BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dharon MorganHoll Liwie'r Enfys
Tyfu yn y wlad
Adolygiad Gwyn Griffiths o Holl Liwie'r Enfys gan Sharon Morgan.

Darlun o fywyd merch o'r wlad yn tyfu'n y Pumdegau a'r Chwedegau yw Holl Liwie'r Enfys.

Gwaith ar ffurf clytwaith hudolus o bortreadau llafar, ac ambell gân, wedi eu sgrifennu gan yr actores ddawnus Sharon Morgan sy'n eu cyflwyno gydag awch ac afiaith.

Mae'n gynhyrchiad sy'n seiliedig ar atgofion teuluol a phrofiadau personol Sharon.

Dim ond pymtheg
Gresyn mai pymtheg yn unig oedd yn Chapter (nos Sul, Gorffennaf 31, 2005) i wylio gwaith a pherfformiad y gallai cynifer ohonom blant y wlad o'r cyfnod gobeithiol, hyderus, yna uniaethu ag ef.

'Does bosib bod holl Gymry Caerdydd eisoes yn yr Eisteddfod!

A fu cenhedlaeth a welodd ac a brofodd gymaint o newid? Tybed pryd y gwêl cenhedlaeth arall gyfnod mor deg a chyfartal ei chyfleoedd ag a gafod y plant a anwyd yn y cyfnod yna?

Mae cymeriadau Sharon Morgan weithiau'n ddoniol, weithiau'n drist - ond nid anghyfarwydd - i blant y cyfnod.

Y wraig tŷ sy'n gwneud bwyd yn ddi-baid a'i wthio yr un mor frwd ar bob ymwelydd.
Yr hen ferch yn byw gyda'i brawd ar y fferm unig a'r stori iddi unwaith roi genedigaeth i faban mewn bwced.

Y pwysau ar y plentyn i wneud yn dda yn yr ysgol a mynd i weithio yn y banc lle y mae'n sych a chynnes. Swydd naw tan bump a does dim tywydd mewn banc.

Dyhead rhieni - a dyhead y plentyn, hefyd - i dorri'r llinyn gyda gorffennol caled, aml ddigysur.

Breuddwydion newydd
Fe ddaw Bill Haley, a roc'n'rôl, â breuddwydion newydd.

Y poeni am ffasiwn, wedyn. Eisiau "corff lan a lawr a dim bronne".
"Mae bronne o'r ffordd, maen nhw'n pallu sefyll yn llonydd."

Rhaid cydymffurfio, rhaid bod fel pawb arall. Esgus bod yn llawn hyder; ond gwneud popeth fel pawb arall yw'r nod.

Mae'r Gymraeg, "fel glaw mân", bob amser yna, capel a 'steddfod, ond yn rhywbeth sy'n perthyn i'r gorffennol.

Yna mae Sian o'r Barri yn dod i'r ysgol a mae hi'n "rili Welsh", mae hi'n dweud "dringo" yn lle "cleimo" a "neidio" yn lle "jwmpo".

Daw'r Gymraeg mâs "yn yr agored" gyda dyfodiad Sian. Ac mae Gwynfor yn digwydd a chanu pop yn Gymraeg.

Dylan yn falch
Rywbryd o fewn hyn i gyd mae'r ferch yn mynd i ysgol ramadeg y merched i fyd o God Save the Queen a Jerusalem a "never brush your hair in public".

Am y portreadau o'r athrawesau - buasai Dylan Thomas yn falch o'r rhain.

Y dyfalu maleisus diniwed o ble cafodd yr athrawes bioleg y sbesimens sydd yn y poteli yn ei labordy. Yr athrawes Saesneg aristocratig a'r athrawes Gemeg, hon yw'r diafol.

Gwych o ddarlun o fywyd, dyheadau a ffantasïau merch ifanc yn tyfu mewn cyfnod.
Darn o gelfyddyd, yn wir.cyfannwch


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy