BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
ElenMacsen
Ymateb yn swyno'r perfformwyr
 • Bu Glyn Evans yn gweld Macsen, pantomeim diweddaraf Cwmni Mega, yn Theatr y Pafiliwn, Y Rhyl, 4 Rhagfyr, 2007.

 • Cliciwch YMA i weld oriel o luniau.

  Os mai ymateb cynulleidfa yw'r ffon i fesur gwerth cyflwyniad theatrig mae panto diweddaraf Cwmni Mega ymhlith yr Oscars!

  O esgyniad y cyrtan cyntaf hyd ei ddisgyniad yr oedd ymateb llond theatr o blant yn Y Rhyl y tu draw o frwdfrydig ac yn ôl cyfarwyddwr y sioe, Erfyl Ogwen Parry sydd hefyd yn actio un o'r prif gymeriadau, dyna fu'r ymateb ym mhobman hyd yn hyn a hynny'n hwb iddo ef a'r actorion eraill mewn taith hir sy'n parhau tan fis Chwefror nesaf.

  Chwedlau Cymru
  Dyma bedwerydd panto cwmni Mega ac fel y lleill mae hwn hefyd yn rhoi gwisg newydd i hen chwedl Gymreig - chwedl Macsen Wledig y tro hwn.

  Mae hynny, meddai Erfyl Ogwen Parry, yn rhan o athroniaeth y cwmni, i droi oddi wrth ddeunydd y pantomeimiau traddodiadol Seisnig fel Cinderella a chyflwyno sioeau gyda blas gwir Gymreig iddynt trwy dynnu ar straeon o'r Mabinogion, er enghraifft.

  Godrwyd chwedl Pwyll a hanes hela'r Twrch Trwyth yn y gorffennol, er enghraifft.

  "Mae'n gweithio'n well yn Y Gymraeg i'r plant, i'r athrawon ac i ninnau," meddai gan ychwanegu ei bod yn bwysig atgoffa plant fod gennym ni ein hen straeon a'n hen chwedlau ein hunain.

  Huw Garmon yw awdur Macsen ond y mae o hefyd yn syniad y bu cydweithio arno rhwng aelodau'r cwmni.

  Ond yn ogystal â stori mae pwyslais hefyd ar yr hyn a alwodd Erfyl Ogwen Parry yn "ddawns, cân a giamocs" i gadw diddordeb y plant ac yr oedd hwnnw yn amlwg yn resipi at ddant cynulleidfa'r Rhyl.

  "Yr yda ni'n awyddus i'r plant ymuno yn yr hwyl ac yn y caneuon ac maen nhw wrth eu boddau yn gwneud hynny," meddai.

  A dyna'r un peth amlwg yn y cyntaf o ddau berfformiad yn Y Rhyl gyda phlant wedi eu cludo o gylch eang yno mewn bysiau.

  Yma o hyd
  Mae'r cyrten yn codi i seiniau y fersiwn ddawns o 'anthem' boblogaidd Dafydd Iwan, Yma o hyd, sydd hefyd yn cychwyn gyda hanes Macsen ac yr oedd yr ymateb yn rhyfeddol o ran curo traed, chwifio dwylo, ysgwyd a gweiddi.

  Mae'r stori yn cychwyn yn Nghaer Saint, cartref y Dywysoges - Helen, yn y chwedl wreiddiol ond Elen (Catrin Evans) yn y Pantomeim am rhyw reswm.

  Mae gelynion Y Cymry ym mhobman - Y Coraniaid amlfreichiog dieflig, y Ffichti slei sy'n cael eu harwain gan wrach ddieflig (Carys Eleri) a'r Sacsoniaid barus!

  Draw yn Rhufain, fodd bynnag, heb ddim i'w wneud mae'r ymerawdwr eofn Magnus Maximus- Macsen Wledig (Arwel Wyn Roberts) a'i was mewn siwt sgowts, Pleb y Pengampiwr (Erfyl Ogwen Parry) - nid pengampwr sylwer ond pengampiwr fel sy'n gweddu i sgowt.

  Ac mae o'n 'camp' hefyd yn y fargen.

  Mewn breuddwyd
  Ac wedi i Elen ymddangos i Macsen mewn breuddwyd mae ef a Pleb yn cyrchu am Gymru lle maen nhw'n uno gydag Elen a'i morwyn Menai Straight (Bethan Mair) i drechu'r gelynion ac i adfer Caer saint sydd bellach trwy hud a dichell yn Caer Ffichti.

  Er bod y stori yn gwbl Gymreig mae nifer o elfennau y pantomeim traddodiadol yn y cynhyrchiad hefyd - yn arbennig yr ymwneud â'r gynulleidfa a'r cymell i weiddi a bwww-io ac i hisian ar y wrach; hefyd i rybuddio pan fo rhywun yn llechu y tu ôl.

  Mae cyfle hefyd i'r gynulleidfa ymuno yn y canu.

  Ond y mae ambell i elfen y byddai rhywun wedi hoffi gweld mwy ohoni - fel y jôcs cloff a'r geiriau mwys sydd mor nodweddiadol o bantomeimiau.

  Mae tuedd hefyd i'r ddeialog fod fymryn yn ddiddychymyg a di-sbarc.

  Ond agwedd sydd yn dra rhagorol yw'r gerddoriaeth gydag adleisiau o sawl darn cerddorol adnabyddus yn cael eu defnyddio i bwrpas.

  Ac ar bob achlysur yr oedd ymateb y gynulleidfa yn rhyfeddol.

  Yr elfennau comic yn y cynhyrchiad ydi Pleb a Menai gydag Erfyl Ogwen Parry yn atgoffa rhywun ar adegau o Wynford Elis Owen a'r diweddar Gary Williams a wnaeth ddefnydd mor effeithiol o wisg Boi Sgowt yn ei ddydd.

  Enillodd galon y gynulleidfa ar ei ymddangosiad cyntaf gan brofi na allwch fethu gyda chynulleidfa Gymraeg cyn belled eich bod yn gallu crafu eich pen ôl yn go ddeheuig!

  A dyna ni, wedi'r croeso yn Y Rhyl, roedd y cwmni'n cychwyn yn syth am Bwllheli gan barhau a'u taith gyda dim ond toriad byr dros y Nadolig cyn dirwyn y cyfan i ben fis Chwefror.

  Wedyn bydd yn rhaid meddwl o ble y daw yr arian i gynnal sioe y flwyddyn nesaf.

  "Mae hi'n anodd ofnadwy cael arian gan Gyngor y Celfyddydau ar gyfer peth fel hyn er ein bod yn cael cymaint o gynulleidfa," meddai Erfyl Ogwen Parry.

  Na, dydi hynny byth yn jôc.

  Dyma fanylion y daith:
  • Theatr Y Werin, Aberystwyth
  Sul 25/11/07 - 5pm
  Llun 26/11/07 -10am, 1pm
  Mawrth 27/11/07 -10am, 1pm

  • Theatr Y Stiwt, Rhosllanerchrhugog
  Iau 29/11/07 - 10am, 1pm
  Gwener 30/11/07 - 10am, 1pm

  • Y Pafiliwn, Y Rhyl
  Mawrth 04/12/07 - 10am, 1pm

  • Neuadd Dwyfor, Pwllheli
  Iau 06/12/07 - 10am, 1pm
  Gwener 07/12/07 - 10am, 1pm

  • Theatr Y Lyric, Caerfyrddin
  Llun 10/12/07 - 10am, 1pm
  Mawrth 11/12/07 - 10am, 1pm

  • Theatr Elli, Llanelli
  Iau 13/12/07 - 10am, 1pm, 7.30pm
  Gwener 14/12/07 -10am, 1pm

  • Theatr Gwynedd, Bangor
  Llun 17/12/07 - 10am, 1.30pm
  Mawrth 18/12/07 - 10am, 1.30pm
  Mercher 19/12/07 - 10am, 1.30pm
  Iau 20/12/07 - 10am, 1.30pm
  Gwener 21/12/07 - 10am
  Mawrth 08/01/08 - 10am, 1.30pm
  Mercher 09/01/08 - 10am, 1.30pm

  • Canolfan Y Celfyddydau, Pontardawe
  Gwener 11/01/08 - 10am, 1pm

  • Theatr Mwldan, Aberteifi
  Llun 14/01/08 - 7.30pm
  Mawrth 15/01/08 - 10am, 1pm
  Mercher 16/01/08 - 10am, 1pm

  • Neuadd Goffa Y Barri
  Iau 17/01/08 - 1pm
  Gwener 18/01/08 - 10am, 1pm

  • Y Riverfront, Casnewydd
  Llun 21/01/08 - 10am, 1pm
  Mawrth 22/01/08 - 10am, 1pm

  • Theatr Y Gweithwyr, Coed Duon
  Iau 24/01/08 - 10am, 1pm
  Gwener 25/01/08 - 10am, 1pm

  • Theatr Parc Y Dâr, Treorci
  Llun 28/01/08 - 10am, 1pm
  Mawrth 29/01/08 - 10am, 1pm
  Mercher 30/01/08 - 10am, 1pm
  Iau 31/01/08 - 10am, 1pm
  Gwener 01/02/08 - 10am

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Oriel luniau Macsen

 • Gwefan Cwmni Mega

 • Ambell i farn


 • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy