BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
PerfformioCaban Ni Caban Nhw
Sioe gerdd ysgol yn llwyddiant
Caban Ni, Caban Nhw! - Teledu Realiti yn ymweld â'r Fro!
Mae Ysgol Gyfun Bro Morgannwg newydd berfformio ei sioe gerdd gyntaf erioed.

Yn ystod y tymor diwethaf bu'r ysgol a sefydlwyd bedair blynedd yn ôl yn fwrlwm o brysurdeb a chynnwrf yn paratoi ar gyfer Caban Ni, Caban Nhw! gan Ffion Harries a Sara Lewis gyda cherddoriaeth gan Betsan Perrett.

"Braf yw cael datgan fod y sioe wedi bod yn llwyddiant ysgubol!" meddai llefarydd.

Ar y llwyfan "Roedd e'n hollol anhygoel - ry' ni wedi mwynhau pob eiliad! Byddwn yn mynd adre dan ganu!" meddai aelod o'r gynulleidfa ar ddiwedd un perfformiad.

Ysgrifennwyd y sgript a chyfansoddwyd y gerddoriaeth i'r sioe gan staff yr ysgol.

"Bu'n ymdrech ysgol gyfan i ddod â'r sioe wreiddiol hon i'r llwyfan."

Gweddnewidiwyd llwyfan yr ysgol i fod yn wledd i'r synhwyrau ar gyfer sioe yn bwrw golwg ysgafn dros y ffasiwn ddiweddaraf o deledu realiti.

Yr oedd y sioe yn olrhain hanes criw o ieuenctid yn cystadlu am gaban gwag a swm o arian at ddefnydd y grŵp mwyaf talentog yn y Fro.

Dilynwyd hynt a helynt pedwar grŵp a rhannwyd eu dagrau, eu chwerthin, eu hymladd a'u cymodi wrth iddynt gystadlu a dysgu eu gwersi.

"Daeth cannoedd draw i gefnogi'r perfformiadau a bu ymateb y cyhoedd, y rhieni a'r disgyblion yn ardderchog. Mae'r sioe lwyddiannus hon wedi ei selio ar y cof wrth i'r ysgol dorri tir newydd yn hanes y sioe gerdd ac adfywio'r Gymraeg ym Mro Morgannwg," meddai un a'i gwelodd.

Ymhlith y prif actorion roedd:
Tom Blumberg (Bendi). Disgybl ym mlwyddyn 11 ac yn astudio Drama, Cerddoriaeth a Hanes.
Diddordebau - actio, nofio ac wrth gwrs cymdeithasu! Yn y dyfodol hoffai gael gyrfa yn perfformio ar lwyfan yn broffesiynol.

Miriam Isaac - (Tesni) Disgybl blwyddyn 11 sy'n astudio Drama, Cerddoriaeth ac Almaeneg. Mae hi'n mwynhau actio, canu, dawnsio a bod yn aelod ffyddlon o dîm hoci'r ysgol. Mae'n edrych ymlaen at gymryd rhan mewn sioe gerdd ar y teledu y flwyddyn nesaf.
Uchelgais - bod yn gantores broffesiynol.

Laura Best (Dafina) - Blwyddyn 11. Yn ei hamser hamdden mae'n perfformio gyda Chwmni Theatr Everyman. Yn astudio Drama, Hanes ac Almaeneg ac yn gobeithio astudio Drama a Chymraeg y flwyddyn nesaf. Uchelgais - bod yn actors.

Clayton Reid (Dimlot) - Astudio Drama, Cerddoriaeth a Hanes. Dewiswyd ef i ddewis i gymryd rhan mewn sioe gerdd gyda chwmni Popdy sydd yn rhan o ŵyl Ddrama Sioe Gerdd yng Nghaerdydd. Hoffai fod yn athro Drama.

14 Gethin Stone (Gloria) Blwyddyn 9. Yn mwynhau chwarae pêl-droed a phaentio modelau yn ei amser hamdden. Gwaith byrfyfyr Gethin yn y gwersi Drama arweiniodd at gymeriad Gloria.

Elis Evans (Dave) Blwyddyn 9. Yn mwynhau ysgrifennu straeon digri yn ei wersi Saesneg .Yn ystod ei amser hamdden mae Elis yn hoff o fwyta, cysgu a chwarae Scaletrix!

Daniel Broderick (Rhun Ap Cefin) - Blwyddyn 9. Diddordebau - canu, actio a pherfformio ar lwyfan. Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd yn ffilmio rhaglen deledu ar gyfer cwmni Apollo, a fydd yn cael ei darlledu yn y flwyddyn newydd. Uchelgais - bod yn actor.cyfannwch

A550N ACK32MA7
lol dwi wedi cael hwyl yn darllen hon da iawn chuchuc

Lloyd
Mewn gair...Chris Chucas...Brad Pitt...Hunk...Seren y sioe...ffrind gorau Lloyd...wehey...go Chris...and action...cut...burumcheeew...end...real end...y diwedd!

Huw Lewis
Roeddwn i yn aelod o'r sioe a gallaf ddweud o waelod fy ngalon ei fod wedi bod yn un o'r profiadau gorau yn fy mywyd. Hoffwn ddiolch i Miss Lewis, Mrs Cole a Mrs Perret yn ogystal am ei holl waith yn gwneud y sioe un un llwyddiannus tu hwnt.

chris chucas bro morgannwg
roedd y sioe yn gwych. 100% gwych! hoffwn dweud fod chris chuas 'di chwarae rhan hanfodol y sioe yn ardderchog. Roedd e' gwych yn enwedig wrth canu.

Carys Jones
Roeddwn i yn y sioe yma ac i ddweud y gwir roedd e'n un o profiadau gorau yn fy mywud!Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy