BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Gwenno Elis Hodgkins a Maldwyn John. (Lluniau: Gerallt Llewelyn)Camp a Rhemp -
Chwerthin o'r cychwyn
 • Adolygiad Rhodri Ll. Evans o Camp a Rhemp gan Tony Llewelyn. Bara Caws. Llangefni. Nos Iau, Ebrill 6, 2006.


 • Dwi'n eistedd yn rhes gefn neuadd Ysgol Gyfun Llangefni ac yn difaru gwneud hynny, gan fy mod i'n gorfod codi fy mhen dros y môr o bennau er mwyn gweld y llwyfan.
  Mae'r lle'n llawn dop - o bobl ifanc a hŷn.

  Mae 'na bum stôl wag ar y llwyfan ac am eiliad, dwi'n gorfod atgoffa fy hun nad mewn consart An Evening with The Osmonds ydw i, ond yn disgwyl yn eiddgar i weld perfformiad diweddara Theatr Bara Caws - comedi Tony Llewelyn, Camp a Rhemp.

  Chwerthin o'r cychwyn
  Mae'r golau'n cilio ac rydym yn cael ein plymio i dywyllwch dudew ond wedi ychydig eiliadau o ansicrwydd, mae'r llwyfan yn goleuo i ddangos pum cymeriad yn eistedd ar y stoliau - a naci, nid yr Osmonds sydd yno. A dyma ddechrau ar y perfformiad.
  Ac ar y chwerthin.

  Mae Liz (Nia Williams) yn gweithio yn lanhawraig yn nhŷ Carol (Gwenno Elis Hodgkins) a Gwyn (Maldwyn John) ac mae Hiwi (Eilir Jones), ei gŵr, yn llnau ffenestri.
  Er yn amlwg dlotach na'u cyflogwyr, mae Lis a Hiwi'n ddedwydd eu byd ac mae pob eiliad yng nghwmni ei gilydd yn gyfoeth o fwrlwm llon.

  Nid felly gyda Carol a Gwyn. Mae oerfel llethol yn cydfyw â hwy a bellach, trip campio yn Ffrainc yn 1979 yw eu hatgof olaf o hapusrwydd.

  Mae eu mab yn caru gyda'i gariad (yn Ffrainc) tra bo Carol yn eistedd yn ei gwely'n disgwyl galwad ffôn ganddo. Mae Gwyn yn cysgu yn stafell y mab - stafell efo 'singyl bed 'di gyfro fo sdicyrs Man U, yn sbïo ar bapur wal Action Man...'. A hynny ar noson eu pen-blwydd priodas.

  Yng ngeiriau Gwyn, mae 'na 'rwbath yn blydi rong!'.

  Trefnu gwyliau
  Yn y cyfamser, mae Hiwi wedi trefnu gwyliau campio i Liz a fynta' ac mae gweld y ddau'n mwynhau eu hunain ac yn byw bywyd i'r eithaf yn peri i Carol ddyheu am rywbeth tebyg.

  Trannoeth, mae hi'n cyrraedd gwersyll campio. Mae Gwyn wedi trefnu'r cyfan ac mae'n benderfynol fod Carol am fwynhau'r 'gwyliau'.

  Wyn Bowen Harries a Nia WilliamsI'r perwyl hwn, mae'n gofyn am help Keith (Wyn Bowen Harries), gofalwr y safle, ac o'r eiliad gyntaf honno, mae'r cynllun perffaith, neu'r 'plan' chwedl Gwyn, yn dechrau dadfeilio'n racs a'r 'camddeall' yn dechrau...

  O ia, does dim eisiau dyfalu'n ddwys pwy sydd yn y babell nesa ...

  O'r cychwyn cyntaf, mae'r gynulleidfa'n glanha chwerthin ac mae'r ffaith fod y cymeriadau'n ymwybodol o'r gynulleidfa yn ychwanegu at y doniolwch.

  Mae'r sgript lafar yn gwneud defnydd helaeth o chwarae ar eiriau ac yr ensyniadau (innuendos) a'r 'camddeall' yw cryfderau mwyaf y ddrama - maent yn hollbresennol heb fod yn fwrn nac yn ormod ond yn gweddu'n naturiol i sefyllfaoedd y cymeriadau.

  Ac maent yn atgoffa rhywun o'r ffilmiau Carry On... heb y noethni (sori, gyfeillion).

  Hoffais yn fawr y gerddoriaeth ar ddiwedd y golygfeydd - techneg seml ond effeithiol i osod y sylfaen ar gyfer yr olygfa nesaf.

  Peidio â chwerthin
  Er mai comedi ydi hon, mae rhai darnau ohoni'n sy'n peri i'r gynulleidfa beidio â'u chwerthin...a gwrando.

  Wedi'r cyfan, mae'n anodd peidio a sôn am ddadfeiliad priodas heb fod yn ddifrifol a dwys, dydi? Mae'r 'sobri' hwn yn fodd effeithiol o dorri ar y doniolwch - dim ond am ennyd - cyn dychwelyd yn ôl i'r sgript ffraeth.

  Dwi'n edrych yn fy llyfr nodiadau a gweld graff (ia, graff) blêr ar y dudalen o'm blaen.
  Ar echelin x, mae 'Jôcs budr' ac ar echelin y, mae 'Amser'.
  Mae llinell y graff yn gyson. Hynny yw, cyn i chi orfod tyrchu'n yr atig am eich llyfrau Lefel O Gwyddoniaeth, yr hyn dwi'n ei olygu ydi bod y jôcs yn mynd yn futrach fel yr â'r sioe yn ei blaen.

  Ond hoffwn danlinellu hyn - nid sioe 'fudur' yn steil y sioe glybiau ydi'r ddrama yma. Helynt yn y campMae yma stori ddoniol a rhan annatod o'r stori yw'r innuendo. Mae'n rhaid i mi gyfadda' ei bod yn braf gweld PAWB yn chwerthin - o'r bobl ifanc yn y gynulleidfa, i'r rhai hŷn - a hynny ar jôcs 'modern' hefyd.
  Yn wir, sut allent beidio?

  Drama wirioneddol ddoniol, hollol haeddiannol o neuadd lawn gyda'r actio'n wych a'r sgript yn dwyllodrus o grefftus.

  Os am noson o hwyl a chwerthin, yna cerwch i weld Camp a Rhemp. Chewch chi ddim eich siomi.

  A dyma fi - yn eistedd yn y rhes gefn ac yn ceisio'r crynhoi'r ddrama mewn un gair...yn meddwl a chraffu...ac yna...eureka!...Campus!

  Y daith
  Dyma fanylion y daith gyda phob perfformiad yn cychwyn am 7.30 ar wahân i berfformiad wyth o'r gloch yn Neuadd Llanofer, Caerdydd.
 • Nos Fawrth 4 Ebrill, Neuadd Dwyfor, Pwllheli Swyddfa Doc.: 01758 704088
 • Nos Ferch. 5 Ebrill, Neuadd Dwyfor
 • Nos Iau 6 Ebrill, Ysgol Gyfun Llangefni, Llangefni Gareth: 01248 421660 neu 07766241786
 • Nos Wener 7 Ebrill, Neuadd Goffa Amlwch Ian 07919205217 neu Corwas 01407 830277
 • Nos Sad. 8 Ebrill Theatr Twm o'r Nant, Dinbych Siop Clwyd (01745) 813431 neu 01745 812349
 • Nos Fawrth 11 Ebrill, Canolfan Bro Aled, Llansannan Rhiannon: 01745 870244
 • Nos Ferch. 12 Ebrill, Theatr Gwynedd, Bangor Swyddfa Doc: 01248 351708
 • Nos Iau 13 Ebrill, Theatr Gwynedd, Bangor Swyddfa Doc: 01248 351708
 • Nos Fawrth l8 Ebrill, Neuadd Buddug, Y Bala Siop Awen Meirion (01678) 520658
 • Nos Ferch. 19 Ebrill, Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes Owain: 01286 880518 neu 07768668016
 • Nos Iau 20 Ebrill, Theatr John Ambrose, Rhuthun Ffion Clwyd: 07702048184
 • Nos Wener 21 Ebrill, Canolfan Gymuned Llanrwst Menter Iaith Conwy (01492) 642357 neu siop Bys a Bawd, Llanrwst
 • Nos Sad. 22 Ebrill, Neuadd y Banw, Llangadfan Carol Morgan 01938 820212
 • Nos Fawrth 25 Ebrill, Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda Linda Brown: 01286 676335
 • Nos Ferch. 26 Ebrill, Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog Gwen Edwards: 01766 830435
 • Nos Iau 27 Ebrill, Theatr Felinfach, Dyffryn Aeron Swyddfa Doc: 01570 470697
 • Nos Wener 28 Ebrill, Neuadd Llanofer, Caerdydd Swyddfa Doc: 02920 304400
 • Nos Sad. 29 Ebrill, Neuadd Llanofer, Caerdydd Swyddfa Doc: 02920 304400

 • Cysylltiadau Perthnasol
  Theatr Bara Caws
  Adolygiad o Ffernols Lwcus


  cyfannwch

  Gwen ac Angharad
  Drama a pherfformiad grêt! Pawb yn mwynhau, ac yn cael ei diddanu yn ddi-baid, gyda sgript ddoniol ac actorion ddoniolach fyth!!!! Noson o hwyl ynddi hun, gwerth mynd i weld 'CAMPWAITH' ar lwyfan byw, edrych ymlaen i weld y sioe nesaf!  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy