BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Hen Bobl Mewn Ceir
Skoda ynteu Ferrari?
 • Adolygiad Dafydd Llewelyn o Hen Bobl Mewn Ceir gan Meic Povey. Sgript Cymru.


 • 'Dan ni'n byw mewn oes lle mae obsesiwn ynglŷn â byw bywyd i'r eithaf, neu a defnyddio ymadrodd o'r iaith fain, byw bywyd yn y fast lane.

  Prydau bwyd cyflym, offer technolegol cyflym, ceir lliwgar a chyflym - mae pawb yn y byd modern i'w gweld yn byw gan milltir yr awr.

  Fodd bynnag, yr hyn a geir yn nrama ddiweddaraf Meic Povey yw hynt a helynt dau gymeriad sy'n teimlo bod treialon bywyd yn eu llethu, a bod y byd fel petai wedi'u hen adael ar ôl.

  Er y gesyd y cyfan mewn ysbyty i'r henoed, canolbwyntia'r ddrama ar ddau weithiwr o fewn y sefydliad, sy'n credu bod eu bywydau yn fwy truenus na'r cleifion llesg sydd dan eu gofal.

  O dipyn i beth, gwelir cyfeillgarwch Ceri a Roy yn datblygu a chryfhau, gyda'r ddau'n byw mewn gobaith bod eu 'perthynas' yn mynd i gynnig ryw lun o ystyr i'w bywydau a'u bodolaeth.

  Ysywaeth, fel gyda phob perthynas, mae delfrydiaeth a realiti yn dra gwahanol, ac yn hytrach na chyfoethogi'u bywydau, pentyrrir y cymhlethdodau a'r problemau wrth i'r ddau gymeriad geisio gwneud synnwyr o'u 'perthynas'.

  Rhyw a marwolaeth
  Wrth gael ei gyfweld ar gyfer lansiad y ddrama hon, cyfaddefodd yr awdur mai'r ddau beth sy'n gwbl sylfaenol ac allweddol mewn bywyd, yw rhyw a marwolaeth.

  Ymdebyga gosodiad o'r fath i'r hyn oedd yn ffasiynol yn y theatr Ewropeaidd yn ystod hanner olaf y ganrif ddiwethaf - fodd bynnag, gwahaniaeth sylfaenol rhwng gweithiau y dramodwyr hynny a chynhyrchiad diweddaraf Sgript Cymru, yw'r ffaith bod Povey wedi rhoi gwedd naturiolaidd neu realaeth i'r cyfan.

  Rhinwedd hynny yw bod y ddrama'n gweithio ar wahanol lefelau, gan olygu ei bod yn fwy hygyrch a haws i'w gwerthfawrogi.

  Nid peth hawdd
  Nid gwaith rhwydd yw cynnal drama lwyfan awr a hanner o hyd gyda dau gymeriad yn unig, ac o'r herwydd roedd yn gwbl ofynnol bod yr actio, ynghyd â'r sgript yn cynnal y diddordeb.

  Poster Roedd perfformiad a phortread Alun ap Brinley yn dipyn cryfach ac yn fwy argyhoeddedig na'r hyn a gafwyd gan Eiry Hughes.

  Er, o ran tegwch â hi, perfformiad y noson gyntaf sy'n sail i'r sylwadau hyn, ac wrth i'r daith fynd rhagddi, does ond gobeithio y daw'r hyder a'r cadernid i'w rhan.

  Yr ugain munud cyntaf
  Hyrwyddwyd y cynhyrchiad fel 'comedi dywyll ddu' - ac er nad wyf yn rhy hoff o label o'r fath - cynigiodd testun a lleoliad y ddrama digon o sgôp am hiwmor amrwd ac, yn sicr, roedd ugain munud cyntaf y ddrama'n hynod o gryf o ran hiwmor a ffraethineb.

  Yn anffodus, wrth i'r ddrama fynd rhagddi, gwelwyd yr agwedd hon yn ildio'i lle i ddeunydd ychydig yn fwy difrifol, a oedd yn drueni.

  Er y gallesid fod wedi tocio ryw gymaint ar y testun, roedd y ddrama'n cydio'n nychymyg y gynulleidfa, a hynny'n bennaf oherwydd cryfder a chyfoeth y ddeialog.

  Iaith y gorllewin
  Mae dipyn o sbloets wedi'i wneud o'r ffaith mai hon yw'r ddrama gyntaf i Meic Povey ei hysgrifennu yn iaith y gorllewin, a chafwyd cyffyrddiadau gwirioneddol fendigedig o fewn y ddrama, a gwelwyd un o gryfderau Povey yn amlygu'i hun wrth iddo lwyddo i hebrwng y gynulleidfa o'r naill emosiwn i'r llall yn rhwydd iawn.

  Gwerth ei gweld
  Yn sicr, mae'r ddrama hon werth ei gweld, ac er efallai nad yw'n datgelu unrhyw wirioneddau mawr, nac yn torri tir newydd, ni ddylid o reidrwydd ystyried hynny fel gwendid.

  Yn yr oes gan milltir yr awr wyllt sydd ohoni, mae'n braf weithiau cael eistedd nôl a gwylio drama gonfensiynol dda, a chael dianc rhag treialon bywyd dyddiol.

  Cysylltiadau Perthnasol
 • Sgript Cymru

 • Y daith


 • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy