BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Plas Drycin
Mae'n ffars - y farchnad dai yng Nghymru trwy lygaid Gwyneth Glyn
Bydd un o bynciau mwyaf llosg a dadleuol y Gymru gyfoes yn cael ei drin mewn "ffordd ysgafn tu hwnt" mewn drama newydd.

Awdur cynhyrchiad diwedaraf Cwmni Theatr Genedlaethol Cymru. yw un o'n sgrifenwyr ifanc mwyaf cyffrous, Gwyneth Glyn.

"Gan mai pwnc canolog Plas Drycin yw'r farchnad dai mae'r ddrama'n anorfod yn delio â chyflwr y farchnad mewn ardaloedd gwledig - ond mewn modd ysgafn tu hwnt," meddai am y ddrama sydd wedi'i lleoli mewn plasty gwledig sydd ar werth.

Mae'r cymeriadau yn cynnwys gwerthwr tai brwdfrydig, cwpl amheus sydd â diddordeb mewn prynu'r eiddo, archeolegwr ar bigau'r drain, a "llosgwr tai haf wedi drysu'n lân gyda'r sefyllfa".

Anhrefn a hwyl
Gwyneth Glyn"Mae hyd yn oed y tŷ ei hun yn cyfrannu tuag at yr anhrefn sy'n dilyn," meddai'r awdur, Gwyneth Glyn.Disgrifwyd y ddrama fel cyfuniad o gyd-ddigwyddiadau, camddealltwriaeth a phenderfyniad di-ildio.

Mae Gwyneth Glyn, 25 oed, yn hanu o Lanarmon ger Chwilog yng Ngwynedd ac ers graddio yng Ngholeg Iesu yn Rhydychen dychwelodd i Gymru i ddilyn gyrfa fel sgriptiwr radio a theledu, fel awdur, fel cyfarwyddwr drama, fel bardd ac fel dramodydd.

Darlledwyd a llwyfannwyd ei dramâu a chyhoeddwyd ei nofelau a ysgrifennwyd ar gyfer plant a phobl ifanc.

Plas Drycin yw ei drama gomedi gyntaf ar gyfer y llwyfan.

"Mae'n rhywbeth rwyf wedi bod yn ei ystyried ei wneud ers talwm," meddai Gwyneth, sydd bellach yn byw yng Nghaernarfon.

"Diolch i Theatr Genedlaethol Cymru daeth y cyfle i wireddu hynny'n gynt yn hytrach na'n hwyrach."

Yr actorion
Mae cast Plas Drycin yn cynnwys rhai o actorion comedi blaenaf Cymru.

Mae Sue Roderick yn adnabyddus am ei rhannau mewn comedïau ar y teledu yn ogystal â'i rhan fel Cassie yn Pobol y Cwm.

fgh Yn ymuno â hi mae un arall o actorion comedi mwyaf profiadol Cymru, Wynfford Ellis Owen.

Aelodau eraill o'r cast yw Jonathan Nefydd ac actorion craidd Theatr Cenedlaethol Cymru, Owen Arwyn, Rhian Blythe, Carys Eleri Evans a Dave Taylor.

Cyfarwyddwr Plas Drycin yw un arall o actorion teledu, radio a llwyfan Cymru, Valmai Jones.

Y daith
Mae taith chwe wythnos Plas Drycin yn cychwyn yn Theatr Gwynedd Bangor, Ionawr 19-22, 2005, gan ymweld wedyn â:
Theatr Sherman, Caerdydd ar Ionawr, 27-29, 2005;

Theatr Mwldan, Aberteifi ar Chwefror 2-4;

Canolfan Gelfyddydau, Aberystwyth, ar Chwefror 8-9;

Theatr Stiwt, Rhosllannerchrugog, ar Chwefror 17-18;

gan ddod i ben yn Thetar Elli, Llanelli, Chwefror 24-25.
Bydd pob perfformiad yn dechrau am 7.30.

Trydydd cynhyrchiad
Hwn yw trydydd cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru.Y cynhyrchiad cyntaf oedd drama Meic Povey, Yn Debyg Iawn i Ti a Fi ac wedyn bu cynhyrchiad dadleuol Cefin Roberts o Romeo a Juliet a feirniadwyd yn hallt gan Ceri Sherlock a gododd gwestiynau ynglŷn â holl fodolaeth y cwmni newydd a rhan Cefin Roberts fel cyfarwyddwr artistig.

Am y cynhyrchiad diweddaraf hwn dywedodd Elwyn Williams, rheolwr marchnata y cwmni:
"Dyma'r tro cyntaf i ni lwyfannu comedi ac rydym yn edrych ymlaen yna arw. Mae'n argoeli'n berfformiad digri tu hwnt."

Cysylltiadau Perthnasol
Adolygiad - Plas Drycin
Ffrae Romeo a Juliet
Theatr Genedlaethol Cymru


cyfannwch


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy