BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tri Rhan o dair
Llwyddiant llawn
 • Adolygiad Glyn Jones o Tri Rhan o Dair. Bara Caws.


 • Ar ôl ugain o berfformiadau mewn tair wythnos daeth Tri Rhan o Dair i ben gyda noson wefreiddiol yng Nghaernarfon.

  Yr oedd hon yn fenter uchelgeisiol gan Theatr Bara Caws; comisiynu tri actor i baratoi eu cyfieithiad eu hunain o dri monolog Alan Bennett o'r enwog Talking Heads.

  "Tri unigolyn, tair sefyllfa, un cri o'r galon."
  Cadwodd y tîm yn driw i'r disgrifiad o'r cynhyrchiad gyda bywydau tri unigolyn canol oed dan y chwyddwydr:

 • Miss Richards, sy'n dod ag ystyr i'w bywyd drwy lythyru;
 • Siân, y Mrs Ficer anfodlon a ganfu foddhad yng nghefn siop Mr. Ramesh;
 • Graham, canolbwynt bywyd ei fam - nes daw dyn arall i'w chymryd oddi arno.

  Er mor wahanol yw'r cymeriadau mae ganddynt oll yr un broblem - gwacter ystyr - gyda'r cyflwr yn cael ei archwilio o wahanol onglau a chyfieithiad pob actor yn cyfleu hyn gystal â'r gwreiddiol.

  Mab a'i fam
  Owen Garmon a gyfieithodd A Chip in the Sugar gyda'i bortread o ddyn yn colli gafael ar ei fam, ei gartref, ac ystyr ei fodolaeth, yn gwbl gredadwy.

  Ar brydiau roedd yn frawychus fel yr ychydig eiliadau pan ddaliodd ei ben yn ei ddwylo, byrlymu'i lais a phefrio'i lygaid.
  Darlun campus o ddyn ar fin colli'i bwyll.

  Er yn weddol statig llwyddodd i gipio'n sylw gyda'r modd yr adroddai ei stori. Drwy amrywio mymryn ar ei acen, ar oslef ei lais a rhythmau ei frawddegau llwyddodd i gyfleu sgwrs gredadwy rhwng tri chymeriad, a hynny heb fynd dros ben llestri.

  Yn wir, rydym yn adnabod mam Graham gystal ag yr adwaenwn Graham ei hun.

  Testun pregeth
  Olwen Rees a gyfieithodd Bed Amongst the Lentils ac er nad oedd yn amrywio ei llais gystal ag Owen Garmon roedd ei chynhyrchiad yn llawer llai statig; weithiau'n clwydo ar ochr ei chadair, yn lledorwedd yn orfoleddus, weithiau'n sefyll y tu ôl iddi, dro arall yn troi oddi wrthym.

  Ei hystum oedd yn cyfleu ei hemosiwn a chanddi hi roedd y stori dristaf gyda'i gŵr yn ei bychanu drwy droi ei phroblemau personol yn destun i'w bregeth.

  Yn dristach, nid yw hi yn dweud dim wrtho. Mae'r dull digalon o adrodd ei stori yn ei dristáu ymhellach. Eto, nid yw'r stori heb ei hiwmor na'i hapusrwydd. Ni all yr undyn byw farnu Siân am odinebu, na chwaith beidio â thosturio wrthi pan fo'i chariad yn cefnu arni.

  Hoff gymeriad
  Dyna gyfieithiad Valmai Jones o A Lady of Letters wedyn gyda'r portread o Miss Richards yn anhygoel.

  Hi oedd fy hoff gymeriad. Y gwallt blêr, y symudiadau afrosgo, yr wyneb gwelw a'r llygaid mawr yn gweddu i'r dim a'i phersonoliaeth egsentric.

  Roedd y modd y crychai ei thalcen ac y pwyntiai ei beiro at y gynulleidfa yn ategu hyn ymhellach.

  Mae'r monolog yn llawn hiwmor ac eto pan sylweddolwn nad ydym ni mor wahanol ein hunain, yn edliw a chwyno a barnu heb wybod, try'r hiwmor yn ergyd egr.

  Ond y newid a ddaw i Miss Richards yn y carchar sydd fwyaf trawiadol. Yma, o bobman, y teimla'n rhydd a'r wyneb gwelw yn pelydru heulwen a hithau'n awr â ffrindiau ac ystyr i'w bywyd.

  Eironig braidd, a hithau wedi bwrw'i llach ar amgylchiadau carchardai ar ddechrau ei stori.

  Plethu drwy'i gilydd
  Yn wahanol i'r disgwyl, ni chwaraewyd y monologau fesul un yn gyflawn ar eu hyd, un ar ôl y llall ond yn llawer mwy effeithiol perfformiwyd y tri monolog drwy'i gilydd a chadwodd yr amrywiaeth hwn ddiddordeb y gynulleidfa o'r dechrau i'r diwedd.

  Symudwyd o gymeriad i gymeriad yn y lle iawn bob tro a hynny heb amharu ar lif y naratif.

  Yn ddiddorol rhennid y darnau hyn ymhellach trwy gyfrwng y golau, a bylai fymryn i wahaniaethu rhwng y digwyddiad a'r canlyniad. Prawf o ddawn cyfarwyddo Betsan Llwyd.

  Tair cadair oedd i'r set, un i bob cymeriad, a'r tu ôl iddynt gefndir du.

  Uwch pob cymeriad roedd sgwâr pŵl o oleuni, yn union fel ffenest gan wneud imi feddwl bod y cymeriadau mewn ystafell dywyll yn adrodd eu hanes.

  Yn fwy effeithiol, roedd y 'stafelloedd' hyn yn llwm, yn union fel bywyd y cymeriadau. Yn yr un modd, y gwisgoedd syber i ddangos diflastod byw.

  Chwerthin a syfrdandod
  Roedd ymateb y gynulleidfa'n dyst i lwyddiant y noson; weithiau'n morio chwerthin, weithiau'n syfrdan fud wrth i dri chymeriad a thair rhan o fywyd gael eu datgymalu o flaen ein llygaid.

  Adwaenem bob cymeriad er bod y rheini wedi'u trawsblannu o'r llwyfan Saesneg i'r theatr Gymraeg a hynny'n dystiolaeth o dalent y tri actor, o ddawn cymeriadu Alan Bennett a'i adnabyddiaeth drylwyr o'r ddynoliaeth.


 • Darparwyd yr adolygiad hwn yn rhan o gynllun Cyfrannu ar y Cyd rhwng BBC Cymru'r Byd ac Antur Teifi. Daeth y cynllun hwn i ben ar 31 Ionawr 2008.
  Cysylltiadau Perthnasol
 • Adolygiad Lowri Rees

 • Rhagor am y cynhyrchiad

 • Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy