BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Lysh gan Aled Jones Williams
Chwilio am atebion yng ngwaelod y botel, yn nrama gomisiwn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd a'r cylch. Adolygiad Elin Wyn.
Awst 2004

"Mae gan pob alcoholig ei stori, mae pob stori'n wahanol, a phob stori'n debyg" dyna a ddywedir ar ddeunydd cyhoeddusrwydd y ddrama Lysh gan Aled Jones Williams.

A dyna a gawn yn y ddrama. Stori tri alcoholig unigol, sydd â 'rhesymau' gwahanol am eu cyflwr, ond yn y bôn , ac wrth i'r ddrama fynd yn ei blaen, dysgwn mai amgylchiadau bywyd o'r gorffennol a phersonoliaeth y cymeriadau sydd wedi arwain at y cyflwr hwn ym mhob un ohonyn nhw.

Y mae'r ddrama yn seiliedig ar brofiadau'r awdur ei hun, a oedd tan flwyddyn yn ôl yn rhydd o alcohol am bymtheng mlynedd ond pan drodd yn ôl unwaith eto at y botel bu'n rhaid iddo gael triniaeth mewn canolfan breswyl arbennig yn yr Alban o'r enw Castle Craig.

Mae pob un o'r actorion yn gredadwy iawn ac yn rhoi perfformiad arbennig. Maldwyn John sy'n chwarae'r cymeriad Jona Fodca, dyn yn ei bedwardegau hwyr. Teimlaf bod y rôl hon yn gweddu'r actor yma i'r dim. Phil Reid yn portreadu Ifor, eto yn ei bedwardegau hwyr mewn siwt (ychydig yn flêr) a thei - a golwg wedi dechrau ei cholli hi arno. Betsan Llwyd yw'r therapydd Sandra a Rhodri Meilyr yn rhoi perfformiad arbennig mewn gwisg Santa Clôs. Valmai Jones yw'r cyfarwyddwr.

Chwilio am atebion
Mae gan bob un ei stori unigol ei hun ac yn chwilio am atebion. Wedi troi am gysur y botel, yn y pen draw daw'r sylweddoliad nad yng ngwaelod y botel gyntaf, na'r botel nesaf y mae'r atebion i broblemau bywyd.

Ceir dweud plaen yn y ddrama, am afael tynn iawn lysh ar yr alcoholig. Sandra yw'r cymeriad sy'n rhoi'r gosodiadau plaen i'r cymeriadau eraill - poenus bron i'r gynulleidfa am gyflwr alcohol. "Afiechyd y teimladau ydy alcoholiaeth yn y bôn. Mewn geiriau eraill ni fedr alcoholig fyw hefo'i deimladau." Wedi clywed Aled Jones Williams ei hun yn siarad yn agored am ei gyflwr dros y misoedd diwethaf, clywir ei lais yn gyson hefyd yn neialog y ddrama ac yng ngosodiadau'r cymeriad Sandra.

Mae rhywun yn tristau wrth glywed geiriau mor blaen. Cymeriad Santa Clôs er enghraifft yn sôn am y botel o "ddŵr cudd" "wedi'i chuddio'n ddigon decha ym mag llwch yr hwfyr."

Yn ôl y disgwyl, mae hon yn ddrama drom ac yn un farddonol iawn ar brydiau. Mae'n ddrama sy'n gofyn am ganolbwyntio yn hytrach nag eistedd yn ôl i'w mwynhau hi. Mae'n codi cwestiynau. Teimlais yn reit annifyr yn gadael y theatr - lle roedd torf digon parchus wedi troi allan i berfformiad cyntaf y ddrama yn Theatr y Dolman, Casnewydd

Sylweddolir erbyn y diwedd mai cysur dros dro a ddaw o'r botel fodca gudd y mherfeddion poced y got, a daw'r pwynt i chwilio ymhellach na'r botel wydr wag am atebion i gwestiynau bywyd.

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws ydy'r ddrama, ac mae'n cael ei pherfformio yn Theatr y Dolman, Casnewydd tan Awst 6ed. Mi fydd yn teithio Cymru wedi wythnos yr Eisteddfod.
Adolygiad gan : Elin Wyn.

Dyma fanylion am daith Lysh o amgylch Cymru:
Neuadd Dwyfor Pwllheli - Medi 7 ac 8 am 7.30.

Theatr Gwynedd, Bangor - Medi 10 ac 11, 7.30.

Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug - Medi 14, 7.45.

Theatr Sherman, Caerdydd - Medi 18, 7.30.

Theatr Elli, Llanelli - Medi 23, 7.30.cyfannwch


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy