BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Melangell
Sioe am hela yn hel pawb i chwerthin a chanu
Adolygiad Dafydd Meirion o Melangell, Cwmni Na'Nog
Theatr Gwynedd, Bangor. Nos Fawrth, 22 Chwefror 2005


Gyda hela'n cael ei wahardd yr wythnos ddiwethaf, efallai mai cyd-ddigwyddiad oedd llwyfannu sioe am Melangell - ynteu oedd hyn yn fwriadol?

Beth bynnag, y stori ydy fod Melangell wedi dianc o Iwerddon rhag gorfod priodi a storm fawr wedi ei gyrru i Gymru.

Rhywsut mae'n cyrraedd Llanfihangel ym Mhennant ond mae'r lle'n anarferol o ddistaw gan nad oes yr un aderyn nac anifail i'w glywed.
Mae'r Tywysog Brochwel wedi eu lladd i gyd.

Ond mae yna ambell un ar ôl yn cuddio y tu ôl i raeadr - sgwarnog, carw, mochyn daear, ci dŵr a thylluan - ond yr un llwynog!

Efallai na ddaeth y ddeddf atal hela llwynogod i rym mewn pryd yno!

I'r teulu
Sioe gerdd i'r teulu yw Melangell, ac roedd Theatr Gwynedd, Bangor, yn llawn i'r ymylon - tri-chwarter y gynulleidfa yn blant - ar gyfer noson gyntaf y sioe, er i fersiwn Saesneg deithio'r de yn gynharach.

Roedd y stori'n afaelgar, y canu a'r caneuon yn dda - yn amrywio o gerddoriaeth Geltaidd hudolus i faledi i roc a wnâi i'r gynulleidfa guro dwylo i'r curiad.

seren y sioe
Ond efallai mai seren y sioe oedd y set. Roedd coeden dew bob ochr i'r llwyfan ac yn y canol llenni tryloyw yn cyfleu coed neu raeadr ac yn newid eu lliwiau bob hyn ac hyd yn oed yn gwneud i'r rhai oedd yn canu y tu ôl i'r llenni edrych fel rhyw fath o rith.

Daniel Lloyd Dechreuodd y sioe gyda Brochwel (Daniel Lloyd) yn cerdded i'r llwyfan - yn ei ddillad canoloesol a gitâr drydan, fodern - a rhaid canmol yr actorion i gyd.

Nid yn unig yr oedden nhw'n actio, ond roedden nhw hefyd yn canu ac yn cyfeilio i'r caneuon - fel arfer y tu ôl i'r llenni ar y llwyfan, weithiau tra'n actio.

Roedd yna amrywiaeth o gymeriadau. O'r Felangell (Elin Llwyd) ddiniwed Elin Llwyd i'r blaidd Rheibus creulon, cas (Neil Williams), ac i Sioned y sgwarnog (Carys Gwilym) oedd yn gwneud i'r plant chwerthin.

Cafwyd dau bâr o ddybl-acts. Gwyddno a Chaswallon (Dyfrig Wyn Evans a Phylip Harries), dau o weision Brochwel, a Brython a Tudur (Rhodri Evan a Phylip Harris), y mochyn daear a'r tylluan.

A chafwyd hiwmor yma hefyd. Gwyddno a Chaswallon oedd â'r potensial gorau i fod yn wir ddoniol, ond ni wireddwyd hyn yn llawn.

Gydag un yn dal a thenau a'r llall yn bwtyn tew, roedd digon o sgôp i ddatblygu'r cymeriadau ond ni wnaed hynny.

Yn annaturiol, cafodd Dyfrig (Dyfrig Wyn Evans) y ci dŵr sylw a chwerthin y plant drwy ei sôn am 'bw-pw', a chafodd yr oedolion hwyl wrth iddo sôn ei fod yn chwilio am ddynes 'ci dŵr'.

Plesio'r bechgyn
Rheibus y blaidd oedd 'dyn drwg' y sioe - ond oedd o ddigon milain i ddychryn y plant? Nagoedd, a chredaf fod y cwmni wedi methu ar gyfle i greu rhywfaint o arswyd i roi cydbwysedd i'r hwyl.

Ond mi roedd udo Rheibus wedi plesio'r bechgyn yn y gynulleidfa, gan fod y rhan fwyaf yn ei ddynwared yn ystod y toriad hanner amser!

Nid plentynnaidd
Er mai sioe i'r teulu oedd hon, doedd hi ddim yn sioe blentynnaidd, ac yn rhywbeth y gallai'r oedolion yn y gynulleidfa eistedd yn ôl a'i mwynhau.

Wyth o actorion oedd yna yn y cast, a nifer ohonyn nhw'n chwarae dau gymeriad, a rhaid eu canmol am newid eu dillad mor sydyn a newid o fod yn gerddorion i actorion.

Diwedd y stori yw fod y blaidd yn cael ei ladd, mae'r anifeiliaid sy'n weddill yn cael byw ac mae'r adar yn dychwelyd - ac mae pawb yn hapus - gan gynnwys y gynulleidfa.

Drwy'r cyfan - ar wahân i chwerthin i driciau'r sgwarnog a churo dwylo i'r caneuon gafaelgar - roedd y plant yn ddistaw ac yn amlwg yn mwynhau'r sioe.

Yn y rhaglen, roedd yna luniau o anifeiliaid i'w lliwio ond rwy'n sicr na fu i un o'r plant gydio mewn pensel yn ystod y sioe fyrlymus, llawn hwyl hon.

Ie, sioe gwerth ei gweld - hyd yn oed os ydych chi'n cefnogi hela.

Cysylltiadau Perthnasol
Taith Melangell


cyfannwch


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy