BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Ar foroedd tymhestlogHalen yn y Gwaed
Dim peryg diflasu
 • Adolygiad Eiry Miles o gynhyrchiad Cwmni Theatr Na N'og o Halen yn y Gwaed

  Ar noson wyntog a stormus yn Abertawe, roedd yr awyrgylch yn berffaith ar gyfer gwylio drama wedi'i lleoli ar fwrdd llong yng nghanol môr tymhestlog.

  Halen yn y Gwaed yw cynhyrchiad diweddaraf Cwmni Theatr Na N'og, un o brif gwmnïau theatr mewn addysg Cymru.

  Trwy gydweithio ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, nod y ddrama fywiog a chyffrous hon yw dod â hanes morwrol Abertawe yn fyw i blant yr ardal.

  Caiff y plant gyfle i gymryd rhan mewn gweithdy drama gyda'r actorion, yn ogystal â gwneud gweithgareddau addysgol yn yr Amgueddfa a dysgu sgiliau morwrol fel clymu rhaffau.

  Mae fersiwn Saesneg - Stowaway - yn cydredeg â hi, sy'n golygu y bydd 6,000 o blant blwyddyn 5 a 6 Abertawe, Castedd-nedd a'r cyffiniau wedi bod yn rhan o'r prosiect arbennig hwn erbyn Rhagfyr 9.

  Ein tynnu i'r ddrama
  Cawsom ein tynnu mewn i'r ddrama yn syth - ac yn llythrennol!

  Wrth i'r gynulleidfa sgwrsio yn y cyntedd, ymddangosodd y Capten Richard Lewis - gŵr barfog a ffyrnig yr olwg - i'n tywys i mewn i'r theatr fach.

  Hyrddiodd sachau at ddau aelod o'r gynulleidfa, a bu'n rhaid i ddau arall sgwrio'r 'dec', a oedd wedi'i ail-greu ar y llwyfan.

  Roedd y rhai lleiaf yn y gynulleidfa yn rowlio chwerthin, a hoeliwyd eu sylw ar y llwyfan o'r funud honno tan y diwedd.

  Llanc yn ei arddegau
  Hanes Morris Lewis a gawn yn y ddrama - llanc yn ei arddegau o Abertawe sydd wedi cuddio ar fwrdd llong Richard Lewis er mwyn rhedeg i ffwrdd.

  Wrth i'r llong ruthro yn ei blaen at Valparaíso yn Ne America, datgelir rhagor am fywyd Morris a'r cyswllt go agos sydd rhyngddo a'r Capten.

  Trwy gyfrwng ei lythyrau at Ruth, ei ffrind gorau, clywn sut y bu'n gweithio'n ddiflino yng ngwaith copr Abertawe, a pham y bu iddo gefnu ar y ddina.

  Cawn hefyd gip ar Ruth wrth ei gwaith, yn gweini mewn tŷ^ mawr yn Abertawe. Gwelwn mor anodd oedd bywyd i bobl ifanc gyffredin ar anterth yr oes ddiwydiannol, heb obaith cael addysg a gwell cyflog.

  Serch hynny, nid yw'r ddrama'n llawn ffeithiau hanesyddol sych ac nid oes unrhyw beth pregethwrol yn ei chylch. Daw'r cyfnod yn fyw drwy'r stori, y cymeriadau a chaneuon bywiog Dyfan Jones.

  Heb ddiflasu
  Mae'r ddrama'n ddigon syml i blant blwyddyn 5-6 ei dilyn, ond mae ynddi ddigon o antur, rhamant a hiwmor i ddiddanu plant hŷn ac oedolion hefyd. Mae taflen â braslun o'r stori ar gael i ddysgwyr, a chan mai 50 munud yn unig yw hyd y perfformiad, nid oes perygl i unrhyw un ddiflasu.

  Gwneir defnydd hynod effeithiol o olau, mŵg a sain er mwyn ail-greu amodau gorthrymus y gweithiau copr, ac mae'r set siâp llong yn sicrhau bod y gynulleidfa'n teimlo'n rhan o'r ddrama.

  Llwyddodd y cast bychan - Dion Davies, Huw Davies a Naomi Martell - i gadw'u perfformiadau'n syfrdanol o egnïol gan symud yn rhwydd o un cymeriad i'r llall.

  Rhaid rhoi canmoliaeth arbennig i Naomi Martell am iddi actio dau gymeriad mor gwbl wahanol gydag argyhoeddiad, sef Ruth y ferch ifanc addfwyn a Henry Jones y morwr garw.

  Awchu am fwy
  Pan ddaeth y perfformiad i ben, synhwyrwn fod y gynulleidfa'n awchu am fwy. Roedd felly'n braf iawn clywed y bydd Halen yn y Gwaed yn cael ei haddasu i fod yn Basiant y Plant yn Eisteddfod Abertawe yr haf nesaf.

  Rwy'n siŵr y caiff plant Abertawe hwyl aruthrol o gael actio yn y ddrama hon, a da o beth fydd rhoi cyfle i gynulleidfa ehangach ei mwynhau.

 • Cysylltiadau Perthnasol
  Cwmni Theatr Na N'og


  cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy