BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
O'r Neilltu
Golwg dywyll arall
Adolygiad Siwan Haf o O'r Neilltu gan Gwmni Theatr 3D

Wedi gweld Cabaret Whales yn cael ei pherfformio yn yr un theatr (neu stiwdio) yng Nghanolfan y Chapter, Caerdydd wythnos ynghynt, ni ellir fod wedi cael gwrthgyferbyniad mwy - o ran arddull, cynulleidfa a goleuo.

Fel rhan o Ŵyl Ddrama Angerdd sydd wedi cael ei chynnal yng Nghaerdydd dros yr wythnosau diwethaf, perfformiwyd trydydd prosiect gan gwmni dair graddediges o Brifysgol Aberystwyth - cwmni Theatr 3D: O'r Neilltu.

Dyma eu hail gynhyrchiad gwreiddiol gyda rhai aelodau newydd yn eu cast o gymharu â'r ddwy flaenorol.

Stori
Dyma ddrama sy'n archwilio perthynas deuluol trwy gyfrwng meddwl gwib a gwallgof y fam, pan fo teulu yn ymgasglu ar achlysur 'dathlu' marwolaeth eu mam-gu.

Trafodir pynciau tabŵ yn y ddrama hon, a hynny'n effeithiol iawn:
  • llosgach rhwng brawd a chwaer (a'r fam yn amlwg wedi cau ei llygaid i hyn dros y blynyddoedd gan na allai weld drwg yn Dewi),
  • salwch meddwl y fam (roedd y dewis o wneud iddi fwyta rice krispies gan yfed dŵr yn ffordd wahanol a gwreiddiol o ddangos gorffwylledd y fam, rhaid dweud!),
  • cam-drin meddyliol, ffraeo rhwng teulu
Croeso i fyd teulu 'arferol' dosbarth canol Cymreig felly!

Actio
Roedd perfformiad pawb yn ganmoladwy iawn - Nia Wyn Jones fel y fam, Trystan ab Ifan yn bwerus iawn fel y mab hynaf, Dewi; Hannah Wyn Jones yn actio rhan y ferch hynaf Kate, Catrin Wyn Jones fel Miriam a Beca Lewis Jones yn ymddangos am y tro cyntaf gyda'r cwmni yn actio rhan y ferch ieuangaf Elin yn naturiol iawn.

Roedd yr actio pan oeddent yn blant yn rhagorol, yn enwedig felly yr olygfa rhwng Miriam a Dewi.

Goleuo
Gall y goleuo fod wedi pylu mwy ar yr ochrau o bosib gan ei fod yn amharu ychydig o weld yr actorion eraill yn eistedd ar yr ymylon yn ystod monolog y fam,ond, wrth gwrs, gellir dadlau fod hyn yn rhan glyfar o'r cyfarwyddo - gan neb llai na 'Gaz' o Rownd a Rownd! - sef bod aelodau'r teulu ar 'ymylon' meddwl bregus eu mam.

Roedd y sioe sleid ar y cychwyn yn ffordd effeithiol ac emosiynol o 'ch denu i mewn i'r stori.

Ddim yn eglur
Ar ddiwedd y ddrama, rhaid imi gyfaddef nad oedd hi'n eglur i mi pwy oedd y cymeriad a ddaeth i weld y fam.

Os mai'r ferch ieuengaf oedd hi, yna pam ei bod mor ddi-emosiwn?

Os gwarchodwraig gymdeithasol, pam roedd hi wedi gwisgo union fel y ferch ieuangaf?

Mae'n dda gallu trafod a chodi cwestiynau ar ddiwedd drama, ond nid os yw'n eich gadael yn anniddig ac eisiau gwybod mwy!

Wedi gorffen?
Wedi tri chwarter awr, doedd y rhan fwyaf o'r gynulleidfa fechan ddim yn siŵr os oedd y ddrama wreiddiol hon wedi gorffen ai peidio: arwydd da os oedd rhai am weld mwy, arwydd drwg i'r rhai oedd eisiau cael mwy am eu £6!

Roedd y sgwennu yn dda iawn, er yn rhagweladwy ar brydiau.

Rydym ni fel Cymry yn sobr am weld yr ochr dywyll i bethau - y prif reswm o bosib, am ei bod yn haws gan lenorion Cymru sgwennu trasiedi na chomedi? (ond mae hon yn drafodaeth arall!).

Rhaid dweud, er i mi fwynhau'r ddrama fer hon, dwi yn edrych ymlaen at weld drama Gymraeg hapus.

Bydd yn ddifyr os mai felly y bydd prosiect nesa cwmni Theatr 3D.cyfannwch


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy