BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Eilir Jones a catrin FychanFfernols Lwcus
Gobeithion loteri actorion
Mae cast a chriw drama ddiweddaraf Bara Caws - Ffernols Lwcus - yn dilyn yn ôl troed cymeriadau'r ddrama trwy brynu tocynnau loteri ar gyfer pob nos Sadwrn y byddant yn teithio Cymru.

"Yr ydym wedi ffurfio sindicet ond fyddwn ni ddim edrych ar y rhifau tan ar ôl y perfformiad olaf yn Theatr Felinfach ar Ebrill 30," meddai Tony Llewelyn y cyfarwyddwr.

Addasiad gan Bryn Fôn o ddrama John Godber, Lucky Sods ydi Ffernols Lwcus ac yn ymwneud â'r helyntion a ddaw i ran teulu sy'n ennill y loteri.

Ond meddai cyfarwyddwr y cynhyrchiad Cymraeg, Tony Llewelyn.
"Comedi ddu ydi Ffernols Lwcus ond er bod yna lawer o chwerthin ynddi hi dydi'r dagrau ddim ymhell i ffwrdd ychwaith wrth weld be sy'n digwydd i'r teulu."

Ychwanegodd i Lucky Sods gael ei haddasu'n bwrpasol ar gyfer Bara Caws.

"Mae wedi ei haddasu i barhau rhyw awr a hanner ac yn addas i'w llwyfannu mewn neuaddau pentref gyda set hynod o seml a didrafferth," meddai.

Ynglŷn ag ymgeision loteri'r Bra Caws ei hun dywedodd mai wedi'r daith y byddan nhw'n archwilio'r rhifau yn hytrach nag yn ystod y daith - rhag ofn y bydden nhw'n ei chael yn anodd parhau â'r daith pe bydden nhw'n filiwnyddion!

" Dwi'm yn meddwl y bydda' criw o filiwnyddion newydd yn debyg o fod isio dal i deithio Cymru mewn bws mini efo'r Bahamas yn galw," meddai.

Bydd cyfrinach y ffigurau yn cael ei datgelu gerbron cynulleidfa yn Theatr Felinfach nos Sadwrn, Ebrill 30 - a dim ond yr adeg honno y datgelir os mai actorion cyfoethocaf Cymru oedd ar y llwyfan y noson honno!Gwenno Elis Hodgkins a Wyn Bowen Harries Chwaraeir rhan y gŵr a'r wraig yn y cynhyrchiad gan Gwenno Elis Hodgkins a Wyn Bowen Harries sydd eisoes yn ŵr a gwraig yn y gyfres deledu, Dipyn o Stad.

Chwaraeir rhannau eraill gan Eilir Jones sy'n adnabyddus fel Ffarmwr Ffowc a Catrin Fychan, sydd i'w gweld ar Amdani ar S4C.

Dyma fanylion y daith:
Ebrill 5 NEUADD BUDDUG, Y BALA Siop Awen Meirion 01678 520658
Ebrill 6 NEUADD GOFFA, AMLWCH Ian Jones 07919205217 neu Haf Wyn 01407 832110
Ebrill 7 NEUADD Y PENTREF, CYNWYD Marian 01490 412268
Ebrill 8 - 9 THEATR GWYNEDD, BANGOR 01248 351708
Ebrill 12 - 13 CLWYD THEATR CYMRU, Yr Wyddgrug 01352 755114
Ebrill l4 - 15 NEUADD DWYFOR, Pwllheli 01758 704088
Ebrill 16 CANOLFAN PENNANT, Penybont Fawr Bethan 01691 860553
Ebrill 19 YSGOL UWCHRADD LLANGEFNI Gareth: 01248 421660 neu 07747 762395
Ebrill 20 YSGOL Y MOELWYN, BLAENAU FFESTINIOG Gwen Edwards: 01766 830435
Ebrill 21 THEATR TWM O'R NANT, DINBYCH Siop Clwyd (01745) 813431
Ebrill 22 CANOLFAN GYMUNED LLANRWST Menter Iaith Conwy: 01492 642357 neu Siop Bys a Bawd, Llanrwst
Ebrill 23 GALERI, CAERNARFON 01286 685222
Ebrill 26 CANOLFAN GELFYDDYDAU, ABERYSTWYTH 01970 623232
Ebrill 27 CANOLFAN Y CHAPTER, CAERDYDD 02920 304400
Ebrill 28 CANOLFAN Y CHAPTER, CAERDYDD 02920 304400
Ebrill 29 NEUADD BRONWYDD, BRONWYDD, CAERFYRDDIN Menter Iaith Taf Myrddin 01994 241222
Ebrill 30 THEATR FELINFACH, DYFFRYN AERON 01570 470697
(Dechrau am 7.30 (Canolfan y Chapter 8.00 a Theatr Clwyd 7.45)cyfannwch

Ashlee, caerdydd
roedd yn dda ac yn hwyl ac roeddwn wedi mwynhauYchwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy