BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MERCHER
24ain Medi 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dawns y Cynhaeaf
Addasiad o ddrama Brian Friel
 • Adolygiad Gwyn Griffiths o Dawns y Cynhaeaf gan John Roberts. Coleg Cerdd a Drama Caerdydd. Mawrth 2007.

  Gosodir Dawns y Cynhaeaf, y ddrama a ystyrir y fwyaf hunangofiannol o weithiau'r Gwyddel, Brian Friel, yn 1936, cyfnod o groesffordd yn hanes Iwerddon.

  Mae'r chwiorydd Mundy - pump ohonyn nhw - yn ddibriod ac yn crafu byw ar dyddyn ar gyrion Ballybeg yn Donegal.

  Tyndra a thraddodiadau
  Daw tyndra'r gwahanol gyfnodau a thraddodiadau ynghyd ar drothwy gŵyl baganaidd i nodi dechrau'r cynhaeaf.

  Digwyddiad sy'n ennyn cynnwrf, cariad a chynhesrwydd teuluol ochr yn ochr â gwrthdaro'r grefydd Babyddol a'r hen draddodiadau paganaidd.

  Yr un pryd daw dyfodiad y radio a'i cherddoriaeth ddawns newydd i herio'r hen ddawns draddodiadol.

  Daw'r stori o enau a thrwy lygaid y plentyn Michael (Dyfan Dwyfor), sy'n stelcian, ran fynychaf, ar gyrion y llwyfan a'r digwyddiadau.

  Ef yw mab anghyfreithlon Chrissie (Danielle Branch), y ferch ramantus a ddaeth a gwarth ar enw'r teulu.

  Amlygrwydd i ferched
  Mae'r ddrama'n arbennig am y lle o gydraddoldeb a phwysigrwydd a roddir i ferched.
 • Dyna'r athrawes Kate (Morfudd Hughes), teyrn y teulu, ond gyda'i chydymdeimlad â theuluoedd y bryniau sy'n cadw'r hen arferion, paganaidd neu beidio.

 • Maggie (Erin Richards) sy'n cynnal yr aelwyd, yn paratoi'r bwyd;
 • Agnes (Marion Wilkison) yn dawel a siriol gadw'r ddysgl yn wastad;
 • a Rose liwgar (Laura Carli Hughes), yn llawn asbri os nad yn llawn llathen.

  Pobl ymylol yw dynion y ddrama.
  Daw'r brawd hŷn, y Tad Jack (Russell Clough), adref wedi chwarter canrif o genhadu ymysg cleifion Affrica ond heb fod wrth fodd yr Eglwys Gatholig.

  Fel ei chwaer Kate, yr oedd ganddo ormod o gydymdeimlad â'r hen arferion brodorol a bydd hyn yn achosi problemau'n y dyfodol pan fo'r offeiriad lleol yn deddfu bod Kate yn colli ei swydd athrawes.

  Ac y mae Jack yn ymhyfrydu mai plentyn anghyfreithlon yw Michael gan ddweud bod merched Affrica yn ymfalchïo mewn plant siawns - mwya'i gyd, gorau'i gyd.

  Cyflawni breuddwydion
  Y cymeriad arall ymylol yw Gerry Evans (Aneurin Barnard), tad Michael, breuddwydiwr gyda syniadau am wneud ei ffortiwn a mynd i ymladd yn Rhyfel Sbaen.
  Ond nid breuddwydiwr llwyr mohono gan ei fod yn cadw rhai o'i addewidion .

  Duw'r goleuni
  Yn gysgod dros ac yn gefndir i'r digwyddiadau mae dawns y Lughnasa, dawns cychwyn y cynhaeaf.

  Lugh yw duw'r goleuni sy'n rhaid iddo farw er mwyn atgyfodi'r bywyd newydd.

  Cynrychiolir yr hen draddodiadau a chrefyddau gan ddawnsio'r merched o gwmpas y gegin - dawnsio cyhyrog, gwyllt.
  Hynny a'r amheuaeth ynglŷn â'r priodoldeb o ferched yn eu hoed a'u hamser nhw i fynd i ddawns y Lughnasa.

  Myfyrwyr coleg
  Ac eithrio Morfudd Hughes, cast o fyfyrwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd oedd y rhain i gyd gydag Elen Bowman yn Cyfarwyddo ac mae'r cynhyrchiad yn ei gyfanrwydd, a'r perfformio, o safon broffesiynol ardderchog.

  Rhaid cymeradwyo cyfieithad John Roberts (Y Groeslon, a chyn drefnydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn y gogledd) o Dancing at Lughnasa.

  Nid yn unig mae'n argyhoeddi ond y mae'n rhoi haen gadarn o Gymreictod i'r gwaith hefyd.

 • Llwyfennir y ddrama yn Stiwdio Caird y coleg, Mawrth 28-31, 2007 am 7.45 ac am 2.30 brynhawn Sadwrn.

  Cysylltiadau Perthnasol
 • Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

 • Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy