BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Drws Arall i'r CoedDrws Arall i'r Coed
Dramâu mewn coedwigoedd gan Sgript Cymru
Adolygiad gan Gwyn Griffiths

Mae rhywbeth ynglŷn â choedwig - dirgelwch, perygl, rhamant.
Gall, hefyd, gynnig diogelwch a chynhesrwydd. Dysgais hynny pan euthum ar goll un tro tra'n cerdded ym mynyddoedd y Cévennes a hithau'n nosi a theimlo'r ryddhad a'r gollyngdd o gyrraedd coedwig.

Pum drama wedi'u gosod mewn lle coediog - neu o leiaf fan lle mae coed yn drwm o gwmpas y cymeriadau.

Pedair dramodig oddeutu deng munud o hyd i fyny i'r egwyl a drama hwy, hanner awr wedi'r toriad. Dyna gawson ni yn Drws Arall i'r Coed gychwynnodd ar daith o gwmpas Cymru yng Nghanolfan Chapter, Caerdydd, Chwefror 2.Dramâu ydyn nhw eginodd yn ystod cwrs i sgrifenwyr ifanc a drefnwyd gan sgript cymru yng Nghanolfan Sgrifennu Hurst, Cwm Clun, Sir Amwythig, Rhagfyr 2003, a'u datblygu wedi hynny.

Mae'n amlwg i'r lle, yn fwriadol neu fel arall, wneud argraff ar y pum dramodydd y llwyfennir eu gwaith yn Drws Arall i'r Coed.

Ond perthynas pobl, nid y safle, sy'n bwysig yn y dramâu hyn:
Pobl ifanc ansicr - a phobl ganol oed ansicr, hefyd - pobl eisiau caru, eisiau cael eu caru, yn ofni bod heb neb i'w caru yw'r thema ym mhob un.

Hen deimlad a theimlad sy'n newydd - thema oesol.

Picnic
Cafodd Clint gan Manon Wyn, drama gyntaf y noson, dipyn o effaith arnaf.

Dau gymeriad, dyn yn ei bedwar-degau a merch yn ei harddegau - y ddau'n cyfarfod o gwmpas bwrdd picnic yn y coed.

Cawn argraff bod y ddau'n disgwyl am rywun, ond o dipyn i beth fe gawn deimlad anghysurus mai yno i gwrdd â'i gilydd y maen nhw.

Mae'r tyndra sinistr yn tyfu wrth inni sylweddoli mai wedi cysylltu â'i gilydd drwy stafell sgwrsio ar y we maen nhw. Y ferch yw'r olaf i sylweddoli mai y dyn hwn fu'n sgwrsio â hi ar y we.

Carwriaeth
Mae Adduned Dyfrig Jones yn fwy uchelgeisiol.
Tri chymeriad, a'r stori'n sboncio rhywfaint 'nôl a blaen mewn amser.

Carwriaeth rhwng y sgrifennwr a'r ddarlithwraig gyda gŵr y ddarlithwraig - cyfrifydd - yn y cysgodion.

Gwneir tipyn o ddefnydd o gysgodion i newid golygfeydd.

Ond mae'r stori braidd yn denau ac heb ddatblygu llawer.

Stafell wely
Ffrae stafell wely yw Dail ar y Lawnt
gan Caryl Lewis.

Mae Karen yn pincio i fynd mâs gyda'r awgrym ei bod yn mynd i weld rhyw gariad.

Mae Gareth, ei gŵr, yn dod i mewn o'r ardd ac yn raddol mae'r edliw yn dechrau a'r storm yn crynhoi.

Dirdynnol
Mae Cadw Oed gan Eurgain Haf yn ddrama fach wir ddirdynnol.

Mae Ela, gyda phram, ar ei ffordd drwy'r goedwig i weld ei gŵr ond mae'r llwybr wedi ei gau am fod y comisiwn yn torri coed.

Mae tipyn o ffrae yn cychwyn rhyngddi hi â Meical, sy'n gorfod atal cerddwyr rhag cerdded hyd y llwybr.

Yn raddol datgelir trasiedi annisgwyl ym mywyd y ddau ac am bobl sy'n methu dygymod â sefyllfaoedd anghysurus.

Hanner awr
Priodas Alwminiwm Gwyneth Glyn yw'r ddrama hanner awr.

Mae Jean a Medwyn yn dathlu deng mlynedd o fywyd priodasol digon anhapus drwy fynd i fwrw'r Sul mewn pabell, fel gwnaethon nhw ar eu mis mêl.

Mae'r ddeialog ar ffurf llawer o edliw gan Medwyn ac ymddiheuro ar ran Jean.

Mae ei hymddygiad hi ar ôl taro rhywun wrth ddychwelyd yn y car o'r siop tships yn gwbl anhygoel.

Mae rhyw awgrym y bydd popeth yn well yn y dyfodol. Anodd credu.

Rhaid canmol yr actorion bob un - Huw Davies, Arwel Gruffydd, Mali Tudno Jones a Nia Magdalen - am gyfrannu'n fawr iawn i'n mwynhad o'r noson.

Gweddill y daith
Neuadd Dwyfor, Pwllheli, Chwefror 8 a 9

Y Stiwt, Rhosllannerchrugog, Chwefror 11 a 12

Theatr Gwynedd, Bangor, Chwefror 15 ac 16

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, Chwefror 17 ac 18

Theatr Dylan Thomas, Abertawe, Chwefror 22 a 23

Chapter, Caerdydd, Chwefror 25 a 26

Cysylltiadau Perthnasol
Mwy am y dramâu


cyfannwch


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy