BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
 Iwan Charles ac Arianna, enillydd cystadleuaeth lliwio Llyfr Mawr y Plant a drefnwydLlyfr Mawr y Plant ar daith
Awdur yn sôn am ei ofn wrth ddarllen y straeon!
Maen nhw ymhlith cymeriadau mwyaf adnabyddus a mwyaf poblogaidd llenyddiaeth Gymraeg.

Ac mae Wil Cwac Cwac, Sion Blewyn Coch, Ifan Twrci Tenau, Martha Plu Chwithig a thrigolion eraill Llyn y Felin ar fin cychwyn ar daith o amgylch Cymru yn gynnar fis Hydref.

Tywyll a doniol
Heb os y mae taith Llyfr Mawr y Plant. Yn un y bu disgwyl mawr amdani nid lleiaf ymhlith oedolion sy'n cofio darllen llyfr plant enwocaf y Gymraeg.

Ac mae awdur y sgript a'r caneuon, Gareth F Williams, wedi addo y bydd y cyflwyniad yn cyfleu ochr dywyll yn ogystal ag ochr ddoniol y llyfr.

"Mae'r cymeriadau'n rhai byw iawn, ac mae 'na straeon digri dros ben. Ond hefyd mae 'na ryw haen o dywyllwch pendant ynddyn nhw, a dwi wedi ceisio adlewyrchu hynny," meddai.

"Dwi'n cofio pan oeddwn i'n fach, un o'r pethau mwya' cripi wnes i ddarllen oedd y bennod am Siôn Blewyn Coch a'i deulu yn y ffau, a hwythau'n clywed y 'Tap, tap, tap' 'na'n dod yn nes. Ond roeddwn i wrth fy modd yn cael fy nychryn gan fy nychymyg fy hun.

"Oedolion sy'n mynd i gofio'r llyfr wrth gwrs, ond dwi'n gobeithio gwneith o hefyd apelio at genhedlaeth newydd sbon, a'u hybu nhw i ddarllen y straeon fel gwnes i," ychwanegodd.

Wedi ei gyhoeddi yn y Tridegau mae llyfr Jenny Thomas a JO Williams wedi hudo cenedlaethau o blant gyda'i Gymraeg rhywiog, ei luniau trawiadol a'i fôr o ddigrifwch.

Mae tri chwmni wedi dod at ei gilydd ar gyfer y cynhyrchiad; Theatr Bara Caws, ar y cyd â Theatr Gwynedd a Galeri.

Yr actorion
Ac maen nhw newydd gyhoeddi pwy fydd yn chwarae'r gwahanol rannau:
 • I'r actor ifanc o Ddyffryn Clwyd, Iwan Charles, yr aiff yr her o chwarae Wil Cwac Cwac.
  "Mae'n gyffrous, ond dwi hefyd ychydig bach yn nerfus. Mae Wil Cwac Cwac yn ddipyn o eicon cenedlaethol yn dydi? Felly jest gobeithio y gallaf wneud cyfiawnhad â fo, neu fydd pawb yr fy ôl i!" meddai.

 • Eilir Jones - Ffarmwr Ffowc ac un o selogion Bara Caws - fydd yn chwarae rhan Twm Larwm, hen ddyn y coed.
  "Rwy' wir yn edrych ymlaen at fod yn rhan o'r cynhyrchiad hwn. Roedd Llyfr Mawr y Plant yn rhan o'm mhlentyndod i, fel y mae wedi bod i ran fwyaf o blant Cymru ers iddo gael ei gyhoeddi nôl yn 1931, felly dwi'n edrych ymlaen at fynd yn ôl mewn amser gyda'r cynhyrchiad hwn!" meddai.

  Cantorion
  Bydd actorion sydd hefyd yn adnabyddus fel cantorion - Sian James, Siwan Llynor a Neil 'Maffia' Williams - yn dod ag elfen gerddorol gref i'r cynhyrchiad.

  Aelodau eraill y cast yw Delyth Eirwyn, Catrin Jane Evans, Carys Gwilym, Merfyn Pierce Jones, Arwel Wyn Roberts a Darren Stokes.

  Meddai Tony Llewelyn, y cyfarwyddwr,
  "Mae Catrin Edwards wedi cyfansoddi cerddoriaeth fendigedig ar gyfer y sioe i gyd-fynd â geiriau Gareth F Williams, ac felly wrth i ni gastio roedd yn bwysig chwilio am leisiau canu cry' yn ogystal â thalent actio. Dwi'n hapus iawn gyda'r cast . Mae na wahanol bersonoliaethau, yn union fel cymeriadau'r llyfr."

  Bydd y sioe, sydd wedi derbyn nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru i hybu theatr y tu allan i Gaerdydd, yn cychwyn ar ei thaith fel cynhyrchiad proffesiynol olaf Theatr Gwynedd ar Hydref 4 ac yna'n teithio i ganolfannau ledled Cymru gan gynnwys Y Pafiliwn yn Y Rhyl, Theatr Mwldan yn Aberteifi, Canolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd a Chanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.

  Y Daith
 • Theatr Gwynedd, Bangor
  Sadwrn 4 Hydref 2008 7.30pm
  Llun 6 Hydref 2008 7.30pm
  Mawrth 7 Hydref 2008 7.30pm
  Mercher 8 Hydref 2008 10.30am & 7.30pm
  Iau 9 Hydref 2008 10.30am & 7.30pm
  Gwener 10 Hydref 2008 7.30pm
  Sadwrn 11 Hydref 2008 7.30pm
  Swyddfa docynnau: 01248 351 708

 • Theatr y Pafiliwn, Rhyl
  Mercher 15 Hydref 2008 7.00pm
  Iau 16 Hydref 2008 10.00am & 1.15pm
  Gwener 17 Hydref 2008 10.00am & 1.15pm
  Sadwrn 18 Hydref 2008 2.00pm & 7.00pm
  Swyddfa docynnau: 01745 330 000

 • Theatr Mwldan, Aberteifi
  Mercher 22 Hydref 2008 10.00am & 1.15pm
  Iau 23 Hydref 2008 10.00am
  Gwener 24 Hydref 2008 1.00pm & 7.00pm
  Sadwrn 25 Hydref 2008 2.00pm
  Swyddfa docynnau: 01239 621 200

 • Canolfan y Mileniwm, Caerdydd
  Mawrth 4 Tachwedd 2008 (1.30pm & 7.30pm)
  Swyddfa docynnau: 08700 402000
 • Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth
  Iau 6 Tachwedd 2008 1.00pm & 7.30pm
  Gwener 7 Tachwedd 2008 10.00am & 1.30pm
  Sadwrn 8 Tachwedd 20008 10.00am & 7.00pm
  Swyddfa docynnau: 01970 623232

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Llyfr Mawr y Plant yn 75 oed!

 • Ffeithiau bach a Lyfr Mawr y Plant

 • Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy