BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Un o ddramâu enwocaf un o gewri'r theatr yw cynhyrchiad nesaf Theatr Genedlaethol Cymru.

Bydd Diweddgan gan y Gwyddel, Samuel Beckett yn cychwyn ar daith oamgylch Cymru Hydref 5, 2006.

Yn ddrama un act a lwyfannwyd gyntaf yn 1956 mae Diweddgan yn cael ei hystyried yn garreg filltir o bwys yn nhraddodiad y theatr absẃrd.

Dioddefaint ac ystyr bywyd
Yn y Ffrangeg, dan y teitl, Fin de Partie, y'i hysgrifennwyd gan Beckett ac mae'n ymwneud â dioddefaint ac ystyr bywyd dyn.

Pedwar cymeriad sydd ynddi ac wedi eu lleoli mewn ystafell foel mae'r pedwar gydol yr amser mewn ofn a phryder bod rhyw newid ar ddod i'w bywyd di-werth.

Drwy gyfrwng iaith a dychymyg maent yn ceisio'n ofer am atebion.

Er mai'r diarhebol Waiting For Godot yw drama enwocaf Beckett y mae Diweddgan hefyd gyda'r pwysicaf o ddramâu y dramodydd unigryw hwn.

Tro cyntaf
"Yng ngwaith Samuel Beckett ar gyfer y llwyfan ceir dylanwad y bwrlésg, y fodfil, y theatr gerdd, y theatr gomedi Ffrengig, a steil ffilmiau mud cymeriadau fel Buster Keaton a Charlie Chaplin," meddai Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru, Cefin Roberts.

"Dyma'r tro cyntaf i Theatr Genedlaethol Cymru lwyfannu drama sy'n glasur Ewropeaidd a lle sy'n fwy teilwng i ddechrau nag wrth ddathlu genedigaeth Samuel Barclay Beckett union gan mlynedd yn ôl," ychwanegodd.

Gwyn Thomas, Bardd Cenedlaethol newydd Cymru gyfieithodd Diweddgan i'r Gymraeg.

Isdeitlau
"Ac am y tro cyntaf defnyddir isdeitlau Saesneg ar sgrîn wrth ochr y llwyfan mewn rhai perfformiadau yn ystod y daith bedair wythnos," meddai Rheolwr Marchnata Theatr Genedlaethol Cymru, Elwyn Williams.

Lisabeth Miles ac Owen Arwyn "Mae hyn yn estyniad arbrofol i'r sesiynau arferol a gynhaliwyd cyn berfformiadau ar gyfer dysgwyr y Gymraeg ac fe fydd datblygu'r dechneg yma'n ddibynnol ar ymateb y dysgwyr i'r ddarpariaeth newydd," ychwanegodd.

Aelodau'r cast yw Arwel Gruffydd, Owen Arwyn, Lisabeth Miles a Trefor Selway.

Cyfarwyddwr Diweddgan yw Dirprwy Gyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru, Judith Roberts, a fu'n gyfrifol am ddau o gynyrchiadau eraill y cwmni.

Y daith
Bydd y perfformiad cyntaf yn Theatr Gwynedd, Bangor, Hydref 5.
Dyma fanylion y daith gyda phob perfformiad yn dechrau am 7.30:
* - isdeitlo.
 • Theatr Gwynedd, Bangor. Hydref 5-7*.
 • Theatr Sherman, Caerdydd. Hydref 11-12*.
 • Theatr Hafren, Y Drenewydd. Hydref 19*.
 • Canolfan Gelfyddydau, Aberystwyth. Hydref 24.
 • Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug. Hydref 27-28*.
 • Theatr Lyric, Caerfyrddin. Hydref 31.
 • Theatr Mwldan, Aberteifi. Tachwedd 3 Tachwedd.

  Bydd y daith yn cynnwys gweithdai arbennig ar gyfer myfyrwyr drama a dysgwyr y Gymraeg, yn ogystal â'r is-deitlo yn Theatr Gwynedd, Bangor; Theatr Sherman, Caerdydd; Theatr Hafren, Y Drenewydd a Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug.

  Samuel Beckett
  Er mai yn Nulyn y ganwyd Samuel Beckett yn ym Mharis y treuliodd lawer o'i fywyd gyda gyrfa hir, anniddig a ffrwythlon a arweiniodd at Wobr Llenyddiaeth Nobel ym 1969.

  Bu farw ym Mharis ym 1989.

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Beckett yn Eisteddfod Abertawe 2006


 • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy