BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llun: Jen DelythMelangell
Sioe gerdd ar daith o amgylch Cymru
Y ferch sy'n cael ei hadnabod fel nawdd sant yr anifeiliaid bychain yw testun sioe gerdd fydd yn teithio Cymru yn ystod Chwefror a Mawrth, 2005.Mae cynhyrchiad diweddaraf Theatr na n'Og, wedi ei seilio ar hen chwedl Gymreig Melangell.

"Mae'r sioe gerdd fywiog a chyffrous hon yn sicr o hudo a diddanu plant o bob oed," meddai llefarydd ar ran y cwmni.

Ffoi o Iwerddon
Mae hanes Melangell yn un o chwedlau mwyaf poblogaidd Cymru.

Yn dywysoges yn wreiddio, l ffôdd Melangell o Iwerddon i Gwm Pennant yn Nhrefaldwyn er mwyn osgoi priodas a drefnwyd ar ei chyfer gan ei thad.

Yno dywedir iddi guddio ysgyfarnog dan ei gwisg un diwrnod er mwyn ei hachub rhag gŵn hela Brochfael Ysgithrog, Tywysog Powys, a oedd allan yn hela.

Gwnaeth hyn gymaint o argraff ar Brochwel y rhoddodd diroedd iddi o gwmpas y pentref a adnabyddir fel Pennant Melangell heddiw lle saif ei heglwys.

Ers hynny, adnabyddwyd ysgyfarnogod fel wyn bach Melangell yng Nghymru.

Yn y Steddfod
Perfformiwyd y sioe gerdd amdani gyntaf yn Eisteddfod Meifod, 2003, gyda 160 o blant yn cymryd rhan.

Bydd cynhyrchiad newydd Theatr na n'Og yn cynnwys wyth o actorion sy'n wynebau cyfarwydd ar y teledu:
Phyl Harries, (Amdani); Carys Gwilym (Talcen Caled); Neil Williams (Tipyn o Stâd); Jennifer Vaughan (Tipyn o Stâd); Dyfrig Evans (Talcen Caled); Rhodri Evan ( BBC Scrum 4).

Chwaraeir rhan Melangell a Brochwel gan ddau actor ifanc, Elin Llwyd a Daniel Lloyd (A470).

Melangell - llun Jen Delyth Cyfansoddwyd y gerddoriaeth gan Dyfan Jones (To Kill a Mockingbird).

Bardd y Plant Cymru, Tudur Dylan Jones, yw awdur geiriau'r caneuon.

Dywed y cwmni fod y cynhyrchiad yn addas ar gyfer dysgwyr gyda chrynodeb o'r stori wedi ei baratoi ar eu cyfer.

Dyma ddyddiadau y perfformiadau Cymraeg:
Chwefror
22 - THEATR GWYNEDD, BANGOR. 7.30. 01248 351708.
23 - THEATR GWYNEDD, BANGOR 10.30 y.b 01248 351708
25 - CANOLFAN Y CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH 1.00 01970 623232
25 - CANOLFAN Y CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH 7.30 y.h.
Mawrth
2 - CLWYD THEATR CYMRU, YR WYDDGRUG 7.00 y.h 0845 33035653 - CLWYD THEATR CYMRU, YR WYDDGRUG 1.00 a 7.00 y.h 0845 3303565.
8 - THEATR ARDUDWY, HARLECH 7.30 y.h .
9 - THEATR ARDUDWY, HARLECH, 10.30 y.b 01766 780667.
10 - THEATR HAFREN, Y DRENEWYDD 7.30 y.h 01686 625007
11 - THEATR HAFREN, Y DRENEWYDD 1.00.
14 - THEATR MWLDAN, ABERTEIFI 10.30 01239 621200.
16 - CANOLFAN MILENIWM CYMRU, CAERDYDD 7.30 08700 402000.
18 - GLAN YR AFON, CASNEWYDD 10.30 y.b 01633 656757.cyfannwch


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy