BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dau o rai drwg - Arianrhod a Gronw PerfLleu
Plant ar eu traed a'u dwylo yn yr awyr!

Allwch chi ddim dadlau gyda llond theatr o blant.
A doedd yna ddim dadlau am ymateb cynulleidfa niferus Theatr y Pafiliwn Y Rhyl i'r perfformiad cyntaf yno o banto diweddaraf cwmni Mega, Lleu.

Blodeuwedd Yn nhraddodiad y cwmni hwn, panto wedi ei sylfaenu ar un o chwedlau'r Mabinogion yw hwn ac yn parhau ar daith o amgylch Cymru tan fis Ionawr nesaf gan ddod i ben yn y Riverfront, Casnewydd.

Ac yn ôl Dafydd Hywel, yr arian byw y tu ôl Mega, arwydd calonogol o lwyddiant y panto Cymraeg blynyddol hwn yw y bydd tri pherfformiad dros ddau ddiwrnod yng Nghasnewydd, Ionawr 22 a 23 2009.

Bu'r cwmni yn cynnal pantomeim er 1994 gan arloesi trwy ganolbwyntio yn bennaf ar straeon o'r Mabinogion yn hytrach na'r themâu pantomeim arferol.

Ond y presennol, wedi ei sylfaenu ar chwedl Lleu Llawgyffes, fydd yr un Mabinogaidd olaf gan wneud hon, yn ei ffordd, yn daith hanesyddol.

Blodeuwedd a'r dawnswyr Yn hanesyddol am reswm arall hefyd;
Gan nad oes Theatr Gwynedd i ymweld â hi ym Mangor eleni yr ofn oedd y byddai'r ardal honno a'i chynulleidfa niferus yn cael ei hamddifadu o banto Cymraeg - nes i Mici Plwm ddod i'r adwy a threfnu perfformiadau Rhagfyr 11 a 12 mewn adeilad ar faes amaethyddol Mona, o bobman, cartref preimin neu sioe amaethyddol Môn.

Mae Theatr y Pafiliwn yn Y Rhyl yn un â chymylau bygythiol drosto hefyd a diau i'r lliaws o blant a deithiodd yno o bell ac agos Rhagfyr 1 fod yn atgyfnerthiad i ddadl y rhai sydd am ddiogelu'r lle.

Cyfuniad o lol, dawns, cân a dwli wedi ei seilio ar chwedl Lleu Llawgyffes yw Lleu a'r stori yn cychwyn gyda baban bychan yn syrthio i'r ddaear yn dilyn brwydr ffyrnig "rhwng eryr yr haul a helwyr y nos".

Bryn Sbwriel Dyma Lleu (Trystan Llyr) a dilyn hynt a helynt ei garwriaeth ef â Blodeuwedd (Glesni Fflur) brydweddol y mae'r panto a chymorth Bryn - Gwydion - Sbwriel (Erfyl Ogwen Parry) efo 'wheelie bin') i droi'r drol ar y gynllwyngar Arianrhod (Carys Eleri) a Gronw Perf (Trystan Wyn).

I oedolyn sy'n gyfarwydd â'r chwedl gallai'r cyfan ymddangos yn ddryslyd - a swnllyd - iawn ond yr oedd y plant wrth eu boddau gan ymateb gyda'r cymhelliad leiaf i'r hyn oedd yn digwydd ar y llwyfan gan ei gwneud hi'n hawdd iawn i'r actorion eu trin.

Yr oedd y theatr yn fyddardod o sŵn a'r gynulleidfa ar ei thraed gyda'i dwylo yn yr awyr yn ystod rhai o'r caneuon.

Ac er bod gwedd wahanol i'r 'dihiryn' eleni gydag Arianrhod yn ddeniadol bryd olau yn hytrach na'r hagr tywyll arferol denodd Carys Eleri ymateb gwych.

Blodeuwedd Yr un modd yr ymateb i Fryn Sbwriel Erfyl Ogwen Parry a gymerodd ei le arferol yn chwarae'r cymeriad doniol sy'n hanfodol i unrhyw bantomeim.

Bu gwrandawiad da i'r caneuon hefyd er bod y system sain yn golygu nad oedd y geirio'n gwbl eglur bob amser gan gynnwys yn ystod cân agoriadol Blodeuwedd.

Ar gyfer mamau a thadau yn y gynulleidfa roedd fersiwn a allai fod wedi parhau'n hirach o Ie, Ie, Na Fe y Tebot Piws ac, yn annisgwyl i rai, Tylluanod R Williams Parry trwy law Hogia'r Wyddfa.

A doedd R Williams Parry ddim yn rhywun yr oeddech yn disgwyl dod ar ei draws mewn pantomeim - ond y mae i dylluan, os nad tylluanod, le o bwys yn chwedl Lleu.

Gwir na chadwyd yn gwbl driw i'r chwedl wreiddiol ond yr oedd yn esgus ac yn rheswm i blant ymgyfarwyddo â'r chwedl honno ar eu dychweliad i'w hysgolion.

Diau y byddai rhai wedi eu trwytho cyn dod!

Arianrhod, Blodeuwedd a Lleu Mae pantomeimiau Cymraeg Mega yn osgoi o fwriad rhai o gonfensiynau y pantomeimiau Saesneg traddodiadol fel y 'Dame' a chael merch yn 'arwr' - ond dydi'r sioe ddim i'w gweld yn dioddef oherwydd hynny ac mae'n hyfryd cael sail Gymraeg a Chymreig i'r cyfan.

Ond mae rhywun yn gofidio fod yr arferiad o gael jôcs ciami yn gyforiog o eiriau mwys wedi ei hepgor hefyd. Mae angen y rheini, ar gyfer yr oedolion yn y gynulleidfa yn bennaf.

Ond pan yw plant yn ymateb fel y gwnaeth cynulleidfa'r Rhyl i "Howdi dwdi dwdi" Bryn Sbwriel pam dylai Mega boeni?

Wedi'r cyfan, waeth ichi heb na cheisio dadlau â llond theatr o blant.

Cysylltiadau Perthnasol
 • Adolygiad o Martin, Mam a'r Wyau Aur gyda Martin Geraint

 • Dilyn chwedl Lleu

 • Taith 'Lleu' ar wefan Mega

 • Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy