BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Wynebau'r pantoMartin, Mam a'r Wyau Aur
Llwyddiant yn dilyn llwyddiant
 • Adolygiad Sioned A Williams o'r pantomeim Martin, Mam a'r Wyau Aur


 • Cynhyrchiad Cwmni Martyn Geraint ar y cyd â Theatrau Rhondda Cynon Taf.

  Gwylio pantomeim yw profiad cyntaf llawer o blant o berfformiad byw mewn theatr ac felly mae'n braf, ac yn bwysig, bod yna gynyrchiadau safonol i'w cael bob Nadolig i blant Cymru.

  Un sy wedi darparu sioeau safonol i'n plant ers blynyddoedd lawer yw Martin Geraint, a braf gweld bod llwyddiant pantomeim Cymraeg ei gwmni y llynedd, Pws Mewn Bwts, wedi arwain at gynhyrchiad arall eleni.

  Cynulleidfa anodd
  Plant hyd at ryw wyth neu naw oed sy'n cael eu diddanu fwyaf gan sioeau Martin Geraint ac mae'n gynulleidfa digon anodd i'w phlesio, yn enwedig gan fod y plant erbyn hyn yn gyfarwydd ag effeithiau soffistigedig gemau cyfrifiadurol, ffilmiau DVD, ac â'r dewis o gannoedd o sioeau teledu ar ddegau o sianeli yn feunyddiol.

  Mae Martin, Mam a'r Wyau Aur yn seiliedig ar stori'r hen Fam-ŵydd - sydd efallai yn chwedl ychydig llai adnabyddus na Phws mewn Bwts.

  Er nad yw stori mor bwysig a hynny mewn pantomeim, mae stori gref y mae'r plant yn gyfarwydd â hi yn sicr yn help wrth geisio cadw sylw'r gynulleidfa.

  O gofio bod plant dosbarthiadau meithrin yn dair oed yn unig, yr oedd y perfformiad braidd yn hir. Fodd bynnag, diolch yn bennaf i ddoniau arbennig Martin Geraint ei hun, fe brofodd y cynhyrchiad hwn bod theatr fyw, fywiog a thraddodiadol, yn llawn gwisgoedd lliwgar a chaneuon hyfryd, ac heb fawr ddim effeithiau trydanol cyfoes, yn dal i fod â'r gallu i ddiddanu a hudo.

  Y stori
  Mae Martin a'i fam dlawd (Gwyn Parry) yn byw ar fferm ac yn ei chael hi'n anodd talu'r rhent i'r sgweiar cas (Dion Davies.)

  Mae Talwlw y dylwythen deg ( Ffion Wyn Bowen) yn clywed am eu picil ac yn ceisio creu gŵydd fyddai'n dodwy wyau aur iddynt - ond mae hi braidd yn hanner-pan, ac felly mewn tro doniol i'r chwedl, Martin sy'n cael ei droi yn ŵydd hud.

  Ar ôl clywed am ei hanes, mae'r sgweiar yn gwahodd Martin i fyw ato a'i ferch brydferth ond hunanol, Henrietta (Elin Fflur) yn y castell. Ac o dipyn i beth daw'r diweddglo hapus i fwcwl wrth i Martin ennill calon Henrietta.

  Cafwyd perfformiadau hoffus iawn gan Ffion Wyn Bowen fel Talwlw a Gwyn Parry yn Dame penigamp fel mam Martin. Edrychai Elin Fflur yn berffaith fel Henrietta, merch ifanc brydferth hanfodol y pantomeim ac yn canu'n hyfryd hefyd yn ôl y disgwyl.

  Hen ffefrynnau
  Roedd y gynulleidfa yn amlwg yn gyfarwydd a hen ffefrynnau Martin Geraint fel Cân y Cyfri a Chân Symud y Corff ('Ŵ! ŵ! a! a!') ac oherwydd hynny cafwyd ymateb brwd i'r caneuon yma â'r plant yn amlwg yn croesawu'r cyfle i ddawnsio a symud.

  Cafwyd ymateb gwych hefyd i'r gemau fel y ras basio'r wyau aur a'r pistolau dŵr am fod y plant wrth eu boddau yn cael eu cynnwys yn y sioe ac yn mwynhau cyfathrebu'n uniongyrchol gyda'r cast.

  Roedd y rhain yn gyffyrddiadau syml ond effeithiol.

  Ar y cyfan roedd y defnydd o bypedau hefyd yn effeithiol, er bod hiwmor geiriol y ddau byped oedd yn ymddangos ar ochr y llwyfan wrth newid set - yn null Statler and Waldorf y Muppet Show - dipyn bach yn rhy soffistigedig i'r plant ac heb fod yn ddigon doniol na chrafog i'r oedolion chwaith.

  Cafwyd ambell jôc amserol a darodd ddeuddeg serch hynny, â'r cyfeiriadau at y credit crunch a diogi prifathrawon, er enghraifft, yn rhoi gwên ar wynebau yr athrawon ac aelodau hŷn y gynulleidfa.

  Ar y cyfan mae'n bantomeim traddodiadol, syml, a safonol sy'n gyflwyniad campus i bleserau'r theatr.

  Y Daith
  Agor yn yng Nghanolfan y Miwni, Pontypridd ar 25 Tachwedd 2008 ac yna'n teithio Cymru:
 • Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug - Rhag 1, 2. 3 Theatr Colwyn, Bae Colwyn - Rhag 4
 • Theatr Harlech, Harlech - Rhag 5
 • Neuadd Dwyfor, Pwllheli - Rhag 6
 • Theatr Congress, Cwmbran - Rhag 8 + 9
 • Theatr Y Lyric, Caerfyrddin - Rhag 10 + 11
 • Neuadd Les Ystradgynlais - Rhag 12
 • Canolfan Y Mileniwm, Caerdydd - Rhag 15, 16, 17
 • Theatr Brycheiniog, Aberhonddu - Rhag 18
 • Theatr Hafren, Y Drenewydd - Ion 7+ 8
 • Theatr Felinfach - Ion 9
 • Neuadd Y Glowyr, Y Coed Duon - Ion 13
 • Theatr Taliesin, Abertawe - Ion 14
 • Neuadd Goffa, Y Barri - Ion 15

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Adolygiad panto 'Lleu' Cwmni Mega 2008

 • Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy