BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Ffion Dafis Branwen
Cwlwm Celtaidd - cwlwm brau
 • Adolygiad Alwyn Gruffydd o Branwen. Llwyfan Gogledd Cymru. Theatr Gwynedd, Bangor.


 • BRANWEN Ar hyd yr oesoedd ni fu'r berthynas rhwng y Gwyddyl a'r Cymry yn un y gellid ei galw'n un gyfforddus.

  Wedi'r cwbl onid er mwyn ein hamddiffyn ni rhag ymosodiadau o'r gorllewin y teithiodd Cunedda a'i Feibion yma o'r Hen Ogledd?

  Onid gelyniaeth bur o du'r Cymry Anghydffurfiol a wynebai Blant Mair, fel y'u gelwid, ddihangodd i Gymoedd y De rhag angau Newyn Mawr eu gwlad eu hunain?

  Ac onid y Gymraeg a siaradai rhai o'r milwyr mewn lifrai'r 'Brits' a gerddai strydoedd y Falls, y Divis a'r Ardoyne am dri degawd a mwy?

  Cariad yn blodeuo
  Wrth gwrs cafwyd eithriadau wrth i gyfeillgarwch, a chariad weithiau, flodeuo rhwng unigolion o'r ddwy ochr i'r Môr Celtaidd.

  Dysgodd rai ohonom ni'r Wyddeleg fel y dysgodd nifer o Wyddelod y Gymraeg ond at ei gilydd edrych o bell a hynny gydag amheuaeth gynhenid fu hanes y Cymro a'r Gwyddel erioed ac nid oes gwell stori i gyfleu'r amheuaeth honno wy nac ail gainc y Mabinogi.

  Fel y gŵyr y cyfarwydd mae Branwen Ferch Llŷr yn stori o frad, mae'n stori o chwerwder, mae'n stori eithriadol o drist a diobaith hefyd yn y bôn.
  Ond oes ganddi neges i'n dyddiau ni?

  Go brin.
  Er, ar ôl dweud hynny, fe ellid ei defnyddio fel sail i alegori fodern gan edrych eto, gyda thafod yn y boch, ar ein perthynas gyda'n cefndryd Celtaidd.

  Ar y cyd
  A dyna i raddau geir yng nghynhyrchiad diweddaraf Llwyfan Gogledd Cymru neu'n hytrach y cynhyrchiad ar y cyd diweddaraf rhwng y cwmni o Gymru a Chanolfan Gelfyddydau Project yn Nulyn.

  Cofiwch i'r ddau gydweithio'r llynedd hefyd gyda Fron-goch.

  Ysgrifennwyd 'Branwen' ar y cyd gan y Cymro, Ifor ap Glyn, a'r Gwyddel, Darach Ó Scolaí, a chyfarwyddwyd y ddrama ar y cyd rhwng Ian Rowlands, y Cymro, a Darach Mac Con Iomaire, y Gwyddel.

  Cyd-gynhyrchiad o'r iawn ryw felly. Ond yr eironi yw mai cyd-gynyrchiadau o'r byd teledu yw cocyn hitio mwyaf Branwen - ar yr wyneb beth bynnag.

  At ei gilydd
  Ynddi cawn Mari, Cymraes nodweddiadol stormus, emosiynol ac ansicr o Gaerdydd (Ffion Dafis) a Séan, Gwyddel nodweddiadol hunangyfiawn, parablus ac alcoholaidd o Gonamara (Stephen Darcy) yn cael eu taflu at ei gilydd mewn bwthyn y Swydd Wiclo, i lunio sgript deledu ar gyfer ffilm Gymraeg, Wyddeleg a Saesneg (ar gyfer y farchnad ryngwladol!) wedi'i selio ar chwedl Branwen Ferch Llŷr.

   Ond yn ddiarwybod i bawb arall roedd y ddau'n fwy nac adnabod ei gilydd o'u dyddiau'n fyfyrwyr yn Aberystwyth bymtheng mlynedd yn ôl - perthynas a ddaeth i ben yn sur a dweud y lleiaf.

  Megis y Franwen chwedlonol collwyd plentyn, fe'i bradychwyd ac nid oedd amser wedi lleddfu mymryn ar y boen.

  Clodwiw
  Ar noson gyntaf taith Branwen yng Nghymru (bu taith yn Iwerddon yn barod) yn Theatr Gwynedd, Bangor, cafwyd perfformiadau clodwiw gan Ffion Dafis a Stephen Darcy.

  Yn yr un modd Dafydd Dafis fel y cynhyrchydd teledu cartwnaidd bron ei ymarweddiad, a Brídín Nic Dhonncha fel gwraig gwynfanus a thrallodus Séan - y ddau gymeriad naill ai'n ceisio dechrau teulu neu'n ceisio cynnal un.

  Syrthio i bydew
  Yn anffodus - ac yn siomedig braidd - nid yw'r sgript yn deilwng ohonynt ac yn hynny o beth collwyd cyfle.

  Werth i bopeth o driniaethau IVF i agwedd y 'Gardai' tuag at yfed a gyrru erbyn hyn gael eu trafod syrthiodd y cwbl i bydew melodramatig wrth i Mari ei chloi ei hun yn y lle chwech a wrth i Séan ddioddef pigiadau o euogrwydd am yr hyn a wnaed ac am yr hyn a wneir ganddo.

  Ni wnaeth barn Séan y dylid manteisio ar y cyfle i edrych ar chwedl Branwen drwy lygaid Matholwch (brenin Iwerddon) unrhyw les ac roedd ei awgrym y dylid cyflwyno'r cymeriadau ar ffurf ddychanol y Manga Siapaneaidd yn 'dop-hat' ar y cwbl!

  Taflodd y sgript ei gysgod dros y llwyfannu hefyd.
  Mae'n rhaid wrth y deunydd crai os yw'r cynhyrchiad i daro deuddeg ac mi daerwn weithiau bod blas y Manga wedi treiddio o'r sgript i'r cynhyrchiad ei hun.

  Efallai bod hyn y fwriadol ond os felly yna roedd o'n fwriad cynnil dros ben.

  Aml gyfryngol
  Gwnaed defnydd helaeth o'r dulliau aml-gyfryngol diweddaraf yn Branwen i gyfleu lleoliad, awyrgylch ac ambell gyffelybiaeth.

  Bu'r rhan fwyaf o'r dulliau yma'n effeithiol tu hwnt ond yr oedd yna achosion lawn mor aneffeithiol hefyd yn enwedig yr olygfa yn y car.

  Fel Fron-goch drama dairieithog yw Branwen gyda'r Cymry a'r Gwyddelod yn siarad y lingua franca tra bo'r Wyddeleg a'r Gymraeg yn cael eu dangos mewn Saesneg ar sgriniau ar y llwyfan.

  Ond o mae'n rhaid bod yn ochelgar. Nid yw lamb's prick yn swnio'r un fath rhywsut!

  Cafwyd enghreifftiau tebyg yn y Wyddeleg hefyd ond gellid fod wedi gallu osgoi'r 'embaras', chwedl Ifas y Tryc, pe bae'r Wyddeleg wedi'i chyfieithu i'r Gymraeg a'r Gymraeg i'r Wyddeleg.
  Ond, er mwyn ein cyfeillion uniaith debyg...

  Cwlwm Celtaidd
  Daw'r Branwen i ben gyda datganiad o ffydd bod yna'r fath beth â Chwlwm Celtaidd ac yn cael ei ymgorffori, mae'n debyg, mewn cyd gynyrchiadau llwyfan neu deledu.

  Efallai i hynny fod yn wir yn achos Fron-goch oherwydd yr arwyddocâd amlwg a ffeithiol iddi i Gymru ac Iwerddon - ond nid felly Branwen.

  Wedi'r cwbl, nid yw'r enw na'r chwedl amdani'n golygu dim i Wyddel.

  Y Daith:
  Poster
 • Tachwedd 8-9, 2006 - Theatr Gwynedd, Bangor
 • Tachwedd 14-15 - Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
 • Tachwedd 18 - Theatr Elli, Llanelli
 • Tachwedd 22 - Neuadd Dwyfor, Pwllheli
 • Tachwedd 24 - Theatr Ardudwy, Harlech

 • Darlith a Symposiwm

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Adolygiad Glyn Jones

 • Fron-goch - adolygiad

 • Llwyfan Gogledd Cymru


 • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy