BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Cynnig mwy na siwgr a thriog!
Yr oedd hi'n gwbl gymwys i Theatr Genedlaethol Cymru ddewis Diweddgan gan Samuel Beckett fel ei gynhyrchiad diweddaraf - er mor ddyrys ac astrus yw y ddrama honno.

Dyna farn y bardd a'r dramodydd Aled Jones Williams wrth ymateb i sylwadau beirniadol a wnaed gan Iwan Edgar ar BBC Cymru'r Byd.

Trymder mawr
Mewn adolygiad ar y wefan hon bu Iwan Edgar yn ddigyfaddawd ei feirniadaeth o'r dewis ac ar y rhaglen radio, Wythnos Gwilym Owen, ddydd Llun, Hydref 16, 2006, dywedodd ei fod yn dal at hynny.

"Mae hon yn ddrama a thrymder mawr iddi, mae'n ddrama sydd ddim yn ddifyr yn yr ystyr arferol. Fe allech chi dderbyn fod mynd at y deintydd yn rhywbeth sydd ddim yn ddifyr ond ei fod yn gwneud lles. Rhyw deip fel'na o ymagweddu fyddai rhai ohonom yn ei gael am hon," meddai.

"Mi roedd hi'n llethol a dyna oedd hi fod. Yr oedd y ddrama yn llwyddo yn yr ystyr ei bod yn creu diflastod. Dyna oedd bwriad yr awdur ac mae'n llwyddo." ychwanegodd.

Dywedodd ei bod y dewis anghywir argyfer cwmni sy'n ceisio ennill cynulleidfa.

Mwy na Chymru
Ond anghytunai Aled Jones Williams gan ddweud ei bod yn bwysig i'r Theatr Genedlaethol roi llwyfan i ddramodydd cyn bwysiced:
"Mae'n iawn ei bod wedi gwneud hon oherwydd mae hi yn ganmlwyddiant geni Beckett ac felly, os ydi hi'n theatr genedlaethol mae'n rhaid iddi hi fynd i ystod mwy na Chymru ac felly roi dramâu Ewropeaidd, Ac felly, roedd hi'n iawn yn y dewis," meddai.

Ond cytunai fod yna wahaniaeth barn ynglŷn â Beckett: "Beckett ydi Beckett a naill yr yda chi'n lecio Beckett neu dyda chi ddim.

Aled Jones Williams "Mae o'n ddramodydd mawr ond dydi o ddim yn ddramodydd poblogaidd ac mae yna garfan sy'n ffoli ar y dyn, fel fi, ac mae yna eraill sy'n dweud. 'W! Beckett di hwnna, Wwww. Mae'n drwm, mae'n nos arna ni," meddai.

Hiwmor hefyd
"Y peth ydi, efo Beckett, yw fod yna'r trymder yma, wrth gwrs, ond hefyd mae'r hiwmor. Mae o'n hiwmor tywyll ofnadwy. Ddaeth yr hiwmor yna drosodd yn y cynhyrchiad? Wel do - ond do i raddau? Dyma'r trydydd tro i mi weld cynhyrchiad o Diweddgan - dau yn Saesneg a hon - ac mae o yn mynd o'r angst yma, y tywyllwch yma, ac yn sydyn yn eich taflu chi i le digon digri mewn gwirionedd.

Defnydd o iaith
"A'i ddefnydd o iaith - am y pethau yna ryda chi'n mynd a beth mae o'n wneud efo theatr wrth gwrs ac fel rydw i'n dweud, yr ydych chi'n casáu neu rydych chi'n lecio Beckett," meddai.

Ychwanegodd ei bod hi hefyd y math o ddrama sy'n rhaid ei darllen cyn ei gweld ar lwyfan.
"Ac hwyrach weld mwy nag un cynhyrchiad," meddai.

O weld y cynhyrchiad presennol awgrymodd y gallai fod ar ei ennill o fod wedi "ystwytho" rhywfaint ar gyfieithiad Gwyn Thomas ar gyfer y llwyfan.

Yr oedd ei ganmoliaeth yn fawr i'r actio ac yn arbennig Arwel Griffiths fel Hamm .

"Ond yr oedd yna rywbeth [yn ddiffygiol] am y set; fe dylai fod y set yn fwy anferth achos tu mewn i benglog ydi hon ac yr ydych eisiau ei gwneud yn llawer mwy," meddai.

Gwneud y ddeubeth
Tra'n cydnabod fod angen i'r Theatr Genedlaethol lwyfannu cynyrchiadau poblogaidd dywedodd:
"Mae hi'n ddyletswydd arnyn nhw wneud rhywbeth efo Beckett ac maen nhw wedi gwneud hynny. Wedyn eu cynhyrchiad nesaf ond un ydi Cysgod y Cryman ac mi fydd hwnnw yn beth mwy poblogaidd wrth gwrs ac mae'n iawn iddyn nhw wneud y ddeubeth - fedrwch chi ddim mynd ar ôl rhywbeth poblogaidd o hyd. Rhan o beth theatr ydi gwneud i bobl feddwl ac felly dyda chi ddim eisiau eu bwydo nhw efo siwgr a thriog bob munud," meddai.

Cysylltiadau Perthnasol
Adolygiad Iwan Edgar


cyfannwch


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy