BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Cafe CariadCafé Cariad
Gwledd gyda diwedd siomedig

 • Adolygiad Glyn Jones o ddrama gerdd newydd Tim Price, Greg Cullen a Jak Poore - Café Cariad.
 • "Epig o ddrama gerdd," oedd disgrifiad llyfryn Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug o Café Cariad.

  Roedd y llun bach del o hufen iâ ac awyrennau a'r sgwennu pinc ffansi yn awgrymu drama barbi dol ond fe'm synnwyd! Roedd y cynhyrchiad gan Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn wledd i'r llygaid, i'r glust ac i'r galon.

  Cariad mewn rhyfel
  Stori am gariad yn nherfysg eithaf rhyfel ydyw. Mae Mussolini yn unben yn yr Eidal a theulu Bracco wedi'i hollti yn ei deyrngarwch i'r blaid ffasgaidd.

  Mae Simonetta a'i brawd Giulio yn ffoi i Gymru i geisio lloches yng nghaffi eu hewythr - Café Cariad y teitl.

  Daw y ddau yn rhan o'r gymuned Eidalaidd ac o'r gymdeithas Gymraeg yn Nowlais lle mae Giulio a gweinyddwraig y caffi, Rhiannon, yn syrthio mewn cariad.

  Yna daw'r gorchymyn i fynd a phob gwryw Eidalaidd ymaith. Chwelir y gymuned glos yn ne Cymru a phan adunir hwy ar ddiwedd y rhyfel mae cymysgedd o ansicrwydd, tristwch a llawenydd

  Effaith rhyfel ar y berthynas rhwng unigolion a chymunedau yw ffocws y ddrama ac fel pob drama gwerth ei halen mae'r berthynas a archwilir yn un amlochrog a chymhleth.

  Nid Cymru yn erbyn yr Eidal yw hi o bell ffordd gan fod y gymdeithas Eidalaidd yn ne Cymru wedi ei hollti hefyd yn ei chefnogaeth i'r Eidal.

  Yn yr un modd, y gymuned Gymraeg lle mae rhai yn cefnogi'r gymuned Eidalaidd, yn wir, yn ei charu. Mae eraill mor chwyrn yn eu herbyn nes fandaleiddio'r caffi.

  Rhan o'r presennol
  Eto'i gyd, nid drama hanesyddol mo hon.
  Mae'r dramodwyr yn trin thema sydd yn gymaint rhan o'r presennol a'r dyfodol ac ydoedd o'r gorffennol Microcosm yw'r ddrama - o Ryfel y Degwm, i ryfel cartref Sbaen gan fod yna Guilio a Rhiannon, gannoedd ohonynt.

  Ac yn y trydedd rhyfel byd, pan ddaw hwnnw, bydd yna Guilio a Rhiannon hefyd, a chariad yn blaguro rhwng dau sydd i fod yn elynion.

  Godidog yw'r unig air i ddisgrifio'r defnydd a wneid o'r llwyfan. Roedd y caffi yn syml a chynnes yr olwg gan adlewyrchu agwedd y gymdeithas glos.

  Roedd y clogwyni a gynrychiolai bentref Bardi yn yr Eidal yn fwy effeithiol. Roeddent yn erwin a bygythiol, yn union fel awyrgylch y wlad.

  Roedd y modd y safai arweinydd yr S.S arnynt yn arddangos ei rym a'i farbareiddiwch, a'r modd y cuddiai'r crysau duon arnynt yn dangos nad oedd lle'n byd yn saff.
  Yn llythrennol, roedd gan y clogwyni glustiau a llygada.

  Eithafion
  Crefftus oedd y defnydd o eithafion cyferbyniol. Dyna'r agoriad er enghraifft. Yr olygfa gyntaf yw priodas yng Nghymru, yr ail yw angladd yn yr Eidal.

  Yn fwy effeithiol fyth cawn ein taro gan yr annisgwyl. Rhiannon yn gwrthod priodi gan mai gweithio yw ei dymuniad, nid cadw tŷ a chael plant.

  Yn yr ail olygfa, Simonetta yn gwrthod derbyn blodau gan ffasgydd, yn eu taflu, ac yna'n gwrthod ymddiheuro. Mae rhywbeth ar droed, a phe tynnid y theatr i lawr o'n cwmpas, ni fyddai'r gynulleidfa wedi medru a gadael.

  Llythyrau
  Un effaith theatrig yr oeddwn yn arbennig o hoff ohono oedd yr olygfa lle gollyngwyd llu o bapurau o'r nenfwd i gynrychioli'r holl lythyrau a sgrifennwyd adeg y rhyfel, ond na chyrhaeddasant fyth ben eu taith. Roedd rhywbeth yn ingol o brydferth yn eu gwylio'n fflytran i'r gynulleidfa a thros y llwyfan.

  Hefyd, y gêm rygbi, neu yn hytrach, y ddawns rygbi. Daeth hyn ag ychydig o hiwmor i'r ddrama, ynghyd â harddwch symudiad. Llwyddodd hefyd i ddal darn o ddiwylliant de Cymru'r cyfnod, rhywbeth y gellid fod wedi ei golli mewn drama ddwys am gariad a rhyfel.

  Roedd yr actorion yn wych, pob un ohonynt.
  Gallech weld, a chlywed, pwy oedd y Cymry, pwy oedd yr Eidalwyr, a phwy oedd y Gwyddelod hyd yn oed. Roedd yr acen ddeheuig gref, a'r gwisgoedd cyfnod, oll yn ychwanegu at realaeth y ddrama.

  Roedd y ddau brif actor, Elin Phillips (Rhiannon) a Tomos Eames (Giulio) wedi llwyr ymgolli yn eu cymeriadau a heb amheuaeth yn y byd yn llwyddo i ymgorffori prif thema'r ddrama o fuddugoliaeth cariad dros ryfel, brawdgarwch dros wladgarwch, y dwyfol dros y dynol.

  Yn y caneuon y gwelwyd hyn orau, yn enwedig y gân A New Land, a'r gân Eidalaidd ar alaw Ar Lan y Môr.

  Rhan i bawb
  Meddai'r cyfarwyddwr, Greg Cullen:
  " . . . rydym wedi ceisio gwneud yn siŵr bod gan bod unigolyn rôl ddramatig a stori i'w dweud."

  Llwyddodd yn rhannol. Roedd lle arbennig i fwy o gymeriadau yn y ddrama hon nac mewn dramâu cerdd arferol, ond gyda chast o 60, roedd yna ormod. Yn ddieithriad bron, mewn drama y mae llai yn fwy.

  Nid oeddwn yn gwbl hapus gyda'r diwedd.
  Gallech ei weld yn dod - ond bod rhywbeth arall a rhywbeth arall a rhywbeth arall yn dod cynt.
  Dipyn o dôn gron. Nid oedd yn cynyddu mewn crescendo, ond yn hytrach, yn un digwyddiad dramatig ar ôl y llall.

  Roedd y dramatig yn dod yn norm felly, ac o ganlyniad, nid oedd yr olygfa olaf ronyn yn fwy dramatig na'r golygfeydd a fu ynghynt.

  Credaf hefyd i'r berthynas a ddatblygodd rhwng Simonetta a Rhiannon gymhlethu pethau'n ormodol.
  Oedd, roedd yn realistig. Roedd y ddwy ferch yn rhan bwysig o fywyd Giulio a thrwy garu ei gilydd roeddent yn ei garu yntau.

  Credaf i hyn fynd a ni i faes mwy astrus na genre y ddrama gerdd a golygai hefyd na allai'r ddrama orffen yn hapus a gobeithiol, fel y dylai drama gerdd orffen.

  Roedd Rhiannon wedi drysu ac nid oes ond ansicrwydd rhyngddi hi a Giulio ar ddiwedd y ddrama.

  Efallai bod y dramodydd yn ceisio dangos yr ansicrwydd a edy rhyfel ar ei ôl, wn i ddim, ond mae fel petai'n niweidio ei neges ei hun gan nad yw diweddu'r ddrama fel ag a wnaed yn caniatáu i gariad gael y llaw uchaf ar ryfel.

  Cyn lleied o Gymraeg
  Siom o'r mwyaf oedd clywed cyn lleied o Gymraeg yn y ddrama. Café Cariad oedd yr enw os cofiaf yn iawn, nid Love Café a byddai defnyddio mwy ar y Gymraeg a'r Eidaleg wedi atgyfnerthu neges y dramodwyr, fel y mae cariad yn uno ac yn torri ffiniau ieithyddol a chenedlaethol.

  Na, ni fyddai pawb yn ei deall. Ond eto, ychydig sy'n deall Ave Maria a Deuawd y Blodau.
  Ychydig fodd bynnag a wadai bod hud ac angerdd y caneuon hynny yn eu swyno.

 • Cyhoeddir yr adolygiad hwn yn rhan o gynllun cyfrannu ar y cyd rhwng BBC Cymru'r Byd ac Antur Teifi. Am fwy o fanylion ac i wybod sut y gallwch ennill £30 am ysgrifennu - Cliciwch • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy