BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Owain Arwyn fel ProcterY Pair - adolygiad Catrin Beard
Helynt Rowan Williams yn profi pwynt y ddrama
Cafodd Catrin Beard brawf o pa mor berthnasol yw Y Pair i'n dyddiau ni o fod wedi ei gweld y diwrnod cyn y ffrae ynglŷn â sylwadau Archesgob Caergrawnt am gyfraith Sharia.

Catrin oedd yn adolygu'r ddrama ar raglen radio Dewi Llwyd fore Sul, 10 Ionawr 2008 ar ôl gweld perfformiad y noson gyntaf yn Theatr Gwynedd, Bangor.


gwrandoCatrin Beard yn trafod Y Pair ar Raglen Dewi Llwyd, fore Sul 10 Chwefror 2008 gyda sylwadau gan Iwan Edgar.


"Y diwrnod ar ôl imi weld Y Pair yr oedd yr holl ffws yma am Rowan Williams yn codi . . . [a] beth mae Rowan Williams eisiau'i wneud ydi agor trafodaeth am rywbeth ac mae'n cael ei gondemnio heb i neb wrando ar ei ddadleuon o," meddai.

Tebyg i John Procter
"Mae'r syniad yma eich bod chi'n gorfod glynu wrth rhyw wirionedd mae'r gymdeithas yn penderfynu arno fo [ac na] chewch chi ddim herio na chwestiynu - neu os ydy chi'n gwneud hynny eich bod yn cael eich camddeall a'ch camfarnu ac mae'r hyn sy'n digwydd i [Rowan Williams] yn debyg iawn i'r hyn sy'n digwydd i John Procter yn Y Pair," meddai.

Er bod y ddrama yn un hynod o hir yr oedd Catrin Beard yn hael ei chanmoliaeth i'r cynhyrchiad gan ddweud ei fod yn un gwerth yr aros amdano ac yn un gwerth eistedd drwyddo.

Canmol goleuo
Am y cynhyrchiad e dywedodd:
"Fod y set a'r goleuo yn ddramatig iawn . Yn hollol blaen yn adlewyrchu ein syniad ni o symlrwydd y cyfnod Piwritanaidd. Llawr pren a jyst wal uchel o bren oedd yn agor ar wahanol adegau i greu drysau gwahanol a'r goleuo wedyn yn hollol atmosfferig - lot fawr o olau cannwyll ac yn gosod cefnlen gwych i'r cynhyrchiad," meddai.

"Er mi fyddwn i'n dweud yn act pedwar bod y goleuo yn rhy dywyll yn y carchar," ychwanegodd. Ymdeimlad o gyfnod
"Mae'r cynhyrchiad yn syml iawn, yn glasurol iawn [gydag] ymdeimlad o gyfnod . . . a symlrwydd y cynhyrchiad yn tanlinellu symlrwydd y geiriau achos mae'n ddrama eiriol iawn ac mi roeddwn i'n hoff iawn o'r cyfieithiad," meddai.

"Dydw i ddim digon cyfarwydd efo geiriau'r ddrama wreiddiol [i wybod a] ydi o'n gyfieithiad gwych o'r geiriau ond yr oedd o'n llifo, yr oedd o'n clecian ac fe fyddwn i'n gobeithio ein bod yn mynd i weld cyhoeddi y fersiwn yma," meddai.

Am yr actio dywedodd: "Y demtasiwn efo'r math yma o beth ydi i or ddramateiddio ac i fynd yn felodramatig a heipio ond yr oedd arddull y cyfarwyddo yn gwarchod rhag hynny . . . yr oedd yn gynnil iawn ac roedd y tensiwn yn adeiladu yn araf iawn.

"Roedd yna waith hir i gynnal tair awr o actio ar lwyfan ac yr oedd o'n ddisgybledig iawn.

Sefyll allan
Dywedodd bod rhai perfformiadau yn sefyll allan:
"Yr oedd Owen Arwyn fel John Procter yn arbennig o dda. O'r diwedd Owen Arwyn yn cael cyfle i actio cymeriad aeddfed ac mi roedd o'n cynnal angerdd y dyn yma heb fynd dros ben llestri," meddai.

"Hefyd, ei wraig, (Catrin Powell) yn arbennig o dda. Cynildeb ei pherfformiad. Yr oedd hi'n hollol llonydd ar y llwyfan ac yr oeddech chi'n cael eich tynnu ati hi ac roedd hi'n urddasol dros ben.

"Hefyd roeddwn i'n hoff iawn o Betsan Llwyd fel gwraig ffyslyd dros ben ac roeddech chi'n gweld yr hysteria dan yr wyneb."

Barn Iwan Edgar
Ar y rhaglen hefyd yr oedd Iwan Edgar a fu'n adolygu'r ddrama i'r wefan hon.

Dywedodd iddo ef fod yn edrych ar ei wats ar ddiwedd yr hanner cyntaf ond i bethau fywiogi erbyn yr ail hanner.

"I mi roedd Dyfan Roberts yn serennu ac heb hwnnw fe fyddai wedi sagio dipyn yn yr ail hanner," meddai.

Anghytunodd Catrin Beard gan ddweud bod yr hanner cyntaf yn cynnal yn well na'r ail hanner!

Ychwanegodd mai rhy hir "i ni heddiw" yw y ddrama a thybiai y byddai Arthur Miller wedi sgrifennu drama ferrach pe byddai'n ei sgwennu heddiw.

 • Cliciwch YMA i ddarllen adolygiad Iwan Edgar a chael gwybod mwy am Y Pair a thaith Theatr Genedlaethol Cymru.


 • Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy