BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dominos
Cydweithio - er mwyn yr ifanc
Rhybuddiwyd na fydd cynhyrchiad diweddaraf Theatr Genedlaethol Cymru - Dominos - yn addas ar gyfer rhai dan 16 oed ac y bydd yna olygfa rywiol a llawer o regi.

Mae'r cynhyrchiad wedi ei anelu yn benodol at bobl ifainc a chyda hynny mewn golwg daethpwyd a phedair awdures newydd cymharol ddibrofiad at ei gilydd i sgrifennu.

Bydd cyfle cyntaf i weld sut y daetho nhw drwyddi yn Clwyd Theatr Cymru Yr Wyddgrug nos Iau, Ionawr 26, 2006.

"Daeth pedair dramodwraig ifanc at ei gilydd i ysgrifennu drama o'i chwr gan dorri tir newydd fydd yn apelio'n bennaf ar gyfer pobl ifanc," meddai llefarydd ar ran y cwmni am Dominos.

Ond ychwanegwyd: "Mae 'Dominos' yn anaddas i rai dan 16 oed. Defnyddir iaith gref a golygfeydd o natur rhywiol," meddir.

Hwrli bwrli
"Roedd y broses fel hwrli bwrli o'r dechrau i'r diwedd," meddai Mared Swain, 24 oed o Lantrisant ger Caerdydd a chydysgrifennydd Dominos gyda Manon Wyn o Landwrog ger Caernarfon, Branwen Davies o Landegfan, Ynys Môn, ac Angharad Llwyd o Brion ger Dinbych.

Mared Swain, Branwen Davies, Angharad Llwyd a Manon Wyn.
"Fy ngobaith yw y bydd y ddrama'n denu cynulleidfaoedd o bob oed ond os gallwn ddenu cenhedlaeth newydd i'r theatr byddaf wrth fy modd," ychwanegodd.

Cymerwyd bron i flwyddyn i gwblhau'r gwaith gyda phob un yn cyfrannu tuag at y cyfanwaith ac yn cydweithio wedyn gydag actorion a roddodd gig a gwaed i'r cymeriadau a ddarparwyd ar eu cyfer.

Bydd Dominos yn mynd ar daith chwe wythnos wedyn.

Mewn dinas
"Gyda'n gilydd datblygwyd drama, sydd wedi'i lleoli mewn dinas, gyda saith cymeriad o gefndiroedd a natur wahanol i'w gilydd," meddi Manon Wyn a fydd yn 24 oed ddiwrnod perfformiad cyntaf Dominos.

"Mae'r adegau clasurol ddramatig ynghyd â chyfnodau o gomedi du'n cyfuno i greu profiad theatrig sy'n hwyl yn ogystal â bod yn ysgogiad," meddai.

Dilyn y ddrama ddiwrnod ym mywyd y saith cymeriad - bywydau sy'n cyd-daro yn dilyn un digwyddiad ar hap.

Fel rhes o ddominos
"Mae'r cwbl yn digwydd megis cwymp rhes o ddominos a dyna sy'n rhoi'r teitl i'r ddrama," meddai Branwen Davies, 25 oed.

"A dweud y gwir dyna fu hanes y broses ysgrifennu hefyd wrth i syniadau ddeilio ar syniadau eraill," ychwanegodd.

Cyfansoddwyd cerddoriaeth
ar gyfer Dominos gan Osian Gwynedd gynt o Big Leaves ond yn awr gyda Sibrydion.

"Mae'r cynhyrchiad terfynol yn gyfuniad o dalent a ddeilliodd o broses gynhyrchu gynhyrfus, buddiol ac arbrofol," ychwanegodd Angharad Llwyd, 26 oed.

"Mwynheais y profiad yn fawr ac rwy'n siŵr y bydd cynulleidfaoedd ar hyd a lled Cymru'n rhannu'r boddhad hwnnw," meddai.

"Mae Dominos yn torri'r mowld artistig yn ogystal ag o ran y mannau y bydd y ddrama'n ymweld â hwy," meddai Rheolwr Marchnata Theatr Genedlaethol Cymru, Elwyn Williams.

"Bydd y cynhyrchiad hwn, heb os, yn cynnig cyfleon newydd i Theatr Genedlaethol Cymru fydd yn sail i drafodaeth ac yn ysbrydoliaeth i'r gynulleidfa."

Yr actorion fydd: Cast - Melisa Annis, Owen Arwyn, Rhian Blythe, Carys Eleri, Angharad Lee, Dave Taylor a Trystan Wyn.

Gweithdai
 • Bydd sesiwn cyn un perfformiad ym mhob theatr ar gyfer dysgwyr y Gymraeg.

  "Y tro yma rydan ni'n anelu'n arbennig ar gyfer y rhai sydd newydd ddechrau dysgu," ychwanegodd Elwyn Williams.

  "Rydan ni hefyd yn cynnig gweithdai ysgrifennu ar gyfer myfyrwyr drama lefel "A" neu mewn coleg o dan arweiniad profiadol ein Cyfarwyddwr Artistig Cynorthwyol, Judith Roberts," meddai.

  Dylai'r rhai sydd â diddordeb yn y gweithgareddau ychwanegol hyn gysylltu â'u theatr leol neu ffonio Judith Roberts ar 01554 780650 (e-bost: judith@theatr.com) neu drwy ymweld â gwefan Dominos

  Y daith
 • Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug ar nos Iau a nos Wener, Ionawr 26-27, 2006.
 • Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth. Nos Fawrth a nos Fercher, Ionawr 31 a Chwefror 1.
 • Galeri Caernarfon. Nosweithiau Mawrth, Mercher ac Iau, Chwefror 7-9.
 • Theatr Sherman Caerdydd. Nosweithiau Mawrth, Mercher, Iau a Gwener, Chwefror 14-17.
 • Theatr Brycheiniog, Aberhonddu. Nos Lun a nos Fawrth, Chwefror 20 - 21.
 • Theatr y Grand, Abertawe. Nos Iau a nos Wener, Chwefror 23 - 24.
 • Theatr y Gromlech, Crymych. Nos Lun a nos Fawrth, Chwefror 27-28.
  Pob perfformiad yn dechrau am 7.30pm.

  Cysylltiadau Perthnasol
  Gwefan Dominos
  Theatr Genedlaethol Cymru


  cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

 • Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy