BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Breuddwyd BranwenBreuddwyd Branwen
Newydd gychwyn ar daith o amgylch Cymru mae'r panto, Breuddwyd Branwen
Mae rhywbeth arbennig ynglŷn â'r modd y mae plant yn ymateb i gymeriadau pantomeim - fel pe bydde nhw'n gwybod yn reddfol pwy yw'r bobl dda a phwy yw'r cnafon drwg.

Doedd Efnisien (Huw Garmon) ddim wedi ymddangos yn iawn ar y llwyfan cyn i'r bwïan gychwyn. Cyn i'r mellt fflachio a'r mŵg ledu ar draws y llwyfan roedd disgyblion Rhydywaun a Bro Eirwg yn bonllefain am ei waed.
A Matholwch (Llyr Williams) yn denu'r gymeradwyaeth fwyaf gwresog.

Brwd a chroch
Yn y Coliseum, Aberdâr, roedd cynhyrchiad Cwmni Mega, Breuddwyd Branwen gan Arwel John, Breuddwyd Branwen yn cychwyn taith ar hyd a lled Cymru ac yn sicr roedd y croeso i'r perfformiad cyntaf yn frwd a chroch.

Mae'r argoelion yn dda am daith lwyddiannus arall gan Ddafydd Hywel a'i griw.

Y Drudwy (Meleri Bryn) oedd prif gynheiliad y stori yn codi stêm y gynulleidfa'n egnïol gydag ystrywiau cyfarwydd.

Roedd hi'n gastio addas iawn i'r rhan; yn fywiog a sionc a rhyw dinc adarol priodol i'w llais.

Ac roedd hi'n fychan, yn enwedig ochr yn ochr â'r cawr camp a thrwsgl Bendigeidfran (Erfyl Ogwen Parry).

Fe wnaeth Arwel John waith da gyda'r stori, gan sicrhau y bydd y plant yn cael crap go lew ar y stori ond gan addasu tipyn ar y diwedd ac ar ambell fan arall.

Rhaid wrth dipyn o ramant a fedren ni ddim mynd oddi yno yn rhy ddigalon a thrist, fedren ni?

Jôcs cyfoes
Ac ni fyddai unrhyw bantomeim yn bantomeim heb jôcs cyfoes - ac fe gawson ni dipyn o hwyl ar gorn Who Wants to be a Millionaire, Pobol y Cwm ac Aer Lingus.

Tara Bethan oedd Branwen, nid un o rannau amlycaf y stori Tara Bethanond fe wnaeth hi'n fawr o bob cyfle ac fe welsom ei hamrywiol ddoniau disglaer - canu, dawnsio ac action.

Ac y mae stori sy'n uno Cymru (neu Ynys y Cedyrn) ac Iwerddon (Yr Ynys Werdd) yn gyfle gwtch i ganu a dawnsio.

Rhaid sôn yn arbennig am y dawnswyr dan law coreograffydd ardderchog, Cathy Hurley. Campus.

Fel y dywedodd un o ddigyblion 14 oed Ysgol Gyfun Rhydywaun - roedd yn berfformiad "awesome".

Ni allai unrhyw adolygydd ddweud yn well. Pob hwyl i'r criw ar y daith.
Gwyn Griffiths

Manylion y daith
Holwch yn lleol i drefnu
Tachwedd:
22 - 23: Theatr Elli, Llanelli. 10.00 ac 1.00
25 - 26: Theatr Dwyfor, Pwllheli. 10.00 ac 1.00.
30: Y Pafiliwn, Y Rhyl. 10.00 ac 1.00.

Rhagfyr
1: Y Stiwt, Rhosllannerchrugog. 10.00 ac 1.00.
2 - 3: Theatr Hafren, Y Drenewydd. 10.00 ac 1.00.
6 - 7: Theatr y Wein, Aberystwyth10.00 ac 1.00.
9 - 17: Theatr Gwynedd, Bangor. (Sioeau bore am 10.00 bob dydd ar wahân i Sadwrn 11 a Sul 12 am 2:00. Sioeau pnawn am 1.00 Rhagfyr 1 - 7 ac am 1.30 weddill yr ymweliad ar wahân i 7.00 Sadwrn 11.

Ionawr
10- 11: Neuadd y Gweithwyr, Coed Duon,10.00, 1.00.
15 (7.30), 17 - 21: Theatr y Muni, Pontypridd. 10:00, 1.00.cyfannwch

Osian
Rwy'n mwynhau'r wefan, yn enwedig yr adolygiadau o sioeau theatr. Rwy'n sylwi nad ydych eto wedi adolygu'r panto Cymraeg, "Hela'r Twrch Trwyth" gan Gwmni Mega. Mae'r adolygiadau ac erthyglau ar y wefan yn creu archif ddifyr a phwysig o weithgareddau Cymraeg a Chymreig, tybed oes bwriad gennych adolygu'r sioe?Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy