BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

GWENER
19eg Medi 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llun: Jen DelythMelangell
Sioe gerdd ar daith o amgylch Cymru
Y ferch sy'n cael ei hadnabod fel nawdd sant yr anifeiliaid bychain yw testun sioe gerdd fydd yn teithio Cymru yn ystod Chwefror a Mawrth, 2005.Mae cynhyrchiad diweddaraf Theatr na n'Og, wedi ei seilio ar hen chwedl Gymreig Melangell.

"Mae'r sioe gerdd fywiog a chyffrous hon yn sicr o hudo a diddanu plant o bob oed," meddai llefarydd ar ran y cwmni.

Ffoi o Iwerddon
Mae hanes Melangell yn un o chwedlau mwyaf poblogaidd Cymru.

Yn dywysoges yn wreiddio, l ffôdd Melangell o Iwerddon i Gwm Pennant yn Nhrefaldwyn er mwyn osgoi priodas a drefnwyd ar ei chyfer gan ei thad.

Yno dywedir iddi guddio ysgyfarnog dan ei gwisg un diwrnod er mwyn ei hachub rhag gŵn hela Brochfael Ysgithrog, Tywysog Powys, a oedd allan yn hela.

Gwnaeth hyn gymaint o argraff ar Brochwel y rhoddodd diroedd iddi o gwmpas y pentref a adnabyddir fel Pennant Melangell heddiw lle saif ei heglwys.

Ers hynny, adnabyddwyd ysgyfarnogod fel wyn bach Melangell yng Nghymru.

Yn y Steddfod
Perfformiwyd y sioe gerdd amdani gyntaf yn Eisteddfod Meifod, 2003, gyda 160 o blant yn cymryd rhan.

Bydd cynhyrchiad newydd Theatr na n'Og yn cynnwys wyth o actorion sy'n wynebau cyfarwydd ar y teledu:
Phyl Harries, (Amdani); Carys Gwilym (Talcen Caled); Neil Williams (Tipyn o Stâd); Jennifer Vaughan (Tipyn o Stâd); Dyfrig Evans (Talcen Caled); Rhodri Evan ( BBC Scrum 4).

Chwaraeir rhan Melangell a Brochwel gan ddau actor ifanc, Elin Llwyd a Daniel Lloyd (A470).

Melangell - llun Jen Delyth Cyfansoddwyd y gerddoriaeth gan Dyfan Jones (To Kill a Mockingbird).

Bardd y Plant Cymru, Tudur Dylan Jones, yw awdur geiriau'r caneuon.

Dywed y cwmni fod y cynhyrchiad yn addas ar gyfer dysgwyr gyda chrynodeb o'r stori wedi ei baratoi ar eu cyfer.

Dyma ddyddiadau y perfformiadau Cymraeg:
Chwefror
22 - THEATR GWYNEDD, BANGOR. 7.30. 01248 351708.
23 - THEATR GWYNEDD, BANGOR 10.30 y.b 01248 351708
25 - CANOLFAN Y CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH 1.00 01970 623232
25 - CANOLFAN Y CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH 7.30 y.h.
Mawrth
2 - CLWYD THEATR CYMRU, YR WYDDGRUG 7.00 y.h 0845 33035653 - CLWYD THEATR CYMRU, YR WYDDGRUG 1.00 a 7.00 y.h 0845 3303565.
8 - THEATR ARDUDWY, HARLECH 7.30 y.h .
9 - THEATR ARDUDWY, HARLECH, 10.30 y.b 01766 780667.
10 - THEATR HAFREN, Y DRENEWYDD 7.30 y.h 01686 625007
11 - THEATR HAFREN, Y DRENEWYDD 1.00.
14 - THEATR MWLDAN, ABERTEIFI 10.30 01239 621200.
16 - CANOLFAN MILENIWM CYMRU, CAERDYDD 7.30 08700 402000.
18 - GLAN YR AFON, CASNEWYDD 10.30 y.b 01633 656757.cyfannwch


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch ni.

Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy