BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr actorionOwain Glyndŵr yn destun sbort
"Does yna neb yn gysegredig," meddai'r dramodydd Meic Povey - a dyna sut y daeth Owain Glyndŵr yw arwr sioe glybiau amrwd y mae wedi ei sgrifennu ar gyfer cwmni Bara Caws.


Bydd Owain Mindwr yn cychwyn ar daith o gwmpas Cymru ar Dachwedd 24 ac ni fydd neb yn falchach na Meic Povey ei hun os bydd yn achosi andros o helynt am wneud un o arwyr mwyaf Cymru yn destun sbort.

"Dydw i ddim yn poeni o gwbl," meddai wrth sôn am yr ymateb posibl. "Mae'n hen bryd inni chwerthin am ben ein hunain," ychwanegodd wrth BBC Cymru'r Byd.

"Yr hyn sy'n bwysig ydi y bydd pobl wedi cael noson o hwyl ac yn teimlo eu bod nhw iso dod yn ôl eto.
"Wedi'r cyfan mae yna lot sy'n mynd i sioe fel hon na fydda nhw'n mynd i'r theatr yn arferol - os bydd ond un o'r rhain yn penderfynu mynd i'r theatr ar ôl ei gweld mi fydd wedi bod werth chweil," meddai.

Iaith ffiaidd
Gyda theitl amrwd, "iaith ofnadwy a ffiaidd" a jôcs budr yn ei britho disgrifiodd Meic Povey Owain Mindwr fel "sioe i'r teulu i gyd - heblaw nain a'r plant."

Dywedodd mai ei ddewis ef oedd y pwnc a'r testun ar gyfer y sioe glybiau gyntaf erioed iddo ei sgrifennu.

Ychwanegodd iddo groesawu'r her newydd er bod y broses o lunio sioe o'r fath yn hynod debyg o ran techneg i'w waith fel dramodydd.

Dewisodd osod Glyndŵr yn ganolbwynt y stori oherwydd y dathliadau chwe chan mlynedd eleni - ond go brin y bydd rhai o blith cynulleidfaoedd Cymraeg yn disgwyl ymdriniaeth mor amharchus o arwr cenedlaethol.

"Mae Owain Glyndŵr yn arwr mawr i mi hefyd," meddai Meic Povey, "ac mi rydw i'n gobeithio y bydd pobl wedi styrbio a chymryd atynt - adwaith sy'n bwysig," meddai.

Trafferthion Owain
Wrth gyflwyno gwybodaeth am y cynhyrchiad dywedodd Bara Caws:
"Gaeaf 1409 ac mae Owain, arweinydd glew y Cymry, wedi ei amgylchynu gan fyddin o Saeson yng Nghastell Harlech. 'Fe godwn eto' yw'r gri o'r muriau ond yn anffodus nid ei fyddin yw'r unig beth sydd yn cael trafferth codi i'r achlysur. Fel ei genedl, mae ei arf pwysicaf wedi colli'i awch.

"Mae ei wraig yn rhwystredig a'i ferch Catrin yn dangos gormod o ddiddordeb yn y milwyr Saesneg. Yr unig un all adfer y sefyllfa yw Crach y gwas. Fedar o ennill calon Catrin merch Owain, cael gafael ar yr Arf o Ddistryw Mawr a chodi mwy na gwên ar yr arweinydd glew? Allwn ni ond gobeithio, mae'n gorffennol yn ei ddwylo.

"Ar chwe chan mlwyddiant gwrthryfel Owain Glyndŵr mae Bara Caws yn datgelu'r gwir am Owain Glyndŵr, y dyn, y myth, a chynnwys ei glos."

Ar gyfer ffilm
Dywedodd Meic Povey iddo faanteisio ar waith ymchwil i hanes Owain a wnaeth ar gyfer sgript ffilm - ond er siom iddo ni welodd y ffilm honno olau dydd hyd yn hyn.

"Yn sicr mae lle i ffilm newydd amdano - os oedd ffilm yn bosib am Wallace mae'n bosib gwneud un am Owain Glynd^wr hefyd. Mae o'n cael ei gydnabod y tu allan i Gymru fel un o'r gwrthryfelwyr gwrila cyntaf ac yr oedd o'n ddyn modern iawn ei syniadau," meddai.

Yr actorion fydd yn cymryd rhan yw Rhodri Evan,Sara Harris-Davies, Maldwyn John, Catrin Mara a Llion Williams gyda Hugh Thomasyn cyfarwyddo a cherddoriaeth gan Dyfrig Wyn Evans.

Y daith
Tach. 23 - 24 Eagles, Llanrwst Menter Iaith Conwy - 01492 642357 neu Siop Bys a Bawd

Nos Iau Tach. 25 - 27 GWESTY DOLBADARN, LLANBERIS 01286 870277

Tach. 30 - Rhagfyr 2 CLWB WELLMANS, LLANGEFNI 01248 421660 neu 07747762395.

Rhag. 3 - 4 GWESTY FRON OLEU, DOLGELLAU 07876764804.

Rhag. 4 GWESTY FRON OLEU, DOLGELLAU Awel 07876764804 Rhag 7 - 8 GWESTY'R MARINE, CRICCIETH 01766 522946

Rhag 9 - 11 CLWB CHWARAEON PORTHMADOG 01766 514217

Rhag 14 - 15 CLWB RYGBI, BETHESDA 01248 601526

Rhag 17 - 18 CLWB RYGBI CRYMYCH?

Ion. 10 - 12 CLWB PÊL-DROED, CAERNARFON 01286 675607

Ion. 13 GWESTY KINMEL MANOR, ABERGELE 01745 812672

Ion 15 GWESTY KINMEL, MANOR, ABERGELE

Ion 19- 20 CLWB RYGBI, BLAENAU FFESTINIOG 01766 830314 neu 01766 830005

Ion 22 CLWB RYGBI, BLAENAU FFESTINIOG eto.

Cysylltiadau Perthnasol
Adolygiad


cyfannwch


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy