BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Cafe CariadCafé Cariad
Rhy 'chydig o Gymraeg

 • Adolygiad o Huw Alun Foulkes Café Cariad. Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru.
 • Trueni mai dim ond unwaith y flwyddyn y mae Cwmni Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn perfformio.

  Dyma gwmni sy'n gosod safon ar lwyfannau yn ystod yr haf ac wedi imi fwynhau cynyrchiadau'r gorffennol, nid oedd unrhyw amheuaeth y byddwn am weld y cynhyrchiad diweddaraf a hynny am fwy nag un rheswm.

  Yn bennaf oherwydd mai sioe gerdd oedd hi eleni a hynny gan dri sy'n sicr o'u crefft; Tim Price, Jak Poore a Greg Cullen a oedd hefyd yn cyfarwyddo.

  Amau'r penderfyniad
  Fodd bynnag, yr oeddwn yn cwestiynu'r dewis o lwyfannu sioe gerdd a hynny am mai actorion oedd cynifer o'r cast yn hytrach na pherfformwyr.

  Ond cofiaf i rywun ddweud wrthyf flynyddoedd yn ôl y dylai pob actor gwerth ei halen fod â llais canu yn ogystal â'r ddawn i actio; felly, roeddwn yn gobeithio am berfformiadau clodwiw.

  Wrth reswm, mae'r disgwyliadau'n uchel wrth wylio unrhyw gynhyrchiad gan gwmni sy'n perfformio dan yr "Cenedlaethol" a llwyddodd geiriau'r cyfarwyddwr i'm darbwyllo y byddai hwn yn gynhyrchiad o safon.

  "Ni aeth yr un sioe heibio dros y pum mlynedd diwethaf lle nad wyf wedi meddwl ein bod yn ceisio gwneud gormod. Nid yw Café Cariad yn eithriad i hyn ac rwy'n gobeithio y byddwn... wedi llwyddo i gyflawni her anhygoel."

  Cymru a'r Eidal
  Dros y blynyddoedd diwethaf, cafwyd cynyrchiadau gan y cwmni oedd yn mynd i'r afael â rhai o ddigwyddiadau mwyaf amlwg y byd gwleidyddol yn ystod yr ugeinfed ganrif.

  Dyma hefyd fan cychwyn Café Cariad a'r stori yn pendilio rhwng Cymru a'r Eidal yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

  Troi o amgylch teulu'r Bracco yng nghyfnod Mussolini mae'r sioe gyda dau o'r cymeriadau, Simonetta a Giulio, yn ffoi i Gymru, i fyw ac i weithio yn nghaffi eu hewythr.

  Daw'r ddau yn rhan o'r gymuned Eidalaidd a datblyga'r plot yn sylweddol wrth inni archwilio eu perthynas â'i gilydd yn ogystal ag eraill.

  Yn amlwg, mae'n stori am gariad, a hynny ar lefel bersonol a rhyngwladol ond hefyd mae'n gyforiog o themâu sy'n cynnwys ofn, realiti a'r gwrthgyferbyniad cyson rhwng uno ac ymwrthod.

  Mae'r archwilio i ddarganfod y gwirionedd o fewn yr unigolion yn ffactor bwysig yn enwedig mewn cyfnod mor ansicr a diobaith.

  Perthynas
  Gellir dadlau mai'r berthynas rhwng Giulio a Rhiannon sy'n tanio'r digwyddiadau ymysg y cymeriadau ymylol eraill. Mae'r cyfochredd rhwng y Gymraes a'r Eidalwr yn atseinio hanfod y ddrama gan ddangos y niferus ddeuoliaethau a'r gwahaniaethau sydd rhwng y ddwy wlad, eu diwylliant a'u traddodiadau.

  Hoffais yn fawr y defnydd o wisgoedd i gynrychioli hyn. 'Roedd pob Eidalwr â thinc o wyrddni yn eu dillad a'r Cymry'n cael eu harddangos drwy wisgo rhywbeth bach, syml a oedd yn goch. Gweledigaeth seml gan y cynllunydd gwisgoedd ond un effeithiol a thrawiadol.

  Beth am y canu felly?
  Roedd naw o ganeuon i gyd; rhai yn cael eu perfformio gan gymeriadau unigol, eraill gan y corws i gyd a rhaid cyfaddef i'r canu torfol ychwanegu llawer mwy o angerdd a theimlad na'r canu unigol.

  Deuawd effeithiol
  Fodd bynnag, uchafbwynt y canu oedd deuawd effeithiol rhwng Giulio a Rhiannon ar ddiwedd y ddrama - moment deimladwy iawn a diweddglo trawiadol.

  Roedd nifer o leisiau blinedig - ond yr oeddwn yn gweld y ddrama ar ei noson olaf un.

  Byddwn wedi cymeradwyo mwy o ganu torfol er mwyn ychwanegu at y syniad o weithio fel ensemble ymhellach.

  Cafwyd dawns arbennig o effeithiol wrth i'r cymeriadau fynd i fwrlwm y gêm rygbi a hynny'n wrthgyferbyniad arbennig i'r digwyddiadau trist ac emosiynol.

  Ond siom o'r mwyaf oedd clywed cyn lleied o Gymraeg. Gwn fod nifer o gyfleoedd i bobl ifainc Cymru weithio ym myd y theatr drwy gyfrwng yr iaith ond siawns gen i y byddai Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn gallu cynnwys mwy o Gymraeg mewn cynyrchiadau ac yn y ddrama arbennig hon byddai wedi cyfoethogi'r themâu.

  Taro deuddeg
  Ar wahan i hynny yr oedd hwn yn gyfanwaith oedd yn taro deuddeg yn ysbrydoli ac yn argyhoeddi ac nid oes dwywaith i'r actorion ifanc elwa'n fawr o weithio mewn ensemble a chyda cyfarwyddwr artistig heb ei ail.

  Gyda chyfnod Greg Cullen yn gyfarwyddwr y cwmni yn dod i ben eleni - ac yntau wedi llwyddo i gyflawni 'her anhygoel' bob blwyddyn ers pum mlynedd - nid oes ond gobeithio y bydd ei olynydd yn llwyddo i'r un graddau.


 • Darparwyd yr adolygiad hwn yn rhan o gynllun Cyfrannu ar y Cyd rhwng BBC Cymru'r Byd ac Antur Teifi. Daeth y cynllun hwn i ben ar 31 Ionawr 2008.


 • Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy