac yr oedd gennych berffomiad syfdranol.

Ond beth am y ddrama ei hun?
Drama am ddau y mae llawer yn dal i'w cofio ar lwyfan ac ar sgrîn fach - a rhai wedi gweithio gyda nhw.

Eto, gan i'r bartneriaeth chwalu ym 1974, a marwolaeth Ryan yn ddeugain oed dair blynedd wedi hynny, bydd llawer yn gwylio drama Meic Povey oedd heb eu geni pan oedd y ddau ar eu hanterth.

Her enbyd
Ryan a Ronnie yn y ddrama Dyna her enbyd y dramodydd, plesio'r ddwy gynulleidfa yma.

Cefais i fy mhlesio'n enfawr ond yr oeddwn i o gwmpas yn eu hoes euraidd ac, mewn ffordd fach, ymylol iawn, wedi gweithio gyda nhw.

Yr oedd Ryan yn ddawn amlochrog aruthrol a'r amlochredd hwnnw oedd un o'i broblemau.
Gallasai fod yn actor o'r radd flaenaf ar unrhyw lwyfan ond fel digrifwr y gwnaeth ei farc ac yr oedd yn ganwr ardderchog a cherddor aml ei ddoniau.

Cyfansoddodd ganeuon sy'n parhau hyd heddiw'n boblogaidd ymhlith unawdwyr a chorau.

Ronnie hefyd
Wedi ei danio â chynifer o ddoniau, rwy'n amau a wyddai ef ei hun i ble'n union i fynd a dyna dyndra mawr y ddrama hon.

Nid nad oedd gan Ronnie Williams ddoniau hefyd a hwyrach nad yw'r ddrama'n gwneud llwyr gyfiawnder â'r person a gofiaf i.

Ond at anghenion llwyfan rhaid creu cymhariaeth a gwrthdaro ac o safbwynt doniau, yr oedd Ryan ar blaned arall.

Cyfyngodd Meic Povey y stori - yn ddoeth iawn - i'r darn hwnnw o fywyd Ryan oedd yn ymwneud â'i bartneriaeth â Ronnie. Partneriaeth a bontiodd y llwyfan a'r teledu yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Ar y llwyfan yr oeddynt yn rhyfeddol lwyddiannus yn y ddwy iaith - er na chawsant, wedi eu cyfres gyntaf ar BBC1, yr un llwyddiant ar y rhwydwaith wedyn.

Mae'r awgrym pam yn y ddrama.

Islais o dyndra
Mae islais o dyndra drwyddi.
Tyndra'r stafell wisgo sydd weithiau'n berwi trosodd i'r llwyfan, er nad yw'r tyndra llwyfan mor gynnil ag y buaswn yn ei ddymuno.

Tyndra'r gorweithio a'r rhuthro gorffwyll o berfformiadau llwyfan yng Nghymru a Lloegr yn ôl i stiwdio deledu yng Nghaerdydd.

Yr yfed, wedyn, a syrffed ac oedi'r byd teledu oedd yn creu ei densiynau ei hun.

A thensiwn personol Ryan a wyddai fod ganddo'r ddawn i fod yn seren rhyngwladol ond bod Cymru a'i wreiddiau - heb sôn am Ronnie - yn dal gafael ynddo.

Yn ei gadw i droi ymysg doniau llai fel Tony ac Aloma a'r Hennessys.

Yr oedd y clipiau o'r recordiau hynny'n awgrym cynnil iawn o sut berfformwyr oedd yn rhannu llwyfan gyda nhw.

Llawer o'r doniolwch
Cawn lawer o'r doniolwch a nodweddai berfformiadau'r ddau, yn arbennig rhan Ryan ynddyn nhw.

Mewn un olygfa mae Ryan yn ymddihatru o'i wisg 'Phylis y barmêd', yn tynnu pâr o sanau o'r bra a'u gwisgo am ei draed tra'n parhau i siarad.
Yn union fel yr hen Ryan go iawn.

Wrth i'r ddrama ymadael â Chaerdydd gall y ddau actor ddisgwyl cynulleidfaoedd gyda mwy o gydymdeimlad â rhannau doniol y ddrama.

Tebyg y bydd yr agwedd hon o'r perfformiad yn gwella wrth i amseru'r ddau actor wella hefyd.

Creu campwaith
Creodd Meic Povey gampwaith.
Gwyddom ei fod yn feistr ar ddeialog yn y Saesneg fel ag yn Gymraeg.

Mae i'r ddrama amryw lefelau a chyfeiriadau cynnil. Mae'n gyrru 'mlaen - mae mynd iddi, a bydd mynd arni, hefyd.

Cysylltiadau Perthnasol
Sgript Cymru
Drama - nid teyrnged
Ryan Davies - ei hanes


cyfannwch


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy