BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Gareth BaleHamlet - adolygiad 1
Dan gysgod râs arfau
 • Bu Gwyn Griffiths yn gweld perfformiad Traws Cymru o gynhyrchiad Michael Bogdanov o gyfieithiad Cymraeg Gareth Miles o Hamlet William Shakespeare yn Y Theatr Newydd, Caerdydd.

  Bogdanov Naws filitaraidd, fygythiol, gyfoes, sydd i gynhyrchiad Michael Bogdanov o Hamlet ar gyfer cwmni Traws Cymru.

  Mae'n cychwyn gyda sŵn prysur y paratoi wrth i'r milwyr a'u tanciau a'u hoffer grynhoi ar ffiniau Denmarc.

  Mae'r sefyllfa wleidyddol yn fregus; tad Hamlet wedi lladd Brenin Norwy mewn rhyfel rhwng y ddwy wlad.

  Cymodir Fortinbras, mab Brenin Norwy, a Clawdiws, sy'n llywodraethu Denmarc.

  Yna mae Hamlet yn darganfod, drwy Ysbryd ei dad, iddo gael ei ladd gan ei ewythr, Clawdiws, sydd yn awr yn Frenin Denmarc.

  Ac yn gofyn i'r gŵr ifanc ddial y llofruddiaeth.

  Nid y darlun cyfarwydd o'r Hamlet athronyddol yn cael ei ysu gan amheuon sydd yma - er bod yna lawer o hynny - ond cynhyrchiad sy'n canolbwyntio ar agweddau gwleidyddol y ddrama wrth i'r wlad baratoi am ryfel mewn râs arfau bedair awr ar hugain.

  Ymwrthod â chyfrifoldeb
  Mae'r sefyllfa yn mynd yn fwy bregus o ganlyniad i simsanrwydd Hamlet sy'n ymwrthod â'i gyfrifoldebau ac oherwydd ei berthynas "myfyriwr aeddfed" gydag Offelia, merch bedair ar ddeg oed Poloniws, Prif Gynghorydd y Brenin.

  Mae Hamlet yn lladd y Poloniws busneslyd a Chlawdiws yn ei anfon i Loegr gan fwriadu iddo gael ei ladd yno ond y mae'n gweld drwy'r cynllwyn ac y mae Rosencrants a Gildenstern yn cael eu lladd yn ei le.

  Mae'n cyfarfod â Fortinbras sydd ar ei ffordd - gyda chaniatâd - ar draws Denmarc i ymosod ar Wlad Pwyl.

  Mae Hamlet yn dychwelyd a Chlawdiws yn cynllwynio i'w orfodi i ymladd Laertes, mab Poloniws a brawd Offelia - sydd hefyd yn farw, wedi boddi ei hun o dor-calon.

  Yr oedd yr olygfa o'r frwydr gleddyfau a'r gwenwyno yn ardderchog.

  Cyrff ym mhobman
  Kathryn Dimery fel Gertrwd Erbyn y diwedd - yn y traddodiad Shakespearaidd - mae cyrff dros bob man, Gertrwd, mam Hamlet oedd wedi priodi Clawdiws; Clawdiws, Laertes achyd yn oed Hamlet ei hun i gyd yn feirw a'r wlad ar drugaredd Norwy.

  Cafwyd sawl perfformiad cofiadwy yn y cynhyrchiad, megis Ieuan Rhys yn rhan Rosencrants a Dyfrig Morris fel Gildenstern, dau thyg twp o argyhoeddiad - cyfeillion Hamlet, ond yn ysbïo arno yr un pryd.

  Meim Siapaneaidd
  Un o emau'r perfformiad oedd golygfa'r actorion a berfformiwyd fel meim Siapaneaidd yn yr ail olygfa o'r drydedd act.

  Ceir darn gwych o theatr yma lle mae Hamlet, drwy gyfrwng yr actorion, yn datgelu i'w fam Gertrwd ac i Clawdiws ei fod yn gwybod sut y bu i'w dad farw.
  Yr oedd y ddeialog yma rhwng Offelia a Hamlet yn odidog.

  Yr oedd Owen Garmon yn ardderchog fel yr hirwyntog Poloniws, rhwysgfawr a chynllwyngar.

  Rhaid canmol perfformiad Catrin Rhys fel Offelia.

  Gareth Bale O blith nifer o berfformiadau canmoladwy eraill yr oedd Gareth John Bale fel Hamlet a Julian Lewis Jones fel y Brenin Clawdiws, thyg arall oedd yn argyhoeddi.

  Bale yw'r unig un nad yw'n chwarae yn y cynhyrchiad Saesneg sy'n rhedeg ochr yn ochr a'r un Cymraeg.

  Yn wir, daeth ef i'r rhan yn hwyr yn dilyn anhawster actor arall i chwarae'r rhan yn y Gymraeg a'r Saesneg.

  Rhaid edmygu a llongyfarch gwaith yr actorion bob un; yn perfformio'r ddrama yn y ddwy iaith "gefn wrth gefn", camp fawr iawn, goelia i.

  Y cyfieithiad
  O ddiddordeb arbennig yr oedd cyfieithiad Cymraeg newydd Gareth Miles o'r ddrama.

  Llifai'n rhwydd ac yr oedd yn hawdd i'w dilyn a bydd llawer yn edrych ymlaen at ei ddarllen wrth eu hamdden gan na ellir llawn werthfawrogi'r gwaith o'i glywed dim ond unwaith ar lwyfan.

  Hyderaf y caiff ei gyhoeddi'n fuan.

  Smocio
  Ac un cwestiwn gwamal i fyfyrio drosto am y cynhyrchiad.
  Pan ddaw'r deddfau newydd ynglŷn â smocio mewn lleoedd cyhoeddus i rym, a ganiateir smocio ar lwyfan?

  Y mae llawer iawn o smocio yn y cynhyrchiad hwn!

  Ac, o ddifrif, a oedd hynny yn briodol gan nad oes i smocio heddiw y ddelwedd soffistigedig a feddai, dyweder, yn y pumdegau? Gellir codi'r pwynt hefyd a yw brwydr gleddyfau Hamlet a Laertes yn cyd-weddu'n esmwyth â thanciau a throsglwyddyddion negeseuon lloeren.

  Ar y llaw arall, pa ffordd well sydd yna i gyfuno gwenwyno a brwydr?

  Un o broblemau gosod hen ddrama mewn diwyg gyfoes, mae'n debyg.

 • Bydd Hamlet i'w gweld yn y Theatr Newydd Caerdydd tan Dachwedd 12.
 • Wedyn bydd yn y Torch, Aberdaugleddau, Tachwedd 14 - 16.
 • Theatr Brycheiniog, Aberhonddu, Tachwedd 17 - 19.
 • Theatr Gogledd Cymru, Llandudno, Tachwedd 21 - 24. Cysylltiadau Perthnasol
  Adolygiad gan Grahame Davies
  Newid actor


  cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

 • Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy