BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Pair - Adolygiad
Cwpwrdd derw trwm, mawr, brown, o ddrama.
 • Adolygiad Iwan Edgar o Y Pair - cyfieithiad Gareth Miles o The Crucible gan Arthur Miller. Theatr Genedlaethol Cymru. Perfformiad 7 Chwefror 2008. Theatr Gwynedd Bangor.

  Cwpwrdd derw trwm, mawr, brown, o ddrama.
  Un mawr, nobl, solet.
  Nid un tridarn ond un pedwar rhan cadarn.

  Drama gyfnod yw hon - dau gyfnod mewn ffordd: y cyfnod gwreiddiol yn Massetchuses - a dyna air clyfar i'w sillafu - yr ail ganrif bymtheg, a'r cyfnod trosiadol; Unol Daleithiau'r 1950au, cyfnod y gwrach-erlid go iawn.
  Cyfnod erlid y 'gwrachod' Comiwnyddol gan y seneddwr McCarthy adeg y Rhyfel Oer.

  Oedd, yr oedd yna awyrgylch
  Ac wele ruo a bloeddio hyd y llwyfan yn Theatr Gwynedd, fflamau a mŵg mawr y Fall yn cyhwfan fel petai'r cythreuliaid wedi trechu'r holl swyddogion iechyd a diogelwch priodol a bod smocio'n orfodol!

  Eu cyhuddo o fod yn wrachod Merched bach mewn capiau gwynion yn powndio a sgrechian hyd lle ac yng ngwisg y duwiol y llecha'r diafol fu hi wedyn.
  Oedd, yr oedd yna awyrgylch.

  Tipyn o daith
  Her o ddrama, hefo cymaint o actorion ag ambell i ddrama Dolig capel - digon o hyd i mi fod wedi cael amser i fflio - nid fel un wedi ei feddiannu gan gythraul - ond mewn eroplên hanner ffordd i 'Salem Massetchuses' i longyfarch Hilary am guro Obama yn dalaith benodol honno.

  A phan ddaeth yr egwyl, clywais i un cyfaill ddechrau ei hwylio hi am adref gan feddwl ei bod wedi gorffen.

  Doeddwn innau ddim yn hollol siŵr chwaith, am funud, ynteu i godi i fynd am y car ynteu i gael ais crim a pheint a gwneud pi-pi yr oedd y gynulleidfa.

  Ystrydeb o sylw yw dweud y byddai cwtogi ychydig wedi bod yn gymwynas , ond dyna'i ddweud - mi wn nad oes fawr ots am draul ar gadeiriau Theatr Gwynedd bellach a hwnnw i'w ddymchwel yn fuan.

  Ond na fyddaf ysgafnfryd.
  Yr oedd yma bwnc o bwys yn cael ei drafod - yr hysteria hwnnw sy'n rhan o reddf yr haid ynom i gyd, ac fel bo cedyrn cymdeithas - neu'n hytrach y rhai mewn awdurdod - yn ysglyfaeth i ymdrybaeddu cymaint â neb i'w wasanaethu.

  Y cedyrn yw'r rhai sy'n gwrthsefyll.
  Heddiw, yn wir, does neb yn fwy cyfiawn nac oes, na rhai o'r rheiny sy'n amddiffyn plant bach rhag camddefnydd rhywiol - ac weithiau ambell dro maent yn methu onid ydynt ? Hynny ddaeth i'm meddwl fel y gymhareb gyfoes agosaf.

  Cyfleu enbydrwydd
  Ond ni fu i'r ddrama fethu yn y nod o gyfleu enbydrwydd hynny gyda'r trymder beichus yn y set yn cyfleu y peth.

  Ond mi fyddai wedi bod yn goblyn o gymwynas pe byddai lefelau uwch ynddi ac, am wn i, hefo cymaint o gast, gallai hynny fod yn help i amrywio'r golygfeydd rhag bod yn fflat ac actorion mewn rhesi gormodol.

  Dyfan Roberts O ran yr actio, bu ymddangosiad Dyfan Roberts ar gychwyn yr ail ran gryn hwb i fywiogrwydd y cwbl. Efallai'n wir mai chwarae cymeriad diddorol canolog a wnâi fel y Barnwr Danforth - boed hynny'n wir - ond roedd ei bersonoli'n rhoi sbarc i'r peth.

  Ysywaeth, mae'n deg dweud fod ambell i un o'r cymeriadau llai yn brennaidd braidd.
  Gwn nad oedd ganddynt rannau mawr i ddisgleirio ond mi roedd rhywun yn ddiolchgar nad oedd ganddynt.

  Baich anodd
  Owen Arwyn fel John Proctor oedd yr agosaf at brif gymeriad.
  Baich anodd i'w gario ac o'm chwaeth i byddai wedi medru bod yn llai cyson angerddol, fel bo'r ysgafnder yn gwrthgyferbynnu'n well â'r dwyster.

  Hefyd ar gyfer yr un gwrthgyferbynnu, ond rhwng dau gymeriad, a ellid fod wedi gofyn i'r Jonathan Nefydd fel y Parchedig Samuel Parris actio fel dyn gwirionach a basach (ffordd bynnag y gwneid hynny).

  Wnes i ddim deall yn hollol ei fod i fod yn gymeriad mor wirioneddol wan tan yn nes ymlaen a bod tyndra rhyngddo â John Proctor.

  Efallai nad oedd pawb yn clywed y peth ond mi aeth fymryn ar fy nerfau i, eiriau a ieithwedd y De mewn acen ogleddol.

  Oedd y peth yn rhyw botj braidd.
  Pan oedd yr ieithwedd yn ffurfiol doedd ddim trafferth - ond pan oedd, "Nage Satan yw e" mewn acen ogleddol a "paid â llefen" yn cael ei ddweud yn Wyneddaidd roedd yn rhywbeth na allwn lawn ddygymod ag o.

  Y gynulleidfa
  Prun bynnag manion yw hynny.
  Yr oedd y lle yn llawn ar y noson gyntaf fyglyd honno ym Mangor ac fe lwyddwyd i argyhoeddi'r gynulleidfa - rhai yn fwy na'i gilydd fel y byddai i'w ddisgwyl.

  Cododd nifer ar eu traed ar y diwedd.
  Cymeradwyodd eraill ar eu heistedd.
  Meddyliodd eraill beth i'w wneud am ychydig ac, fel defaid drwy'r adwy, yn penderfynu codi.

  Diddorol - hynny - a'i beryglon - oedd un o'r pethau, mewn ffordd, yr oedd y ddrama ei hun yn ei drafod.

 • Cliciwch YMA i ddarllen a chlywed sylwadau catrin Beard ac Iwan Edgar

 • Cliciwch YMA i ddychwelyd i brif ddalen Y Pair ac am fanylion y daith o gwmpas Cymru.

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Gwefan Theatr Genedlaethol Cymru

 • Rhagor am Y Pair a manylion am y daith

 • Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy