BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Cipio'r wobrCanwr y Byd Caerdydd
Dilyn yr ornest
gan Gwyn Griffiths
Nid wyf na cherddor na mab i gerddor, ond ar brynhawn Sul cyntaf cystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd, a ninnau heb fod hanner ffordd drwy'r ail ddatganiad yng nghystadleuaeth Gwobr y Gân Rosenblatt, penderfynais mai yr enillydd fyddai Nicole Cabell, soprano 27 oed o Chicago.

Doedd y brif gystadleuaeth operatig ddim wedi cychwyn ond am wythnos gyfan bum yn canu clodydd yr Americanes hardd wrth unrhyw un - yn gerddorion proffesiynol a lleyg - oedd ddigon gwirion, neu foneddigaidd, i aros i wrando arna i.

Ac yr oeddwn i'n iawn, er na wnaeth hi ddim ennill Gwobr y Gân - yn lle y clywais hi'n canu gyntaf.

Yr oedd presenoldeb y ferch hardd hon â'i llais gyda'i amrywiaeth a'i ystod syfrdanol yn cyhoeddi bod yma gantores fydd yn swyno ac addurno llwyfannau opera'r byd cyn pen fawr o dro.

Mae ysbryd eisteddfodol feirniadol y Cymry yn amlwg yn yr ŵyl hon, oherwydd y mae'n gymaint o ŵyl ag o gystadleuaeth. Ac y mae gennym gymaint o hawl bod yn feirniaid a neb.

Neu o leiaf dyna ddywedais wrthyf fy hun o glywed y beirniad answyddogol, doeth, Humphrey Burton ar Radio 3, yn darogan mai y baswr o Georgia, Mikhail Kolelishvili, fyddai enillydd Gwobr y Gân.

Tipyn o ganwr, ond nid yn y gystadleuaeth arbennig honno.

Llais llesmeiriol
Enillydd haeddiannol iawn y wobr, fel y gwyddom erbyn hyn, oedd y tenor swynol o Sais, Andrew Kennedy o Northumberland.

Cerddor hyd flaenau ei fysedd a chanddo lais llesmeiriol, yn arbennig ei nodau isaf. Bydd hwn yn sicr o ennill bri mewn neuaddau cyngerdd, a gyda'i bersonoliaeth annwyl a diymhongar mae'n sicr o yrfa lwyddiannus ym myd y opera hefyd.

A sôn am Mr Burton, ymffrostiai fod tri o'r pump yn y rownd derfynol am Wobr y Gân yn y traddodiad Eingl-Sacsonaidd ond fuaswn i ddim yn dweud bod y baritôn Quinn Kelsey o Hawaii na Nicole Cabell Sbaenaidd yr olwg er hwyrach o dras Affricanaidd a gynrychioliai'r Unol Daleithau, yn Eingl-Sacsonaidd iawn.

Nac ychwaith ei ffefryn am y wobr, Kolelishvili o Georgia.

Er bod yr enillydd, mae'n siŵr, yn Eingl-Sacsonaidd - oni bai ei fod yn ddisgynnydd o Frythoniaid yr Hen Ogledd.

A'r un modd y fezzo fendigedig o Seland Newydd, Wendy Dawn Thompson, a ddaeth, fel Nicole Cabell ac Andrew Kennedy, i rownd derfynol y ddwy gystadleuaeth. Roedd hi'n anffodus i fynd adref yn waglaw.

Pleidlais y bobl
Tra 'mod i'n sôn am feirniaid answyddogol, y mae gwobr arall yn Canwr y Byd Caerdydd, Gwobr y Gynulleidfa a noddir gan y Bwrdd Croeso.

 Ha-Young Lee Wedi'r rownd ragarweiniol olaf gwahoddwyd y gynulleidfa yn Neuadd Dewi Sant, a'r gynulleidfa radio a theledu, i fwrw pleidlais o blaid y sawl a roddodd y pleser mwyaf iddyn nhw.

Rhyw wobr od, yn fy meddwl i; ond yr enillydd oedd Ha-Young Lee, y soprano o Corea.

Yn anarferol, ac am y tro cyntaf yn hanes y gystadleuaeth os yw fy nghof yn gywir, y pump aeth i rownd derfynol y brif gystadleuaeth oedd enillwyr y rowndiau rhagarweiniol.

Yr oedd llawer o'r farn fod y soprano o Corea, a roddodd berfformiad ardderchog yn yr olaf o'r rowndiau rhagarweiniol, yn anffodus na ddaeth i'r rownd derfynol.

Yr enillydd yn ei rownd hi ar y nos Iau oedd y tenor gyda'r llais rhamantus o Chile, Luis Olivares Sandoval.

Wel, fe gafodd Hayoung Lee wobr y gynulleidfa a bu'n ddigon grasol i roi cusan i bob un o'r beirniaid. Fe gawson nhw fwy na'u haeddiant!

Y noson olaf
Roedd y noson olaf yn anfarwol.

Fe glywn lawer am Luis Olivares Sandoval, tenor arall yn nhraddodiad rhamantus De America, a Wendy Dawn Thompson o Seland Newydd.

 Camilla Roberts Roedd y soprano o'r Eidal, Daria Masiero, hytrach yn ffodus i fod yno, ond fe gawsom ddigon o brawf i ni weld amryw fydd yn y to nesaf o sêr y neuadd gyngerdd a'r tai opera.

O Gymru, cafwyd perfformiadau da iawn gan Camilla Roberts er na chyrhaeddodd lwyfan terfynol yr un o'r ddwy gystadleuaeth. Ond wnaeth hi ddim drwg o gwbl i'w henw da.

Cysylltiadau Perthnasol
Gwefan y gystadleuaeth (Saesneg)

Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy