BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Aled Jones Williams pan enillodd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol TyddewiIesu! - drama newydd
Iesu Grist yn ddynes . . .
Dynes fydd Iesu Grist yn nrama ddiweddaraf Aled Jones Williams!

Ond dywedodd y dramodydd nad rhoi sioc i bobl ond eu cael i feddwl yw ei fwriad gyda Iesu! a fydd yn cael ei llwyfannu gyntaf yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd gan Theatr Genedlaethol Cymru.

"Dwi'n gobeithio; fwy na siocio, gwneud i rywun feddwl ac mae gwneud i rywun feddwl yn bwysicach na rhoi sioc iddyn nhw," meddai ar y rhaglen Wythnos Gwilym Owen ar BBC Radio Cymru ddydd Llun, Mai 19, 2008.

Pam yn ferch
Eglurodd yr offeiriad o Borthmadog, sydd hefyd yn un o ddramodwyr mwyaf blaenllaw Cymru, pam y dewisodd wneud Iesu yn ferch ar gyfer y ddrama:

gwrandoAled Jones Williams yn cael ei holi gan Gwilym Owen ar Wythnos Gwilym Owen, Mai 19, 2008.


"Yn gyntaf y llun o Iesu sydd ganddo chi ydi rhyw Ayrian Blonde . . . y gwallt hir melyn, y llygaid glas, tal - ond mae yna rywbeth yn ferchetaidd iawn am hwnna.

"Ac roeddwn i eisiau dilyn y trywydd yna a symud o'r syniad yma o ddyn - er mai dyn ydi Iesu wrth reswm, nid ei ryw o sy'n bwysig ond y cnawd ac felly fe benderfynais ddilyn y trywydd benywaidd sydd yn glir yna.

"A hefyd, mae hwnna yn rhan o symud pobl, eu taflu nhw oddi ar eu hechel - dyn ydych chi'n ddisgwyl, dynes ydych chi'n gael," meddai.

A honno'n ddynes wedi siafio'i phen hefyd o bosib er nad yw'r elfen honno yn y cynhyrchiad wedi ei benderfynu eto.

Person cymhleth
"Mae'n berson cymhleth iawn dwi'n meddwl yn yr ystyr beth sydd yn cyflyrru'r Iesu yma.

"Rydan ni'n meddwl am yr Iesu tyner , am yr Iesu llawn cariad - ie, ond dwi'n meddwl bod yna Iesu hefyd sydd yn ymwneud â grym ac am ddisodli un math o rym efo grym arall.

"Dwi'n meddwl ei fod yn berson mwy cymhleth ac ar ôl y dyn - neu'r ddynes - rydw i wedi mynd a be di'r cymhelliad a hwnna ydi'r peth mawr yn y ddrama yma."

Anodd i'w sgrifennu
Dywedodd na fu'n ddrama hawdd ei sgrifennu.
"Oherwydd pan ydych chi'n mynd i'r efengylau mae gennych chi bedair stori a'r cwestiwn mawr oedd, a oeddwn i'n mynd i ddefnyddio'r geiriau oedd yna ynteu oeddwn i'n mynd i greu rhywbeth arall ac mi benderfynais ddilyn beth sydd yna ac ar un wedd trio creu efengyl arall.

"[A] beth sydd ganddo chi yn y diwedd ydi dehongliad [ond] fuaswn i ddim mor rhyfygus a dweud 'Yr Efengyl yn ôl Aled ' - ond i fod yn berffaith onest y dehongliad yma o sut yr ydw i yn ymateb felly fy ymateb i ydi hwn," meddai.

"Ar un wedd, drama wleidyddol nid un grefyddol ydi hi," meddai.

Oddi ar eu hechel
Ac yn un fydd yn taflu pobl oddi ar eu hechel meddai a dyna pam bod ebychnod ar ôl yr enw Iesu yn y teitl: "Y syniad oedd, pan ydych chi'n dweud Iesu fel yna mai rheg ydi o ac roeddwn i eisiau efallai taflu pobl oddi ar eu hechel er mwyn gwneud iddyn nhw feddwl dipyn bach . . .," meddai.

"Oherwydd bod Iesu yn ffigwr crefyddol a bod yna rywbeth yn gwbl farwaidd yn y byd crefyddol Cymraeg a hefyd, yn yr ystod ehangach yn Ewrop ac yn y byd, fod crefydd yn rhywbeth treisgar ac yn rhywbeth sydd yn erbyn bywyd ac yn symud o hunan fomwyr i bobl grefyddol sydd yn erbyn pobl hoyw roeddwn i eisiau rhoi rhyw syniad arall nad fel yna mae hi," ychwanegodd.

Dim iod o ddiddordeb
Wrth ei sgrifennu dywedodd nad oedd ganddo "iod o ddiddordeb" yn yr eglwysi ond y gymdeithas y tu allan i'r eglwysi ac eisiau iddyn nhw ystyried Iesu fel rhywun gwerth ei ystyried.

"Ac i fod yn berffaith onest naw wfft i'r eglwysi a'r capeli sy gen i ddim iod o ddiddordeb yn fanno ar bobl y tu allan i fanno rydw i eisiau i'r ddrama ddigwydd a bod," meddai.

 • I brif ddalen 'Iesu'


 • Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy