BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Yr anghytundeb yn parhau
Mae cynhyrchiad Cefin Roberts o Romeo a Juliet wedi achosi mwy o gynnwrf yn y theatre Gymraeg nag a welwyd ers tro byd.

Hyd yn oed ymhlith y rhai a fwynhaodd gyflwyniad Cwmni Theatr Genedlaethol Cymru yr oedd gwahaniaeth barn ynglŷn a'i rinweddau a'i ffaeleddau.

Adlewyrchwyd y gwahaniaeth hwnnw pan ddaeth Paul Griffiths, Eiry Miles ac Arwel Rocet Jones at ei gilydd i drafod y ddrama ar raglen radio Y Celfyddydau a gyflwynir gan Beti George.

Yn cael ei holi ar gyfer y rhaglen dywedodd Cefin Roberts mai un o'i fwriadau ef fel cyfarwyddwr oedd gwneud y ddrama yn "hawdd i'w dilyn" i gynulleidfa ifanc yr oedd yn gobeithio ei denu i'w gweld.

Dewisodd hefyd, meddai, gyflwyno'r ddrama fel alegori.

Darnau Saesneg
Yr oedd cytundeb rhwng y tri yn y stiwdio mai camgymeriad oedd cadw rhai darnau Saesneg o fewn y cyfieithiad Cymraeg.

"Aflwydd, be sy'n digwydd rwan," oedd ymateb Paul pan glywodd y geiriau Saesneg cyntaf meddai.

Dywedodd Arwel Rocet Jones ei fod o'n deall y syniad y tu ôl i ddefnyddio'r ddwy iaith ond ychwanegodd nad oedd y syniad wedi ei ddatblygu "yn ddigon cywrain".

"Os am i wneud o roedd yn rhaid iddo fod yn llawer iawn cynilach nag oedd o ac, yn anffodus, pan oeddan nhw'n llefaru'r llinellau Saesneg roedda nhw'n gwneud hynny yn llawer iawn gwell na'r Gymraeg!" meddai.

Canmolodd y symboliaeth a gyflwynwyd i'r ddrama gan fod hynny'n rhoi cyfle i ddod a dimensiwn cwbl Gymreig a Chymraeg i'r cynhyrchiad.

"A dwi'n credu fod Cefin i'w ganmol am hynny - dwi jyst yn cwestiynnu efallai y gellid fod wedi'i wneud mewn ffordd wahanol . . . roeddwn i'n teimlo i fod o wedi'i daflu i mewn i'r pwdin braidd yn hwyr," meddai.

"Ond ella mod i'n gwneud cam mawr iawn, iawn, ag o; ond roeddwn i'n teimlo'i fod o'n syn iad oedd wedi dod yn bur sydyn tua'r diwedd ac nad oedd oedd o ddim yna o'r cychwyn cyntaf ac yn rhan annatod o'r cyflwyniad," ychwaegodd.

Y cyfieithiad
Dywedodd Eiry Miles nad oedd hi yn "rhy hoff" o gyfieithiad J T Jones o'r ddrama gan ei feirniadu am fod yn "gymysglyd" o ran arddull.
"Weithiau roedd yr iaith yn ganoloesol . . . a'r munud nesaf roedd yna eiriau modern iawn," meddai.

Ond ychwanegodd bod y dewis o ddrama yn un "doeth" gyda'i hapel at yr ifanc ac yn ddewis a allai ddenu pobl i'r theatr na fyddent fel rheol yn mynd yno.

Y set
Wrth drafod y set dywedodd Paul Griffiths ei bod yn llawer rhy gymhleth.

Ar ôl dweud iddo gael "gwefr" o'r olwg gyntaf ohoni ychwanegodd, "ond er mor drawiadol oedd o, doedd o ddim yn ymarferol," meddai.

Y perfformiadau
Yr oedd gwahaniaeth barn ynglŷn â pherfformiadau unigol.hefyd gydag Arwel Rocet Jones yn cyfeirio'n arbennig at berfformiad Juliet fel un "da iawn".

Disgrifiodd Eiry Miles, hithau, ei pherfformiad fel un "hyfryd".

Ond yn ôl Paul Griffiths: "Fuaswn i ddim wedi syrthio mewn cariad efo Juliet yn ôl y perfformiad welais i . . . hi oedd y gwanaf o'r cast i mi."

Ond canmolodd berfformiad Romeo ac hefyd berfformiad Christine Pritchard fel Y Nyrs a oedd "wedi gafael yn y geiriau a'u taflu nhw allan"

Yr adeg hon y dywedodd Rocet ei fod yn dechrau amau a welodd y tri ohonyn nhw yr un ddrama gan ychwanegu i'r Romeo a welodd ef golli ei egni yn fuan iawn!

Cytunodd Eiry Miles na fwynhaodd hithau berfformiad Romeo o gwbl.

" Dim anwyldeb o gwbl," meddai gan ychwanegu nad oedd sbarc rhyngddo ef a Juliet.

Cyhuddodd rai o'r cymeriadau eraill o lefaru "fel pe na bydden nhw yn deall y geiriau ac awgrymodd y byddai Owain Arwyn wedi bod yn well fel Romeo.

Theatr genedlaethol?
Ond doedd neb mor llawdrwm ar y cynhyrchiad ag y bu Ceri Sherlock ar Wythnos Gwilym Owen ac yn Golwg lle dywedodd nad oedd o safon theatr genedlaethol.

"Roeddwn yn teimlo ar y diwedd fod gennym ni theatr genedlaethol," meddai Arwel Jones gan ganmol Cefin Roberts am roi "rhywbeth gwahanol o'n blaenau".

"Mae ganddo fo job anodd denu pobl yn ôl i'r theatr ac os ydi Aberystwyth yn rhyw fath o linyn mesur - sydd wedi bod yn dlawd iawn ei chynulleidfaoedd - mae o'n llwyddo," meddai.

"Roedd Abertawe hefyd dan ei sang a phawb yn mwynhau . . . roedd rhywbeth yna at bawb," cytunodd Eiry Miles.

Y Celfyddydau: Mae Y Celfyddydau yn cael ei chyflwyno gan Beti George bob dydd Mercher a'i hailddarlledu bob Sul ar BBC Radio Cymru.

Cysylltiadau Perthnasol
Barn Ceri Sherlock
Cefin Roberts yn ymateb


cyfannwch


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy