BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Maes TerfynMaes Terfyn - adolygiad
Drama newydd i gwmni newydd gan Gwyneth Glyn

 • Adolygiad Kate Crockett o Maes Terfyn gan Gwyneth Glyn. Theatr y Sherman, Caerdydd, nos Iau, 20 Medi 2007. Cwmni Sherman Cymru.
 • Cwmni newydd yw Sherman Cymru a ffurfiwyd drwy uno Sgript Cymru a Theatr y Sherman, a drama newydd gan Gwyneth Glyn, Maes Terfyn, yw eu cynhyrchiad cyntaf, wedi'i chyfarwyddo gan Arwel Gruffydd.

  Cegin fferm
  Mae Dwynwen (Sara Cracroft) ac Emyr (Huw Garmon), yn gwpwl priod o gwmpas y deugain oed, yn byw ar fferm yn ardal Cricieth, gyda Dwynwen yn ffermio ac Emyr yn potsian cyfieithu, ac yn penderfynu ceisio ennill mwy o arian drwy roi gwersi Cymraeg unigol yn y cartref.

  Cegin y ffermdy yw canolbwynt y set - ac oni bai am y gliniadur a Geiriadur Bruce ar y ford, go brin fod y gegin wedi newid llawer ers hanner canrif a mwy.

  Mae caeau'r fferm - Maes Terfyn - yn ffinio â'r môr ac mae'r set, y goleuo a'r effeithiau sain yn llwyddo i gyfleu'r lleoliad i'r dim.

  Jo yw disgybl cyntaf Emyr - ac nid y Jo(seff) yr oedd e wedi'i ddisgwyl sy'n dod i aros yn eu cartref, ond Jo(celyn)- swyddog PR o Lundain sydd am ail-afael yn y Gymraeg a ddysgodd yn blentyn yn Llandudno.

  Mae hi'n deall yr iaith ond heb allu siarad fawr ddim ("fatha Shep ni" meddai Dwynwen) - dyfais sy'n golygu y gall y ddeialog lifo heb ormod o dalpiau o Saesneg.

  Does fawr o groeso i'r disgybl gan Dwynwen.
  Mae'n ddilornus o ymdrechion ei gŵr fel athro ac mae'r cyferbyniad corfforol rhwng Dwynwen (bychan, di-siâp, di-raen) a Jo (tal, tenau, trwsiadus) yn boenus o amlwg o'r cychwyn cyntaf.
  Maen nhw'n ddau begwn eithaf hefyd o ran agwedd at fywyd.

  Cychwyn y fachog a ffraeth
  Yn y golygfeydd agoriadol hyn cawsom linellau bachog, ffraeth, gydag amseru gwych gan yr actorion yn codi hwyl y gynulleidfa ac yn cychwyn y ddrama ar nodyn uchel.

  Roedd hi'n braf gweld Lauren Phillips yn cael hwyl ar bortreadu cymeriad cwbl wahanol i'w rhan fel Kelly ar Pobol y Cwm.

  Fodd bynnag nid oedd Jo yn codi uwchlaw'r stereoteip o'r Lundeinrwaig ddinesig yn aml iawn. Roedd ei sylwadau am fod yn lactose intolerant ac yn gluten free yn ddoniol ar y cychwyn; ond dyfais o gymeriad yw Jo mewn gwirionedd sydd yno er mwyn amlygu'r hollt enfawr ym mherthynas Dwynwen ac Emyr.

  Disgwyl i rywbeth ddigwydd
  Ond ar ôl y dechrau cryf a lwyddodd i sefydlu'r cymeriadau a'r sefyllfa, cefais fy hun yn dyheu am i rywbeth ddigwydd.

  Cawsom olygfeydd hirion gyda'r tri yn cecru ac yn arthio ar ei gilydd, yn bennaf ynglŷn â'r bwriad i ddatblygu marina yn yr ardal, ond troi yn eu hunfan wnaeth y trafodaethau.

  I mi, dyma oedd man gwan y ddrama.
  Codwyd fy ngobeithion gyda dyfodiad pedwerydd cymeriad - ond prin oedd golygfeydd Dora Jones fel mam Dwynwen.

  Ysbryd yn taro heibio yw'r fam, weithiau'n siarad â'i merch, weithiau'n symud yn ddisylw drwy'r tŷ. Byddwn wedi hoffi gweld yr elfen hon yn cael ei datblygu'n fwy. Eto roedd digon o awgrym ym mherfformiad Dora Jones i ni ddeall bod natur glwyfedig Dwynwen yn ymwneud rywsut â hanes ei mam.

  Cyfrinachau
  Fodd bynnag, o'r diwedd cafwyd datblygiadau yn y stori. Roedd y ffaith bod Jo yn gweithio ym maes PR yn awgrym cryf y byddai ganddi gymhellion cudd dros ddysgu Cymraeg.

  Mae gan Dwynwen hithau ei chyfrinachau sydd yn cael eu gorfodi i'r wyneb, ac mae Emyr a Dwynwen yn gorfod penderfynu a oes dyfodol i'w priodas.

  Daeth uchafbwynt y ddrama yn y golygfeydd dirdynnol hyn tua'r diwedd, a rhaid cyfeirio yn benodol at berfformiad grymus Sara Cracroft.

  Fel kate Roberts
  Gallai Dwynwen yn hawdd fod wedi'i benthyg o un o straeon Kate Roberts - ei nod yw cadw'r fferm i fynd er gwaethaf popeth ac nid oes lle i joio byw yn ei hagwedd biwritanaidd.

  Tasg anodd yw portreadu cymeriad mor anghynnes heb golli cydymdeimlad y gynulleidfa'n llwyr ond ym munudau olaf y ddrama, mae'r argae'n torri a chawn ddeall pam ei bod mor galon-galed.

  Mae portread Huw Garmon o'r llipryn di-liw Emyr hefyd yn argyhoeddi.

  Ym Maes Terfyn cawn ddarlun poenus o gofiadwy o berthynas ar chwâl, ac mae'r ddrama'n brawf arall o ddawn arbennig Gwyneth Glyn.

  Efallai y byddai'r ddrama ar ei hennill o docio ar rai o'r golygfeydd tua'r canol ond mae'r cynhyrchiad caboledig hwn yn ddechrau addawol tu hwnt i gwmni newydd Sherman Cymru.

 • Adolygiad gan Glyn Jones
 • Taith y ddrama

 • Felinfach: Theatr Felinfach 25 - 26 Medi 01570 470697
 • Bangor: Theatr Gwynedd 28 - 29 Medi 01248 351708
 • Pwllheli: Neuadd Dwyfor 2 - 3 Hydref 01758 704088
 • Harlech: Theatr Harlech 5 Hydref 01766 780667
 • Abertawe: Theatr Y Grand 9 - 10 Hydref 01792 475715
 • Aberystwyth: Canolfan Y Celfyddydau 13 Hydref 01970 623232/p>

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Sherman Cymru


 • cyfannwch

  Catrin Alun, Abertawe
  Fe wnes innau fwynhau'r ddrama'n fawr iawn. Un sylw - fyddai geiriadur Bruce byth mewn cystal cyflwr gan gyfieithydd go iawn!!

  Lea o Bwllheli
  Wedi mwynhau'r ddrama yn fawr iawn, actio gwych gan bawb.

  Ceri Lewis o Bwllheli.
  Maes terfyn yn ddrama dda.Mwynhau hi lot.  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy