BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Huw Ynyr yn cystadlu - ac ennill yn Eisteddfod Genedlaethol CasnewyddOlifer - Ysgol y Gader
Actio, canu a hwyl
Mae'r gerddoriaeth yn bwerus, yr actio'n wych a phawb yn mwynhau wrth ymarfer sioe Olifer ar lwyfan Ysgol y Gader yn Nolgellau yr wythnos gyntaf yn Rhagfyr, 2005.

Gyda'r sioe yn cael ei lwyfannu yn neuadd yr ysgol o ddydd Mawrth tan ddydd Iau roedd y tocynnau yn prysur fynd.

Mae'r ymarfer yn gyffro i gyd ac yn sicrhau fod yr ysgol i gyd yn edrych ymlaen at y sioe fawr.

Mae'r athrawon drama a cherdd a'r cynhyrchwyr, Llinos Lloyd, David Rodgers a Bethan Antur yn gweiddi, yn chwerthin ac yn amlwg yn eu gogoniant yn paratoi sioe fydd yn siŵr o godi'r to.

Mwynhau pob eiliad
Dywedodd Bethan Antur iddi fwynhau pob eiliad o'r paratoi ac i saith diwrnod yr wythnos dros dair wythnos fynd i baratoi a sicrhau sioe o safon i'r gwylwyr.

"Mae Olifer yn rhoi cyfle i'r disgyblion actio, canu a chael llawer iawn o fwyniant.

"Cafodd yr ysgol i gyd gyfle i ymuno yn y cast ac mae 'na 100 o ddisgyblion wedi dewis bod yn rhan o'r cynhyrchiad," meddai.

"Mae yna gymaint o waith caled wedi mynd i'r sioe gan yr athrawon a'r disgyblion," ychwanegodd.

Nid oes sioe debyg wedi ei lwyfannu yn yr ysgol er pan lwyfannwyd y sioe lwyddiannus, Mela, bum mlynedd yn ôl.

Cymaint o foddhad
"Mae rhywun yn cael cymaint o foddhad yn gweld y plant yn mwynhau ac yn cael gymaint allan o'r perfformiad.

"Mae'n datblygu personoliaeth unigolyn sydd, efallai, heb gael cyfle ar lwyfan cyn heddiw ac wrth gwrs yn meithrin hyder," meddai Mrs Antur.

Bydd dau frawd cerddorol ac enillwyr cenedlaethol o Rydymain yn cymryd awenau'r prif rannau sef Huw Ynyr a Rhys.

"Dewiswyd Olifer gan fod y rhannau yn siwtio disgyblion yn yr ysgol ac wrth weld y sioe yn datblygu, mae'r rhannau wedi aeddfedu.

Cawsom syniadau o'r sioe yn Llundain ac wrth gwrs syniadau o'r ffilm - ond ein dehongliad ni fydd yn cael ei lwyfannu," meddai Mr Rodgers.

Mae nifer fawr wedi rhoi oriau o'i hamser i sicrhau llwyddiant gan gynnwys y timau gwisgoedd, props, set, goleuo a sain sy'n cynnwys amryw o'r athrawon.

Ymateb wedi'r sioe
Bu cryn siarad yn nhref Dolgellau yn dilyn perfformiadau o Olifer gan 100 o ddisgyblion Ysgol y Gader i neuaddau llawn.

Dywedodd llefarydd ar ran yr ysgol i'r perfformiad agoriadol fod yn wych ac o safon uchel iawn gyda'r athrawon wedi gwirioni â phroffesiynoldeb pob un o'r disgyblion.

"Mi oedd y perfformiad yn anhygoel, ac er bod disgwyl ambelli technical hitch yn ystod y perfformiad cyntaf aeth popeth yn esmwyth a bu i'r ysgol sicrhau perfformiad o safon i'r gynulleidfa.

"Yn dilyn y perfformiad cyntaf nos Fawrth roedd ffôn yr ysgol yn canu'n ddi-baid ddydd Mercher gyda nifer o bobl yn ysu am archebu tocynnau ar gyfer nos Fercher a nos Iau," meddai.

"Mae pob un o'r disgyblion wedi gweithio'n galed i sicrhau perfformiad gwefreiddiol o Olifer ac mae'n braf gweld ffrwyth eu llafur. Roedd hi'n amlwg bod pawb wedi mwynhau, a dwi'n siŵr fydd y disgyblion wedi blino'n lan erbyn dydd ddiwedd y tymor," ychwanegodd.

Dywedodd Bethan Antur iddi hi fwynhau pob eiliad o'r paratoi.

"Roedd Olifer yn gyfle i'r disgyblion actio, canu a chael llawer iawn o fwyniant o'r sioe yma. Cafodd yr ysgol i gyd gynnig i ymuno â'r cast a dewisodd 100 o ddisgyblion fod yn rhan o'r cynhyrchiad," meddai.

"Mae rhywun yn cael Cymaint o foddhad gweld plant yn mwynhau ac yn cael gymaint allan o'r perfformiad. Mae'n datblygu personoliaeth unigolyn efallai sydd heb gael cyfle ar lwyfan cyn heddiw ac wrth gwrs yn meithrin hyder," meddai.

Roedd dau frawd cerddorol ac enillwyr cenedlaethol o Rydymain yn cymryd awenau'r prif rannau sef Huw Ynyr a Rhys.


Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy