BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Mirain Haf ac Elain Llwyd a gymerai ranDigon o'r Sioe
Gwledd gymysg Glanaethwy
 • Adolygiad Catrin Jones o Digon o'r Sioe, gan Ysgol Glanaethwy. Theatr Gwynedd. Ebrill 1, 2006.


 • Pan glywais fod Ysgol Glanaethwy am greu perfformiad a fyddai'n rhoi blas o gynyrchiadau'r gorffennol roeddwn yn edrych ymlaen at wledd o ganeuon theatrig.

  Bu'r ysgol yn llwyfannu sawl cynhyrchiad llwyddiannus dros y blynyddoedd ac ar ôl denu cynulleidfaoedd i Theatr Gwynedd dros y pymtheng mlynedd diwethaf roedd hi'n addas iawn edrych yn ôl eleni.

  Gan fy mod wedi gweld nifer o sioeau'r gorffennol ac yn hoff iawn o ganeuon y sioeau cerdd edrychwn ymlaen at glywed rhai o'r hen ffefrynnau. A chyda'r deunydd hysbysebu yn addo "cyfle i ail-fyw rhai o uchafbwyntiau'r blynyddoedd a fu, ail brofi rhai o glasuron sioeau cerdd y West End a hefyd blasu rhywfaint o waith diweddara'r ysgol" roedd yn argoeli'n dda am noson hwyliog.

  Byd y sioeau
  Roedd naws byd y sioeau i'w deimlo o'r dechrau gyda'r cyfeilydd ar y piano yn ein diddanu wrth inni ddod i mewn i'r theatr.

  Dechreuodd yr hanner cyntaf gyda gwledd o'r sioeau a chawsom berfformiadau o Cwsg Osian o Nia Ben Aur ac Er Hwylio'r Haul o'r sioe o'r un enw.

  Yna daeth I Got Rhythm o Crazy for You, Mister Cellophane o Chicago a dwy gân o 3-2-1 sef Weithiau a Iesu Yw.

  Cafwyd caneuon o gynyrchiadau'r ysgol yn y gorffennol hefyd gan gynnwys cân o Chwain a Magdalen.

  Daeth y rhan gyntaf i ben gyda Fan Acw, cyfieithiad o'r gân enwog From a Distance oedd yn gân bwerus i gloi'r hanner cyntaf.

  Tipyn o syndod
  Wedi mwynhau'r rhan gyntaf roeddwn i'n edrych ymlaen at weld pa ffefrynnau oedd yn ein haros yn yr ail ran. Ond cefais dipyn o syndod nad cân o unrhyw sioe oedd y dewis cyntaf ond Cân Mair, carol sy'n cael ei chanu ar gryno ddisg yr ysgol.

  Ond cafwyd perfformiad arbennig gyda llais yr unawdydd, Mirain Haf, yn gweddu'n berffaith i'r gân.

  Ond mae'n rhaid i mi ddweud i mi gael fy siomi wedyn pan ddaeth Cefin Roberts i'r llwyfan a dweud nad caneuon o'r sioeau cerdd fyddai'r ddwy nesaf ychwaith ond caneuon y bydd yr ysgol yn eu canu yn Yr Eidal ymhen ychydig - y gyntaf yn gân glasurol a'r ail yn gân tafod yn y boch am fyd opera a chanu ffug.

  Er bod y perfformiadau'n safonol a thipyn o chwerthin ymhlith y gynulleidfa yn ystod yr ail gân, Italian Salad teimlaf i'r newid amharu ar rediad y cynhyrchiad.

  Yn wir, digwyddodd yr un peth hefyd yn y rhan gyntaf gydag eitem dawnsio disgo yng nghanol y caneuon o'r sioeau.

  Byddai wedi bod yn well cadw at y thema Digon o'r Sioe yn fy marn i gan i'r symud oddi wrth hynny amharu ar naws y cynhyrchiad fel cyfanwaith.

  Yn ôl i Gymru
  Ar ôl cael ein tywys i'r Eidal daethom yn ôl i dir Cymru gyda Nos Da Nawr o Dylsecsia a detholiad o ganeuon Ryan Davies.

  Yn dilyn hynny daeth amryw o ganeuon o'r jazz i'r cyfoes gyda chân o'r sioe Chwain, sef Dim Lle i Ferch, yn sôn am fyd y theatr ac nad oedd lle i ferched ar y llwyfan yn y gorffennol, a chân o'r sioe Rent a Swn y Jazz o Chicago.

  Daeth y noson i ben gyda pherfformiad arbennig o Rhythm y Ddawns, o Sweet Charity sy'n ddewis poblogaidd gan gorau ac a oedd yn ddiweddglo gwych i'r noson, a'r perfformwyr yn llawn "asbri yn y galon ac ynni yn y traed" yng ngeiriau'r gân.

  Digon o amrywiaeth
  Rhaid canmol yr holl berfformiadau, roedd y canu'n wych a'r symud yn ychwanegu at hynny a chafwyd sawl cân gofiadwy.

  Yn sicr roedd digon o amrywiaeth o'r llon i'r lleddf, o'r araf i'r hwyliog a'r gynulleidfa i'w gweld yn mwynhau'r arlwy.

  Hefyd, rhaid canmol perfformiadau'r unawdwyr oedd yn hynod o broffesiynol.

  Roedd safon y cyfeilio hefyd yn rhagorol ac yn sylfaen gadarn i'r cynhyrchiad.

  Dim rhaglen
  Yn anffodus doedd dim rhaglen ar werth er y byddai un wedi bod yn ddefnyddiol er mwyn inni wybod pa ganeuon a berfformiwyd ac o ba sioeau y daethant.

  Roedd rhai o aelodau'r ysgol yn enwi rhai ohonynt er mwyn pontio rhwng y golygfeydd a gwnaed hyn gyda llawer o'r caneuon Cymraeg, ond nid gyda phob cân o'r sioeau Saesneg.

  Yn yr ail ran daeth Cefin Roberts i'r llwyfan sawl tro i egluro cefndir rhai o'r caneuon ac ychwanegodd y manylion hynny at fy mwynhad. Trueni na chafwyd hynny gyda chaneuon y rhan gyntaf.

  Ond wedi dweud hynny dim ond diffyg bychan oedd hynny mewn cynhyrchiad gwefreiddiol a oedd yn deyrnged deilwng iawn i waith yr ysgol dros y degawd a mwy ers ei ffurfio.

  Edrychaf ymlaen at fwy o gynyrchiadau safonol yn y dyfodol.  cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy