BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Mwnci ar Dân
Hwylio'n agos i greigiau peryglus ystrydeb - or whatever
 • Adolygiad Iwan Edgar o Mwnci ar Dân. Arad Goch. Perfformiad 15 Ionawr 2007 ym Mhwllheli.


 • Mae pethau mawr i'w dweud - a pheryglon mawr wrth eu dweud - ar ambell bwnc mawr:
  Trawma y milwr o erchylltra'r drin.
  Hen drawiad o destun yn codi yn llenyddiaeth y byd o'r gorffennol Groegaidd ac yn ein byd bach ni o Fyrddin Wyllt hyd Hedd Wyn.

  Gan mor ddirdynnol y testun y mae tuedd ar brydiau, efallai, i dybio bod ei drafod yn codi rhyw barchedig ofn y byddai unrhyw gynulleidfa theatrig yn gyndyn o fod yn feirniadol oherwydd teilyngdod y pwnc ei hun.

  Ysywaeth er hynny, byddai'n annheilwng ohonof innau i orgydymffurfio â'r awyddfryd hwnnw or whatever (fel y gallai Mwnci - y prif (?) gymeriad yn y cynhyrchiad hwn fod wedi ei ddweud.)

  Yn argyhoeddi
  Mi gychwynnaf â pheth cadarnhaol: nid wyf yn y credu fod yr actorion yn ddi-dalent ac yr oedd y cymeriadau a grëwyd ganddynt yn fy argyhoeddi - er bod ymadroddi Seisnigllyd cyson yn merwino clust hen deip Cymreig fel fi - hyn yw'r byd sydd ohoni.

  Tri chymeriad oedd yna mewn gwirionedd - a boi canu gitâr (y soniaf amdano ar y diwedd):
 • Mwnci, y llencyn ifanc asbo-edig bywiog,
 • Sheli / Megan ei gariad, coman gyffredin
 • A'r milwr creithedig a ddaeth o rywle ac a oedd, am wn i'n dad i Sheli, os y bu i mi ddeall y peth yn iawn.

  Y stori
  Ar y dechrau, dyma'r milwr yn cyrraedd i chwilio am ei wraig a'i ferch. Mae'n cyfarfod â Mwnci ac yn ymgiprys â hwnnw.

  Maes o law, gydag eironi pwrpasol, mae Mwnci'n gweld ei ddyfodol o'i ferddwr cymdeithasol drwy ymuno â'r fyddin. Ond mi oedd o wedi rhoi clec i Sheli erbyn y diwedd (a honno am gael gwared â'r babi ac wedyn yn newid ei meddwl ) nes bod y cylch yn grwn drwy y dadleniad mai'r milwr oedd ei thad coll.

  Am wn i bod y milwr wedi saethu ei hun ar y diwedd a Mwnci a Sheli wedi byw'n hapus byth ar ôl hynny.

  Creigiau peryglus
  Y mae creigiau ystrydeb yn rhai y mae llawer llong ddramatig fel hon yn hwylio'n beryglus agos atynt. Os câ'i ei rhoi hi felna.

  Rwy'n derbyn yr ergyd sydd yma hefyd o'r defnydd o haenau isaf cymdeithas i wneud y gwaith budr - arfer oesol a chleddyf deufin (a defnyddio delwedd berthnasol) sydd wedi cynnig dihangfa antur a phwrpas i lawer ac yn drawma colled ac angau i eraill.

  Mae tuedd at adflas hunangyfiawn weithiau mewn cyd-destun fel hyn, o ystyried y milwyr creithiedig yn fwy fel rhai a dwyllwyd yn hytrach na rhai anffodus o sefyllfa enbyd.
  Wn i ddim a oeddwn yn sawru'r peth yma.

  Rhedeg a rhedeg
  Ond os nad aeth Mwnci yn sowldiwr yn y diwedd, fel rhywbeth iddo wneud (os nad yn broffesiwn) mi ddylai ystyried mynd yn rhedwr marathons.

  Mi fydd arno eisiau pâr o 'sgidiau newydd ar ôl y daith hon gan ei fod o'n gwneud taith go helaeth yn ystod pob perfformiad, yn bownsio hyd y llwyfan yn ôl a blaen fel dwn-im-be.

  Roedd yn fy mlino.
  Ond yn rhan o'r un blinder yr oedd lefel gynhyrfus dynn yr holl berfformiad. Nid oedd saib heb sôn am egwyl o'r chwarae dwys o gyson arthio - nid oedd dyffrynnoedd dim ond copaon i'r mynydd-dir trwm.

  Chefais i ddim o'n hargyhoeddi o ddaearyddiaeth y llwyfan. Mae'n rhy ddiflas egluro'r peth yn fanwl ond roedd tŷ Mwnci drws nesaf (?) i dŷ cartref gwraig a merch y milwr ac eto roedd Sheli (y ferch) yn byw mewn fflat yn rhywle arall rywsut - mae'n siŵr bod yr ateb yn syml ac mai fi oedd yn rhy araf deg i'w gweld hi.

  Chefais i ychwaith ddim o'n hargyhoeddi fod Sheli yn haeddu bod yn ferch y milwr (mi wn fod hynny'n dro yn y gynffon daclus ac arferol) ond pan oedd y ddau'n siarad efo'i gilydd doedd dim awgrym ddigonol fod dim cyswllt na dim chwilfrydedd yn y cyffyrddiad.

  Chefais i ddim o'm hargyhoeddi ychwaith o beth oedd y milwr yn da yno ar y pryd - yn gorweddian am hydoedd, fel morlo ar draeth, o flaen drws nad oedd byth am agor. Gorweddian bob yn ail a chodi i roi rhyw druth angerddol.

  Y boi gitâr
  Ond cyn cau - gwell rhoi rhyw air neu ddau am y boi gitâr. Yr oedd y creadur fel trwbadŵr modern yn rhodio rownd y llwyfan, ac yn gweud llygadau pwrpasol i gydweddu â hynt y cyffro.

  Yr oedd ei bresenoldeb yn fy ngogleisio, a chydag ychydig bach mwy o newid ar y chwarae, gyda help y trwbadŵr yr oedd potensial drama swreal ac abswrd yma or whatever.

 • Mwy am y ddrama a manylion am y daith - Cliciwch YMA


 • Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy