BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
David LyndonHen Rebel
Hanes diwygiad Evan Roberts gan Gwmni Theatr Genedlaethol Cymru
Y diwygiad crefyddol rhyfeddol a sgubodd drwy Gymru ganrif union yn ôl yw testun cynhyrchiad nesaf Cwmni Theatr Genedlaethol Cymru.

Sioe gerdd am Evan Roberts a Diwygiad mawr 1904-05 ydi Hen Rebel sy'n cychwyn ar daith o amgylch Cymru fis Hydref 2005.

Chwaraeir rhan Evan Roberts gan David Lyndon o Lanelli.

Ar ôl graddio ym Mhrifysgol Birmingham cafodd David Lyndon yrfa amrywiol a llwyddiannus gan fwynhau rhannau ar lwyfannau'r West End yn Llundain a chyda chwmni'r RSC.

Mae hefyd wedi ennill doethuriaeth mewn hyfforddi actorion ac mae'n ddarlithydd drama rheolaidd mewn coleg a phrifysgol.

Y diwygiad
Am naw mis, rhwng Tachwedd 1904 ac Awst 1905, bu'r cyn lowyr a gof 25 oed yn arwain diwygiad a ddenodd 100,000 o bobl.

Evan RobertsBu golygfeydd rhyfeddol yn rhai llefydd wrth i'r dwymyn grefyddol afael ynddyn nhw.

Mae'n rhan o chwedloniaeth y cyfnod i dafarndai gau ac i gemau pêl-droed gael eu gohirio wrth i fynychwyr heidio i'r capeli.

Pum cantores
"Daeth Evan Roberts a'r pump o gantoresau oedd yn ei gwmni'n enwog dros nos a chofnododd gohebwyr y wasg yn lleol ac yn genedlaethol ddatblygiad eu sêl Gristnogol," meddai Cefin Roberts, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru.

"Roedd canu cynulleidfaol, wrth gwrs, yn ganolog i lwyddiant crwsâd Evan Roberts ac mae hynny'n ei dro'n cynnig conglfaen ardderchog ar gyfer cynhyrchiad cerddorol," ychwanegodd.

Bydd 13 yn cymryd rhan yn y cynhyrchiad gan gynnwys David Lyndon fel Evan Roberts.

Aelodau eraill y cast ydi Maldwyn John, Llion Williams, Frank Lincoln, Dafydd Huw James, Rhys ap Wiliam, Carys Gwilym, Angharad Lee, Elin Llwyd yn ogystal â'r pedwar o actorion craidd Theatr Genedlaethol Cymru, Owen Arwyn, Rhian Blythe, Carys Eleri a Dave Taylor.

Bydd dau gorws gwahanol hefyd, un ar gyfer perfformiadau yn theatrau'r gogledd a'r llall ar gyfer perfformiadau'r de.

Yr actores, cyfarwyddwraig a'r dramodydd, Falmai Jones, sydd wedi sgriptio Hen Rebel a'r trefniant cerddorol gan Einion Dafydd.

'Byw a iasol'
"Ein nod yw cyfleu'r digwyddiad anhygoel, gwefreiddiol a sobreiddiol yma mewn modd sy'n fyw ac yn iasol," ychwanegodd Cefin Roberts.

Cefin Roberts "Mae'r modd y bu i Evan Roberts ddechrau diwygiad crefyddol byd eang ar y naill law ond yma yng Nghymru, ar y llaw arall, i'r brwdfrydedd crefyddol ddiflannu o fewn cenhedlaeth, yn stori anhygoel ynddi'i hun ac yn un sy'n werth ei hadrodd," meddai.

Er gwaethaf ei lwyddiant ysgubol cafodd Evan Roberts ei hun ei feirniadu a theimlodd iddo gael ei dwyllo a'i gamarwain.

O ganlyniad chwalodd ei nerfau ac ymgiliodd rhag olwg y cyhoedd gan fyw am gyfnodau yng Nghaerlŷr ac yn Brighton cyn dychwelyd i Gasllwchwr yn 1928.

Bu'n byw yno yn feudwy, fwy neu lai, tan ei farwolaeth yn 72 oed.

Fe'i claddwyd, lle y dechreuodd y cwbl, yng Nghapel Moriah, Casllwchwr, ar Ionawr 29, 1951.

Y daith
Bydd Hen Rebel yn cychwyn ar daith yn Theatr Sherman, Caerdydd Hydref 6-8, 2005 gyda pherfformiadau'n dilyn yn:
  • Theatr Lyric, Caerfyrddin, Hydref 11;
  • Theatr Ardudwy, Harlech, Hydref 13-14;
  • Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth, Hydref 20-21;
  • Theatr Mwldan, Aberteifi, Tachwedd 3-4;
  • Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug, Tachwedd 8-9;
  • Bydd y perfformiadau olaf yn Theatr Gwynedd, Bangor, Tachwedd 16-19.
Bydd sesiwn egluro ar gyfer dysgwyr cyn un perfformiad ym mhob un o'r theatrau. Dylid cysylltu â'r theatrau am fanylion.

Cysylltiadau Perthnasol
Cymanfa yn lle perfformiad yn Abertawe!
Theatr Genedlaethol Cymru


cyfannwch


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy