BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y castActus Reus
Yr union beth - digri gyda phlot cyffrous
 • Adolygiad Glyn Jones o Actus Reus gan Valmai Jones. Theatr Bara Caws gyda Maldwyn John, Eilir Jones, Valmai Jones, Jonathan Nefydd, Dyfan Roberts a Sue Rodderick. Cyfarwyddwr, Tony Llewelyn.


 • Wel o'r diwedd!
  Drama gall gan ddramodydd call - ac mae hynny'n beth prin.

  Fel rheol, creadur rhyfedd yw'r dramodydd gyda rhyw syniad ffôl fod yn rhaid i ddrama dda fod yn gymhleth gyda chymeriadau deg dimensiwn yn athrawiaethu a siarad yn symbolaidd.

  Nid felly'r ddramodwraig hon.
  Aeth ati i ysgrifennu gydag un bwriad yn unig - gwneud i'r gynulleidfa chwerthin.
  A chwerthin a gafwyd.
  Roedd Theatr Gwynedd bron yn llawn a'r chwerthin yn codi'r to.
  Dyna i chi brofi llwyddiant y ddrama.

  Actorion ecsentrig
  Ond nid rhyw bantomeim di-chwaeth mo hon chwaith. I'r gwrthwyneb, dychymyg soffistigedig sydd ar waith yma.

  Stori yw am griw o actorion ecsentrig yn cyrraedd gwesty anghysbell jest cyn y Nadolig i berfformio 'murder mystery'.

  Yn anffodus, oherwydd eira trwm ni all y gynulleidfa gyrraedd, ac yma mae'r hwyl go iawn yn dechrau - tra'n ymarfer mae un o'r actorion yn cael gwenwyno ac yn marw yn y fan a'r lle, a does neb yn gwybod pwy sy'n gyfrifol.

  Cynnwys y gynulleidfa
  Iawn, medda chi, be sy'n soffistigedig am hyn?

  Wel, mi ddeudai wrthych. Dyma un o'r ychydig ddramâu a welais sy'n cynnwys y gynulleidfa yn y perfformiad.

  Cawn ein hunain yn ceisio'n gorau glas i ddatrys y llofruddiaeth ac, os fel fi, yn methu'n lân a gwneud.

  Pedwar posibl
  Pedwar llofrudd posib, pob un a rheswm a chyfle i ladd y Dame Elenora, y ddynes ryfedda a welais ar lwyfan erioed.

  Un eisiau ysgariad, un eisiau arian, un oherwydd cyfrinach a'r llall oherwydd casineb pur.

  Dyma'r actus reus - y 'weithred euog' os leiciwch.

  Fesul un, mae'r cymeriadau parchus, diniwed, yn cael eu rhoi dan y chwyddwydr a chyfrinachau o'r gorffennol yn dod i'r wyneb ac o fewn ychydig mae coelcerth casineb yn fflamio'n braf.

  Mae'r emosiynau sy'n medru ein troi o fod yn bobl neis, neis, i fod yn llofruddion gwaed oer i'w gweld yn glir, ac mae rhywbeth reit arswydus yn hyn.

  Ac oes, fel ym mhob drama dda mae is blot hefyd gyda thad a mab yn cyfarfod am y tro cyntaf, a hynny yng nghanol yr holl chwerthin.

  Mae'r plot yn wirioneddol grefftus ac yn ein cadw'n dyfalu tan y munud olaf un - ac hyd yn oed wedyn mae tro bach neis yn y gynffon.

  A hyn oll yn digwydd o fewn set seml - ystafell mewn gwesty. Drama yng ngwir ystyr y gair.

  Dros ben llestri
  Er hyn oll, credaf i'r ddramodwraig fynd dros ben llestri braidd gan anghofio weithiau fod y ffin rhwng y digri a'r hurt yn denau iawn a'r ddrama, gwaetha'r modd, yn croesi'r ffin sawl gwaith.

  Nid yw malu iwcaleliwm (feiolin bach) a phoeri brechdan dros y llwyfan yn ddigri o gwbl.

  Yr un modd, cymeriadau yn galw enwau ar ei gilydd - plant Dosbarth Derbyn sy'n gwneud pethau felly nid pobl mewn oed.

  Trio'n rhy galed oedd y bai mawr ac o ganlyniad collwyd naturioldeb y sefyllfa ac ar adegau fel hyn roedd yr hiwmor yn troi'n syrffed ac yn flinder.

  Pam Saesneg?
  Saesneg wedyn.
  Nid oedd gofyn amdani o gwbl yn y ddrama hon felly pam ei chynnwys?

  Os am gynnwys Saesneg mewn drama waeth ei sgwennu yn Saesneg ddim. Yn lle cân Saesneg i ddechrau, beth am gân Gymraeg?
  Siawns na all Cymru wneud rhywbeth heb Loegr!

  Pobl go iawn?
  Ac yna'r cymeriadau.
  Er yn ddigri o ecsentrig, doedd yna fawr mwy iddynt na hyn. Teimlwn weithiau nad bobol go iawn oeddent ond rhyw ddyfeisiadau i'r gynulleidfa chwerthin am eu pennau ac o'r herwydd roedd yr hyn a allai fod yn sefyllfa go iawn yn cael ei throi'n ffars.

  Credaf hefyd i'r actio fynd dros ben llestri braidd.

  Cymeriadau yn ymladd ar y llwyfan, a'r cwnstabl yn ymddangos fel Sïon Corn ar y diwedd!

  O gofio mai holl hanfod drama yw'r cymeriadau, nid oeddwn yn rhy hapus!

  Heblaw am y manion hyn, ni allaf ond canmol, canmol a chanmol.

  Dyma'r union fath o ddramâu y mae Cymru eu hangen. Dramâu digri â phlot cyffrous i chwalu'r ddelwedd o theatr fel rhywbeth i'r crachach ac i ddod a'n pobol ifainc yn ffrydio drwy'r drysau.

  Wedi'r cyfan, fanna mae'r dyfodol, ynte.


 • Darparwyd yr adolygiad hwn yn rhan o gynllun Cyfrannu ar y Cyd rhwng BBC Cymru'r Byd ac Antur Teifi. Daeth y cynllun hwn i ben ar 31 Ionawr 2008.

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Adolygiad Rhodri Ll Evans

 • Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy